Uppdaterad onsdagen den 27 september
Antal frågor sedan 14 juni: 520 varav 300 är besvarade

FrågespaltenObesvaratFråga ossArkivet
ÄLKOMMEN TILL FRÅGESPALTEN

Här publiceras svaren på de frågor som du och andra läsare skickar till vår expertpanel. Tidigare frågor och svar hittar du både under tidigare Publikationer och i den sökbara Svarskammaren. Läs mer om Tolkiens Ardas experter på vår redaktionssida och på frågesidan.


Vad tycker du om Frågespalten?
Gör Frågespalten ännu bättre genom att ge oss Din synpunkt!

Kommentera (47635)
  Aktuellt
[2005-01-06]
På grund av stor arbetsbelastning inom andra områden fungerar Frågespalten för närvarande dåligt. Vi kan tyvärr inte garantera att inkomna frågor besvaras. Tolkiens Arda beklagar situationen djupt och hoppas att framöver kunna återuppta spalten i full skala.

Snabb-faq
Vad betyder "Arda"? Arda är det alviska ordet för "världen", platsen för Tolkiens sagor.
Om alviska språk: Se Språk-faq:en och tidigare publikationers språkavdelningar.
Om Tolkiens liv och de böcker han skrev: Se fråga 1, 2 och 3 i faq:en, eller kolla in en biografi eller en bibliografi.
Vad betyder SOR, LOTR, HOME och alla andra förkortningar? Se avdelningen Förkortningar under Om Tolkiens Arda.UBLICERADE FRÅGOR

Frågorna publiceras i omvänd kronologisk ordning; senast publicerade frågan visas alltså överst.


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare