KÄLLTEXT I MIDGÅRD:
De svenska översättningarna av J. R. R. Tolkiens The Lord of the Rings i en jämförande granskning


Av: Gustav Dahlander

Källtext i Midgård: De svenska översättningarna av J. R. R. Tolkiens The Lord of the Rings i en jämförande granskning
Klicka för att öppna uppsatsen. För att läsa filen behövs programmet Acrobat Reader.

en här uppsatsen undersöker hur de båda svenska översättningarna av The Lord of the Rings förhåller sig till den engelska originaltexten och hur de skiljer sig från varandra. Uppsatsen jämför Erik Anderssons och Lotta Olssons översättning Ringarnas herre och Åke Ohlmarks Härskarringen, som också har kallats Sagan om Ringen. Undersökningen leder till resultatet att Åke Ohlmarks Härskarringen inom bedömningskategorierna avviker markant mer från originaltexten än Erik Anderssons och Lotta Olssons Ringarnas herre.


Bild: Taurrohir

Tillbaka till Ardangóle
Tillbaka till Alster


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare