NAMNLISTA FÖR DE SVENSKA ÖVERSÄTTNINGARNA
AV THE LORD OF THE RINGS
Version 1

Se namnlistan som vävsida (html)
Lämpligast för den som besöker sidan från Världsväven.


Se namnlistan i pdf-format
Lämpligast för den som önskar ladda ned och/eller skriva ut namnlistan. Formatet kräver att Adobe Reader är installerat på datorn.


Förord
enna namnlista omfattar några av de vanligaste och mest välkända namnformerna från The Lord of the Rings och verkets två svenska översättningar Ringarnas herre (2004–2005) och Härskarringen (även kallad Sagan om ringen; 1959–1961). Vid fall där ett namn översatts på flera sätt redovisas de olika översättningsformerna åtskilda av semikolon, i regel med den vanligaste först.

Många uppgifter om Härskarringens namnöversättningar är hämtade från Ingvar Svenssons sammanställning i uppslagsboken Tolkiens Midgård (ISBN 91-85550-01-9) på sidorna 190–211. Svensson förtecknar emellertid också namn från andra Tolkienöversättningar än Härskarringen, och ambitionen har här varit att sålla bort dessa former. Detta har för de flesta poster åvägabringats genom en fullständig eller delvis genomgång av de enskilda namnens översättningar i Härskarringen, varigenom Svenssons uppgifter om dessa ofta har kompletterats.

Namnlistan omfattar utöver bokens huvudtext också kartor, förord, prolog och appendix. I Härskarringens fall är hela appendixen utgiven i en separat volym under titeln Ringens värld.

Versal följd av gemen åtskilt av snedstreck ("T/text") markerar slagord som bara uppträder initialt i mening, huruvida stavningen ska vara versal eller gemen är således i dessa fall osäkert.

Den initiala artikeln "the" finns av tydlighetsskäl utsatt vid ett fåtal engelska uppslagsord. I dessa fall förekommer inte slagordet utan inledande "the" i originalets text.

Posten "precious" (gemen stavning) omfattar enbart förekomster kopplade till det tema som ordet väver kring ringen. För Härskarringen listas här översättningarna från när Gollum talar eller blir refererad först: dessa förekomster löper till och med "dyrgripen". Därefter följer förekomster av allmännare art.

Denna namnlista är sammanställd av Gustav Dahlander (gustav[snabel-a]tolkiensarda.se).
Listan är en fri publikation som obehindrat får spridas och tillgängliggöras på Internet av ickekommersiella webbplatser, i fullständig eller kortad form; den får emellertid inte publiceras utan detta förord. Namnlistan ges ut av Tolkiens Arda (http://tolkiensarda.se), där också eventuella uppdaterade versioner publiceras. Kontakta gärna Gustav Dahlander på den ovan angivna e-postadressen vid publicering, samt för frågor om att använda listan på kommersiella webbplatser eller i tryckt form.

Kommentera (17)

Tillbaka till Tolkien på svenska


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare