Översättningar

ycket av Tolkiens arbete har aldrig översatts till svenska. Exempel på sådant material är del 3 till 12 av The History of Middle-Earth- serien (HOME), där sonen Christopher Tolkien ytterst utförligt redogör för tillkomsten av Midgård och Tolkiens mytologi (del 1 och 2 finns översatta till svenska med titlarna De förlorade sagornas bok 1 och De förlorade sagornas bok 2). Långt ifrån allt av innehållet torde intressera fler än de mest inbitna tolkienisterna, men det finns långa avsnitt av mer allmängiltigt intresse.

Den nya skuggan
Denna korta inledning är Tolkiens enda försök att skriva en berättelse som utspelar sig i fjärde åldern, drygt 100 år efter Ringens krig. Texten är från HOME 12.
   Översättningen är utförd av Pontus Norman.

---------------

Intresserad av att översätta något från HOME och andra Tolkienskrifter? Kontakta Jimmy Mårdell innan du påbörjar en seriös översättning, så du inte tar dig an något som redan håller på att översättas av någon annan! Tänk också på att det krävs goda kunskaper i främst svenska för att göra en bra översättning; engelska ord går alltid att slå upp, men att formulera bra svenska meningar är inte alltid lika lätt. Läs gärna följande Lathund för översättare innan du börjar.


Tillbaka till Ardangóle© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare