AQ:EN
Har du frågor om Ardas språk? Missa inte vår språk-faq!

"Faq" står för "frequently asked questions", som är engelska för "frekvent förekommande frågor". Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om Tolkien som brukar komma upp. Läs dessa innan du mejlar in en egen undran till Frågespalten, det är mycket möjligt att svaret finns här.

1. Vem är JRR Tolkien?
2. Vilka böcker är hans viktigaste?
3. Jag har läst Bilbo och Ringarnas herre och vill ha mer, vad ska jag välja?
4. Vem är "Ringarnas herre" i böckerna?
5. Vilka torn omtalas i titeln De två tornen?
6. Varifrån kommer hobbitarna?
7. Är vättarna i Bilbo detsamma som orkerna i Ringarnas herre, och varför kallas de i så fall inte för samma sak?
8. Återförenades enterna någonsin med entiskorna?
9. Vem är Tom Bombadil?
10. Hur många trollkarlar fanns det?
11. Hur ser Sauron ut?
12. Är alvernas öron spetsiga?
13. Är Midgård menat att ligga på jorden?
14. Jag vill veta mer om Tolkiens språk, var ska jag vända mig?
15. Vad vill Tolkien säga med Ringarnas herre? Finns det något dolt budskap?

1. Vem är JRR Tolkien?
John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973) var språkforskare och författare. Han spenderade sina första levnadsår i Bloemfontein i Sydafrika, innan han med modern och sin yngre bror återvände till släktens hemland, England. Båda hans föräldrar dog innan han nått tonåren. Han deltog i slaget vid Somme under första världskriget, där han miste ett antal nära vänner. Efter detta slog han sig ned för att bilda familj, och inledde en framgångsrik karriär som filolog (språkforskare). Han tjänstgjorde länge som professor i engelska språk och engelsk litteratur i Oxford, och kom med tiden att anses som en av de främsta i världen inom sitt område. Det eftervärlden minns honom för är dock främst hans författarskap: en syssla han hängav sig åt på fritiden. Mot slutet av sitt liv erhöll han stor berömmelse för sina säregna verk, som anses ha lagt grundstenen till den moderna fantasygenren.

Upp


2. Vilka böcker är hans viktigaste?
Tolkiens mest berömda verk är Ringarnas herre (på engelska The Lord of the Rings; den gamla svenska översättningen kallas Härskarringen eller, populärt, Sagan om ringen), en bok som det tog författaren 18 år att färdigställa. Sagan delas av tekniska skäl ofta upp i tre böcker, som då innefattar delarna Ringens brödraskap (The Fellowship of the Ring), De två tornen (The Two Towers) och Konungens återkomst (The Return of the King). Skriften har vid upprepade tillfällen utsetts till tidernas bästa bok. Barn- och ungdomsromanen Bilbo: en hobbits äventyr (The Hobbit: or There and Back Again) är den publikation som mest frekvent efter Ringarnas herre associeras med Tolkien. Verket skrevs före Ringarnas herre och är en fristående förhistoria till denna; Bilbo kvarstår än i dag som en av de bästa och mest älskade sagorna i vår tid.

Upp


3. Jag har läst Bilbo och Ringarnas herre och vill ha mer, vad ska jag välja?
Mer i samma stil av Tolkien finns inte: under sin livstid publicerade han inte fler långa berättelser om Midgård (eller rättare sagt Arda, som är benämningen på hela hans värld Midgård är strikt talat bara en kontinent). För den som vill veta mer om Tolkiens värld finns dock en uppsjö av böcker att tillgå, både av honom själv och av andra.
   Om man bara har läst Härskarringen, den gamla svenska översättningen, har man fått sig till livs en skrift som både till stilen och till det faktamässiga skiljer sig markant från Tolkiens verk. Man har även gått miste om de värdefulla "Appendixen"
, som har tagits bort i den översättningen och i stället ingår i bandet Ringens värld. Den nuvarande översättningen Ringarnas herre har inte dessa brister, och är en värdig svensk inkarnation av Tolkiens verk. Det är emellertid rekommendabelt att försöka sig på boken i original The Lord of the Rings.
   Ett måste om man vill veta mer om Tolkiens värld är även Silmarillion (The Silmarillion), ett verk som publicerades efter Tolkiens död och som han filade på i nära 60 år! Silmarillion skildrar
ur ett mytologiskt perspektiv Ardas historia, från världens skapelse till tiden då Ringarnas herre utspelar sig en berättelse som spänner över nästan 54 000 år. Därtill finns verssamlingen Tom Bombadills äventyr (The Adventures of Tom Bombadil) och sångboken The Road Goes Ever On. För den som vill veta ännu mer rekommenderas böckerna Sagor från Midgård (Unfinished Tales), The History of Middle-earth, tolv böcker som redigerats och kommenterats av sonen Christopher Tolkien (varav de två första översatts till svenska under titeln De förlorade sagornas bok, del ett och De förlorade sagornas bok, del två), The Letters of JRR Tolkien av Humphrey Carpenter samt JRR Tolkien – Artist & Illustrator av Wayne G Hammond och Christina Scull. Andra skrifter som förordas är JRR Tolkien A Biography av Humphrey Carpenter samt uppslagsböckerna The Complete Tolkien Companion av JEA Tyler och The Complete Guide to Middle-earth av Robert Foster. Tolkien har även författat kortare sagor som rör sig utanför hans legendarium: här märks bland andra Gillis Bonde från Ham (Farmer Giles of Ham), Sagan om Smeden och stjärnan (Smith of Wootton Major), Breven från jultomten (The Father Christmas Letters) samt Roverandom. Se en bibliografi för en komplett förteckning över Tolkiens verk.
    Det finns många författare som influerats kraftigt av Tolkien. Fantasyserier i liknande stil som Ringarnas herre inkluderar bland andra Roberts Jordans Sagan om drakens återkomst (The Wheel of Time), Terry Goodkinds Sanningens svärd (The Sword of Truth) och Margaret Weis och Tracy Hickmans Draklanskrönikorna (The Dragonlance Chronichles).
   Alla ovanstående böcker finns i SF-Bokhandeln.

Upp


4. Vem är "Ringarnas herre" i böckerna?
Titeln "Ringarnas herre" ("The Lord of the Rings") åsyftar Sauron, Mörkrets herre. Detta fastslås bland annat i registret till Ringarnas herre, där Tolkien från uppslagsordet "Ringarnas herre" hänvisar till "Sauron". Genom Härskarringen hade Sauron herraväldet över resterande maktens ringar, och han deltog även i smidandet av De nio och De sju, vilket gjorde hans makt över ringarna än starkare. (Se vidare bland annat Ringens brödraskap, "Många möten", s. 281 och 288.)

Upp


5. Vilka torn omtalas i titeln De två tornen?
De två tornen är inte, tvärtemot vad många tror, det vita och det svarta tornet, eftersom dessa ju inte berörs närmare i volymen. I titeln åsyftade Tolkien i stället Orthanc i Isengård och Minas Morgul, före detta Minas Ithil, vid gränsen till Mordor. Tolkiens brev avslöjar en viss osäkerhet i denna fråga, men eftertexten till Ringens brödraskap klargör saken (Letters, nummer 140, s. 170 och nummer 143, s. 173 samt Ringens brödraskap, s. 512).

Upp


6. Varifrån kommer hobbitarna?
Rent geografiskt har hobbitarna sitt ursprungsland i Stora flodens – Anduins dalgångar, öster om Dimmiga bergen. Deras släktes härkomst är dock höljd i dunkel; det enda vi vet säkert, vilket Tolkien också var noga med att påpeka, är att de inte är en egen ras, som alverna och dvärgarna, utan en kortväxt förgrening av människosläktet (Letters, nummer 131, s. 158; Ringens brödraskap, s. 1415).

Upp

7. Är vättarna i Bilbo detsamma som orkerna i Ringarnas herre, och varför kallas de i så fall inte för samma sak?
I originalet heter vätte "goblin" och ork "orc". När Tolkien började skriva Bilbo hade han inte klart för sig att berättelsen i själva verket utspelade sig i Arda och Midgård. Detta märks bland annat på att alvernas karaktär skiljer sig något från i övriga skrifter (vid ett tillfälle blir de ju till och med berusade), och på att orkerna kallas vättar. Tolkien själv förklarar saken i sin essä A Guide to the Names in The Lord of the Rings under uppslagsordet "orc": "Orc [...] är avsett som samspråkets namn på dessa varelser vid denna tid; det bör därför i enighet med systemet översättas till engelska, eller översättningens språk. Det översattes med 'vätte' i Bilbo [...]. I vilket fall så föreföll mig då liksom nu orc vara ett till ljudet bra namn på dessa varelser. Det bör bevaras [i översättningar]. / Det bör stavas ork (som i den holländska översättningen) på ett germanskt språk [...]. Den gråalviska formen är orch, plural yrch."
   Svaret på frågan är således att Tolkien översatte "ork" till "vätte" i Bilbo
de båda beteckningarna åsyftar med andra ord samma folkslag. På samspråket (även kallat väströnan) är folkets namn "orc", precis som det på gråalviska är "orch". Beträffande stavningen av detta ord överfört från Ardas skrivtecken till latinska bokstäver ger Tolkien oss fria händer: det är uttalet "ork" som är det väsentliga. Många ord på samspråket är i Ringarnas herre översatta till svenska (liksom de i LOTR är översatta till engelska), för att göra texten mer kulturellt tilltalande. Ett exempel är ordet "hobbit", som är tänkt att vara en översättning av de riktiga hobbitarnas "kûduk". Detta är emellertid inte fallet med ordet "orc", som alltså är bevarat från det "riktiga" samspråket.

Upp

8. Återförenades enterna någonsin med entiskorna?
Nej, de möttes aldrig igen på jorden. Entiskorna dog troligen ut då Sauron brände deras land (Bruna markerna) under sista alliansens krig. Det är emellertid, förklarar Tolkien, möjligt att de inte var "bundna till världens kretsar", och således lever kvar efter Det stora slutet. Om så är fallet kan de åter mötas på de pilträdskantade ängarna, när världens vår kommer på nytt. (Letters, nummer 338, s. 419; Konungens återkomst, "Många avsked", s. 307.)

Upp


9. Vem är Tom Bombadil?
Frågan kan inte besvaras med säkerhet. Tom är avsedd som ett mystiskt och oförklarat inslag i en annars utförligt redogjord värld. Troligen kände inte ens Tolkien till Tom Bombadils ursprung. Somligt talar för att han är en en maia, en av andarna som kom till innan Arda skapades. Till detta släkte hör bland andra Sauron och trollkarlarna.
   Man kan med visshet säga att Tom Bombadil varken var en vala (för det är sagt att ingen annan av dem än, möjligen, Ulmo besökte Midgårds länder i dessa tidsåldrar) eller en medlem ur något av Midgårds mer jordnära folkslag. Teorier om att han skulle vara Eru Ilúvatar själv (Ardas gud) har framkastats. Detta kan emellertid uteslutas, då Tolkien själv meddelat att Den ende inte hade någon förkroppsligad form i Arda (Letters, nummer 181, s. 235). Möjligheten finns att han tillhör de naturandar och älvväsen
mánir, súruli, nermir, tavari, nandini och orossie som Tolkien nämner i DFSB 1, s. 106107. Detta skulle även kunna förklara härkomsten till Gyllenbär (Hjortrongull) och hennes mor "flodkvinnan", samt många andra av de underliga väsen som bor kring Videvindeln i Gamla skogen. Problemet är bara att andarna endast nämns i tidigt material, som Tolkien senare uteslöt; om han verkligen tänkte sig att dessa väsen hade en plats i Arda lär vi aldrig få veta. Kvar står gissningen att gamle Tom var en maia något många håller för troligt, då det är svårt att finna kraftiga invändningar mot den. Något slutgiltigt svar på frågan lär vi dock aldrig få. Tolkiens Arda har skrivit mer om Tom Bombadil här och här.

Upp


10. Hur många trollkarlar fanns det?
Fem. De var maiar som givits speciell, mindre mäktig form och uppträdde i skepnaderna av gamla män. Som sådana kallades de på högalviska (
quenya) för istari. Översatt till engelska blir detta ungefär "wizard" (ung. 'vis man') och därav den svenska översättningen "trollkarl".
    De fem istari var Gandalf grå (på gråalviska [sindarin] Mithrandir), Saruman vit (Curunír), Radagast brun (troligen Aiwendil) samt de båda blå trollkarlarna, kallade ithryn luin. Egennamnen
för ithryn luin uppges i Sagor från Midgård på s. 519 som Alatar och Pallando. HOME 12 ger dock med viss tvekan de högalviska namnen Morinehtar ('mörkerdräpare') och Rómestámo ('östhjälpare', varierat med Róme[n]star); dessa återfinns i ett utdrag på s. 384–385 från några av Tolkiens sista anteckningar om Arda, vilket motsäger flera tidigare uppgifter. Det är oklart om de senare ska uppfattas som alternativa namn, kasserade utkast eller former avsedda att ersätta de tidigare namnen.

Upp


11. Hur ser Sauron ut?
Sauron har under tidsåldrarnas lopp antagit många olika skepnader, som vid ett flertal tillfällen blivit förstörda. Formen han antagit i tredje åldern är inte den av ett stort brinnande öga, även om vissa läsare har fått det intrycket. I stället innehar han en ytterst skräckinjagande gestalt som är människolik fast avsevärt större, om än inte gigantisk (Letters, nummer 246, s. 332).

Upp


12. Är alvernas öron spetsiga?
Ja, alvernas (och även hobbitarnas) öron är sannolikt spetsiga. Tolkien har upplyst oss om att alvöronen är "spetsiga och lövformade" (HOME 5, s. 368). I Ringarnas herre används just ordet "lövformad" när hobbitarnas spetsiga dolkblad beskrivs (Ringens brödraskap, "Dimma på kummelåsarna", s. 190; originalet har "leaf-shaped"). Tolkien har vidare meddelat att hobbitarnas öron är "svagt spetsiga och 'alviska'" (Letters, nummer 27, s. 35). Det senare skrevs dock till illustratörer som bara läst Bilbo, så möjligheten finns att han syftade på sagoalver i allmänhet och inte specifikt hans egna. Avslutningsvis avbildar Tolkienillustratören Ted Nasmith vars alster professorn uttryck sitt gillande för alverna med spetsiga öron. Dessa upplysningar torde göra antagandet att alverna hade spetsiga öron i Arda till det rimliga.

Upp


13. Är Midgård menat att ligga på jorden?
Ja, Arda ska föreställa vår egen värld i en bortglömd forntid. Tolkien skrev i ett brev följande för att förklara detta: "Jag har, antar jag, konstruerat en fiktiv tid, men när det gäller platsen för min värld hållit kvar fötterna på min egen moder jord" (Letters, nummer 211, s. 283). Allas vår favoritprofessor ger även klara anvisningar för hur sagans värld förhåller sig till vår egen: "Berättelsens [Ringarnas herre] händelseförlopp äger rum i 'Midgårds' nordvästra del, på samma latitud som Europas kustländer och Medelhavets norra rand. [...] Om Hobbinge och Riftedal antas (vilket är meningen) befinna sig kring Oxfords latitud är Minas Tirith, 100 mil söderut, beläget på ungefär samma latitud som Florens. Anduins mynningar och den uråldriga staden Pelargir ligger kring latituden hos antikens Troja" (Letters, nummer 294, s. 376). "Jag föreställer mig att tidsskillnaden [mellan tredje ålderns slut och våra dagar] är ungefär 6 000 år: nu befann vi oss alltså i slutet av femte åldern, om åldrarna vore lika långa som A.Å. [andra åldern] och T.Å. [tredje åldern]. Men jag tror att de har blivit kortare, och jag föreställer mig att vi i själva verket befinner oss i slutet av den sjätte åldern eller i den sjunde" (Letters, nummer 211, s. 283). Tolkien har antytt att en större fysisk katastrof kan ha inträffat mellan sagans tid och vår egen; detta är i så fall anledningen till att landmassorna på hans kartor har en annan form än i dag (Letters, nummer 325, s. 411).

Upp


14. Jag vill veta mer om Tolkiens språk, var ska jag vända mig?
Läs vår språk-faq! Det finns även en del matnyttigt i "Appendix E", längst bak i Konungens återkomst ett måste om man vill sätta sig närmare in i ämnet. Vi får ytterligare upplysningar i sektionen "The Etymologies" i HOME 5: här återfinns Tolkiens utförligaste alviska ordlistor. I ämnet finns även en uppsjö böcker skrivna av andra än professorn själv
. Det tredje sättet att skaffa information är att leta på Internet. Det finns många bra webbplatser där man sannolikt finner vad man letar efter, oavsett om det gäller skift, stavning eller ordlistor. En av de allra bästa är Ardalambion move.to/ardalambion. Se även The Elvish Linguistic Fellowship www.elvish.org och den superba länksidan Tolkien's Languages: Sources of Information. För nybörjare rekommenderas hemsidan för Tolkiensällskapet Forodrims språkgille: www.forodrim.org/daeron/md_home.html

Upp


15. Vad vill Tolkien säga med Ringarnas herre? Finns det något dolt budskap?
Tolkien förklarade alltid mycket omsorgsfullt att hans berättelse absolut inte är en allegori: "Den 'handlar' inte om något annat än sig själv. Där finns sannerligen inga allegoriska avsikter, eller allmänna, specifika, eller aktualitetsmässiga, moraliska, religiösa eller politiska" (Letters, nummer 165, s. 220). Han ger oss emellertid vissa ytterligare upplysningar: "Om min berättelse över huvud taget innehåller någon referens till vår nutid så gäller denna vad som i mina ögon framstår som våra dagars mest utbredda förhävelse: om något kan göras, måste det göras. Detta framstår i mina ögon som helt felaktigt" (Letters, nummer 186, s. 246). Det finns dock en inneboende moral i verket; dels berör denna Ringen, som lockar de drabbade med makt utan andra mål än just makten själv, dels säger den oss att "[...] utan de höga och ädla är de enkla och simpla ytterst lågtstående; och utan de enkla och alldagliga är de ädla och hjältemodiga meningslösa" (Letters, nummer 131, s. 160). Många har felaktigt hävdat att Ringarnas herre är ett direkt svar på andra världskriget, en spegling förlagd till en sagovärld. Tolkien skrev 1938 att dåtidens mörka världsläge fått viss effekt på verket, men att det på intet sätt är en allegori en uppfattning han kvarhöll livet ut.

UppBilder: "Alv" © Wargen
Övriga ©
Taurrohir


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare