ÖRKORTNINGAR


På Tolkiens Arda förekommer en hel del förkortningar av titlar på tryckta verk. Dessa används i första hand av utrymmesskäl; en ytterligare dimension är dock att de ofta åtföljs av sidhänvisningar. Tolkiens olika verk har genom åren tryckts upp i ett stort antal utgåvor, vilket i enstaka fall kan göra att Tolkiens Ardas sidhänvisningar inte stämmer överens med vissa versioner av verket i fråga. Av denna anledning innehåller registret nedan inte bara de fullständiga titlarna som förkortningarna härrör från, utan även uppgifter om vilken specifik utgåva som åsyftas. Listan kan också användas som en förteckning över viktiga verk i ämnet. Se SF-Bokhandelns produktkatalog för mer information om de olika verken.

Böcker

LOTR The Lord of the Rings, Harper Collins Publishers, kapitel- och sidhänvisningar till pocketutgåvan 1995.

FOTR The Fellowship of the Ring, Harper Collins Publishers, kapitel- och sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 1974.

TTT The Two Towers, Harper Collins Publishers, kapitel- och sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 1974.

ROTK The Return of the King, Harper Collins Publishers, kapitel- och sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 1974.

RH Ringarnas herre (The Lord of the Rings), envolymsutgåva saknas; sidhänvisningar riktas till de respektive volymerna, se nedan.

RB Ringens brödraskap (The Fellowship of the Ring), Norstedts Förlag, sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 2004.

TT De två tornen (The Two Towers), Norstedts Förlag, sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 2005.

Konungens återkomst (The Return of the King), Norstedts Förlag, sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 2005.

SOR Härskarringen (även: Sagan om ringen) (The Lord of the Rings), Norstedts Förlag, kapitel- och sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 2001.

SOR(1) Sagan om ringen (The Fellowship of the Ring), Norstedts Förlag, sidhänvisningar till sjätte pocketutgåvan 1971.

SODTT Sagan om de två tornen (The Two Towers), Norstedts Förlag, sidhänvisningar till sjunde pocketutgåvan 1972.

SOKÅ Sagan om konungens återkomst (The Return of the King), Norstedts Förlag, sidhänvisningar till sjunde pocketutgåvan 1972.

The Hobbit The Hobbit: or There and Back Again, Harper Collins Publishers, sidhänvisningar till den inbundna lyxutgåvan 1997.

Bilbo Bilbo: en hobbits äventyr (The Hobbit: or There and Back Again), Norstedts förlag, sidhänvisningar till elfte pocketutgåvan 1983.

The Silmarillion The Silmarillion, Harper Collins Publishers, redigerad och sammanställd av Christopher Tolkien, sid- och/eller kapitelhänvisningar till den inbundna lyxutgåvan 1998.

Silmarillion Silmarillion (The Silmarillion), Norstedts Förlag, redigerad och sammanställd av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till första pocketutgåvan 1997.

Ringens värld Ringens värld (utgavs i olika band i originalspråk), Norstedts Förlag, sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 2001, se recensionen.

UT Unfinished Tales, Harper Collins Publishers, redigerad och sammanställd av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till den inbundna utgåvan 2000.

SFM Sagor från Midgård (Unfinished Tales), Norstedts Förlag, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till den andra inbundna utgåvan 1992, se recensionen.

DFSB 1 De förlorade sagornas bok, del ett (The History of Middle-earth, part one: The Book of Lost Tales, part one), Norstedts Förlag, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till första pocketutgåvan 1995.

DFSB 2 De förlorade sagornas bok, del två (The History of Middle-earth, part two: The Book of Lost Tales, part two), Norstedts Förlag, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till första pocketutgåvan 1995.

HOME 1 The History of Middle-earth, part one: The Book of Lost Tales, part one, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 2 The History of Middle-earth, part two: The Book of Lost Tales, part two, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 3 The History of Middle-earth, part three: The Lays of Beleriand, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 4 The History of Middle-earth, part four: The Shaping of Middle-earth, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 5 The History of Middle-earth, part five: The Lost Road and Other Writings, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 6 The History of Middle-earth, part six: The Return of the Shadow, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 7 The History of Middle-earth, part seven: The Treason of Isengard, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 8 The History of Middle-earth, part eight: The War of the Ring, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 9 The History of Middle-earth, part nine: Sauron Defeated, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 10 The History of Middle-earth, part ten: Morgoth's Ring, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 11 The History of Middle-earth, part eleven: The War of the Jewels, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

HOME 12 The History of Middle-earth, part twelve: The Peoples of Middle-earth, Harper Collins Publishers, sammanställd och kommenterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 2002.

Letters The Letters of JRR Tolkien, Harper Collins Publishers, sammanställd av Humphrey Carpenter assisterad av Christopher Tolkien, sidhänvisningar till pocketutgåvan 1995,
se recensionen.

JRR Tolkien: a Biography JRR Tolkien: a Biography, Harper Collins Publishers, av Humphrey Carpenter, sidhänvisningar till pocketutgåvan 1995.

Complete Guide The Complete Guide to Middle-earth, Harper Collins Publishers, av Robert Foster, hänvisningarna avser uppslagsorden.

Tolkiens Midgård Tolkiens Midgård: en uppslagsbok, Skandinavisk förening för science fiction, av Ingvar Svensson, hänvisningarna avser uppslagsorden, SF-Bokhandelns artikelnummer: 357.

The Atlas of Tolkien's Middle-earth The Atlas of Tolkien's Middle-earth, Harper Collins Publishers, av Karen Wynn Fonstad, sidhänvisningar till den reviderade mjukpärmutgåvan 1994.

JRR Tolkien: Artist & Illustrator JRR Tolkien: Artist & Illustrator, Harper Collins Publishers, av Wayne G Hammond och Christina Scull, hänvisningar till bildnummer och/eller sidnummer i mjukpärmutgåvan 1998.

The Road to Middle-earth The Road to Middle-earth, Harper Collins Publishers: Grafton, av Tom Shippey, sidhänvisningar till pocketutgåvan 1992, SF-Bokhandelns artikelnummer: 14444.


Filmer

Tolkiens Arda omtalar ofta de olika filmatiseringar som gjorts av Tolkiens verk, förteckningen nedan är avsedd att vägleda i begreppsdjungeln. Titeln som står i fet stil är benämningen som används på dessa sidor.

Sagan om ringen Sagan om ringen – Härskarringen (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), 2001, New Line Cinema, en film av Peter Jackson.

Sagan om ringen Extended Edition
Sagan om ringen – Härskarringen Special Extended Edition (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Special Extended Edition), 2002, New Line Cinema, en film av Peter Jackson. Även i Collectors Edition.

Sagan om de två tornen
Sagan om de två tornen – Härskarringen (The Lord of the Rings: The Two Towers), 2002, New Line Cinema, en film av Peter Jackson, se recensionen.

Sagan om de två tornen Extended Edition Sagan om de två tornen – Härskarringen Special Extended Edition (The Lord of the Rings: The Two Towers Special Extended Edition), 2003, New Line Cinema, en film av Peter Jackson, se recensionen. Även i Collectors Edition.

Sagan om konungens återkomst
Sagan om konungens återkomst – Härskarringen (The Lord of the Rings: The Return of the King), 2003, New Line Cinema, en film av Peter Jackson.

Sagan om konungens återkomst Extended Edition
Sagan om konungens återkomst – Härskarringen Special Extended Edition (The Lord of the Rings: The Return of the King Special Extended Edition), 2004, New Line Cinema, en film av Peter Jackson. Även i Collectors Edition.

Sagan om ringen (1978)
Sagan om ringen (The Lord of the Rings), 1978, Saul Zaentz Production Corporation, en film av Ralph Bakshi, se recensionen.

The Hobbit (1977)
The Hobbit, 1977, Rankin/Bass Productions Inc., en film av Arthur Rankin Jr. och Jules Bass.

The Return of the King (1979)
The Return of the King, 1979, Rankin/Bass Productions Inc., en film av Arthur Rankin Jr. och Jules Bass.Upp


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare