AGAN OM TOLKIENS ARDA

Senast uppdaterat: 04-10-02

Tolkiens Arda startade i december 2001 i form av en enkel frågespalt, till vilken SF-Bokhandelns nätbesökare kunde skicka in sina funderingar om Tolkien och hans böcker. Denna spalt startades och drevs av Gustav Dahlander, än idag Tolkiens Ardas redaktör. Den ursprungliga idén var att endast skriva en faq ("frequently asked questions", en sammanställning av vanliga frågor -- i detta fall om Tolkien -- med tillhörande svar) till SF-Bokhandelns hemsida. Denna följdes dock raskt upp av en frågespalt till vilken läsarna kunde skicka in sina funderingar som inte täcktes av faq:en. Frågespalten -- som då bar titeln "Fråga SF-Bokhandeln om Tolkien" -- gavs ut en gång i veckan fram till mars 2002. Det förväntade i denna veckospalt var ungefär sju frågor i veckan, och det första numret -- nummer 1 2001 -- fick just det antalet. En antydan av intresset kom dock i det andra numret, nummer 1 2002, dit hela 22 frågor skickades in. Det fjärde numret hade sedan 29 frågor, och så fortsatte det. En inspirerande bieffekt var också att spalten fick rejäla doser av beröm från läsarna.


Namngivandet
När "Fråga SF-Bokhandeln om Tolkiens" veckospalter upphörde, beslutade drivaren Gustav i samråd med SF-Bokhandelns webbavdelning att sidan skulle leva kvar i form av ett månadsmagasin, med mer blandat innehåll, för att sedan i tid till premiären av The Two Towers/Sagan om de två tornen återgå till veckospalter. Magasinet döptes först till "Ainulindalës tidevarv", men efter konsultation av SF-Bokhandeln ändrades detta till mer begripliga Tolkiens Arda, ett namn som sajten än i dag är nöjd med. Tolkiens Arda innehöll till en början uteslutande material av Gustav i form av krönikor, artiklar och recensioner. Här erbjöds även för första gången en möjlighet för läsarna att prenumerera på Magasinet via e-post. Frågespalten fanns kvar i form av en insändarsektion, där ett urval av månadens inskickade frågor besvarades och publicerades. Till det femte magasinet, i augusti 2002, inbjöds för första gången gästskribenter; något som utvidgade publikationernas omfång väsentligen. Kvaliteten spetsades i samma skede till och beröm från läsarna trillade allt oftare in i e-postlådan. I nummer 6 hölls för första gången en omröstning på sidan, som ett steg mot utökad interaktivitet.

Redaktionen åkallas
När hösten var inne och filmpremiären nalkades, kunde Gustav konstatera att det skulle bli svårt att ensam besvara alla frågor, som den vid det här laget tämligen stora läsarskaran skickade in. Överenskommelsen med SF-Bokhandelns webbavdelning blev att frågespalten skulle återkomma i november, strax innan släppet av den förlängda dvd-versionen av Sagan om ringen. Gustav började söka med ljus och lykta efter Tolkienexperter som kunde komplettera honom i veckospalterna, och fann bland andra Johan Sandberg och Björn Fromén, än i dag två stöttepelare i redaktionen. Samtidigt som den första veckospalten publicerades uppgraderades sidans utseende och struktur rejält – nya Tolkiens Arda begick premiär den 16 november 2002. I detta läge var tanken att varje veckospalt skulle innehålla en ledare och några nyhetsnotiser, utöver frågorna och svaren. Till våren skulle man sedan satsa på högkvalitativa magasin där även andra skribenter än Gustav skulle delta på stadig basis. Av denna anledning inkluderades notisen ”Tolkiens Arda söker skribenter” i den första veckospalten. Detta rönte stort gensvar redan från början, och det blev snabbt tydligt att de nya skribenterna kunde släppas fram långt tidigare än till våren. I den andra veckospalten presenterade Tolkiens Arda för första gången en redaktion, då bestående av fem personer: Gustav Dahlander, Björn Fromén, Erik Palm, Johan Sandberg och Magnus Åberg. Den första egentliga artikeln dök upp i det fjärde numret, och efter det innehöll varje nummer minst en text utöver ledaren. Det sjätte och sista veckomagasinet (som man vid det här laget kunde kalla det) 2002 bjöd på två artiklar, vilket fick utgöra en mall för efterkommande publikationer. Så småningom ökades detta på till tre artiklar, och på den vägen har det fortsatt …

Sajten nalkas
Veckomagasinens popularitet ökade stadigt under början av 2003, och detsamma kan sägas om publikationernas kvalitet. Insändarna fortsatte också att strömma in, för att i januari nå en topp på runt 20 per dag. Det var bråda tider för redaktionen. Vi det här laget började det bli uppenbart att sidans kostym som en underavdelning på sfbok.se var för trång -- man kunde bara uppdatera Tolkiens Arda en gång i veckan, tekniken krånglade, nummer försenades och det gick inte att ha diskussionsforum eller chatt. Som en lösning på problemet föreslog SF-Bokhandelns webbavdelning i början av februari 2003 att sidan skulle flytta ut på egen domän, och i framtiden samarbeta med bokhandeln i stället för att skötas av den. Propositionen mottogs med öppna armar av redaktionen, och ett omfattande planeringsarbete initierades. Under tiden gick Magasinet ned till ett nummer varannan vecka, för att tiden skulle kunna ägnas åt arbetet med den nya sajten. Senare återgick redaktionen till en publikation i veckan, där varannan enbart innehöll en frågespalt. Under våren omstrukturerades insändarsektionen genom att kategorier infördes, vilket förbättrade tillgängligheten avsevärt. Läsarkritiken var också strålande: redaktionen både hjälte- och idolförklarades, och flera ropade att sidan var Internets bästa (!) -- allt till redaktionens oförställda förtjusning. Dagens Nyheter nämnde Tolkiens Arda, och Härskarringens nyöversättare Erik Andersson lät sig intervjuas av sidan. Magasinet blomstrade.

Sajten utropas
Arbetet med att starta en fristående sajt försenades under våren åtskilliga gånger, men i slutet av juni kom den äntligen upp, på domännamnet tolkiensarda.se. I juli månad tog sedan Magasinet ett uppehåll, under vilket sajten anpassades för den nya kostymen. Med stor pompa och ståt fick sedan denna nya sajt premiär den 2 augusti 2003. Några av nyheterna var ett förändrat utseende, ny struktur, en förbättrad nyhetssektion, nya avdelningar i Alster och Om Tolkiens Arda och inte minst ett forum och en chatt. Detta är den största milstolpen i sagan om Tolkiens Arda hittills …

Nutid och framtid
Tolkiens Arda har ständigt utvecklats, och med tiden blivit till en naturlig samlingspunkt för svenska tolkienister på Internet; kännedom om webbplatsen hör närmast till allmänbildningen för fantasyintresserade svenskar. Sajten har publicerat hundratals artiklar i Magasinet och försett frågvisa med svar i Frågespalten under flera års tid. Många gånger har det blivit omnämnanden i större sammanhang, bland annat i Aftonbladet och Svenska Dagbladet. TA var också först i världen med nyheten att Andersson--Olssons översättning av Tolkiens verk skulle få titeln Ringarnas herre, och har kunnat göra anspråk på att vara en av de främsta informationskällorna om nämnda översättning. Man har också intervjuat översättare och publicerat material som citeras i svensk dagspress.
   Framöver så kommer TA att lägga viss tonvikt på Tolkiensällskapet Ardahíni, som står i centrum för det Internet-samhälle som planeras. Ambitionen är också att ge ut tryckt material, bland annat i form av en bok. Den stora organisationen -- med 50-talet medarbetare -- finputsas ständigt, för att klara av att motsvara förväntningarna hos många hundra besökare dagligen.

UppBild: "Trollstav" © Taurrohir


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare