PRÅK-FAQ:EN


"Faq" står för "frequently asked questions", som är engelska för "frekvent förekommande frågor". Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som brukar komma upp om JRR Tolkiens konstruerade språk. Läs dessa innan du mejlar in en egen språkundran till Frågespalten, det är mycket möjligt att svaret finns här.

1. Hur många språk konstruerade Tolkien?
2. Hur lär jag mig alviska?
3. Var hittar jag ordlistor för språken?
4. Var hittar jag alvskrift?
5. Går det att få tag på någon bok om språken?
6. Vilka språk används i Peter Jacksons filmatisering, och vad säger de?
7. Hur säger man "jag älskar dig" på quenya och sindarin?
8. Vad blir mitt namn översatt till alviska?

1. Hur många språk konstruerade Tolkien?
JRR Tolkien var förtjust i att konstruera egna språk. Dessa var ursprunget till hela hans sagovärld, och fanns till innan den. När Tolkien skapat språken ville han sedan skapa folk som talade dem: på så sätt växte Arda fram steg för steg. De språk som finns utförligast beskrivna är quenya (högalviska) och sindarin (gråalviska), båda alviska tungomål. Andra språk som brukades i Arda var adûnaiska, väströna, khuzdul (dvärgiska) och svartspråket. Det är svårt att svara på exakt hur många språk Tolkien konstruerade, eftersom företeelsen är svårdefinierbar: vad krävs för att man ska ha "konstruerat" ett språk? Han skapade en viss struktur och en någorlunda substantiell vokabulär till drygt tio språk. En essä som grundligt tar sig an denna frågeställning finns på webbplatsen Ardalambion.

Upp


2. Hur lär jag mig alviska?
Det går egentligen inte att lära sig Tolkiens genuina alviska på det sätt som man kan lära sig ett vanligt språk, såsom svenska eller latin. Den främsta orsaken till detta är att Tolkien aldrig var ute efter att skapa fungerande alternativ till existerande språk, vare sig naturliga sådana eller konstruktioner av typen esperanto. Tolkiens avsikt med sina språk var konstnärlig och litterär: hans strävan var att de skulle ge skönhetsupplevelser och bidra till illusionen av historisk verklighet hos hans diktade fornvärld. Han har därför inte efterlämnat några anvisningar för praktiskt bruk av språken; deras centrala ordförråd finns bara ofullständigt redovisade och grammatiken är huvudsakligen känd genom strödda notiser och textkommentarer. Genom att studera det befintliga materialet kan man dock få grepp om delar av regelverket i quenya och sindarin, och på så sätt lära sig att sammanfoga meningar. De "alviska" språk som vissa kan tala flytande, exempelvis i samband med levande rollspel, är inte genuina Arda-språk utan egenhändiga konstruktioner som lånat material och idéer från Tolkiens skapelse. En webbplats som lär ut denna så kallade "lajvalviska" är Alver.nu.
   Den främsta källan för den alviskstuderande är givetvis Tolkiens egna beskrivningar och språkprov. Grundläggande information lämnas i appendix D, E och F i slutet av Konungens återkomst (i original The Return of the King). En annan viktig källa är Tolkiens kommentarer till de alviska sångtexterna i The Road Goes Ever On. Inom det digra material av Tolkiens hand som redigerats och publicerats efter hans död bör särskilt nämnas sektionen "The Etymologies" i HOME 5, värdefullt genom sina omfattande ordlistor, och essän "Quendi and Eldar" i HOME 11. Det finns även böcker i ämnet skrivna av andra än professorn själv. Den mest lättillgängliga av dessa är för tillfället
The Languages of Tolkien's Middle-earth av Ruth S Noel, som regelbundet köps in av SF-Bokhandeln. Tyvärr är denna genomgående otillförlitlig och av den samstämmiga sakkunskapen utdömd som otjänlig. Andra skrifter som befolkat marknaden är Jim Allans An Introduction to Elvish (som kan vara tillgänglig via Amazon.com) och Basic Quenya av Nancy Martsch. Båda brukar vara svåra att få tag på och är dessutom genom sin ålder av begränsat värde, eftersom mycket nytt material blivit känt sedan de gavs ut. Betydligt bättre uppdaterade är Dictionnaire des langues Elfiques av Édouard Kloczko (på franska) och La lengua de los Elfos av Luís González Baixauli (på spanska). På tyska utgavs under 2003 Elbisches Wörterbuch av Wolfgang Krege och Elbisch für Anfänger und Fortgeschrittene av Helmut W Pesch.
   Sindarin får en närmast heltäckande presentation i David Salos monumentala arbete A Gateway to Sindarin, som utkom hösten 2004. Där hittar man såväl grammatik och fylliga ordlistor som historisk ljudlära och analys av kända texter. Salos ambitionsnivå har dock medfört att innehållet inte är alldeles lättillgängligt i och med att terminologi och framställningssätt bär den akademiska lingvistikens prägel. Men för den som redan har viss grundkännedom om materialet och inte låter sig avskräckas av den vetenskapliga apparaten är Salos bok en veritabel guldgruva.
   Där böckerna slutar tar Internet vid. Här på Tolkiens Arda finns till att börja med det mesta den intresserade kan vilja veta i Språkhörnan under Ardangóle, i våra språkskolor samt i kategorin "Språk" i våra många frågespalter. Det finns också många bra engelskspråkiga webbplatser där det är troligt att man finner vad man letar efter, oavsett om det gäller skrift, stavning eller ordlistor. En av de allra främsta är Ardalambion. Se även The Elvish Linguistic Fellowship, uttalsguiden Elvish Pronunciation Guide och länksidan
Tolkien's Languages: Sources of Information.
   För den som vill ha mänsklig assistans i sina studier brukar det går bra att konsultera ett Tolkiensällskap, till exempel Forodrim, Mithlond (Göteborg) eller Angmar (Malmö).

Upp


3. Var hittar jag ordlistor för språken?
Den tveklöst bästa ordlistan för quenya återfinns på Ardalambion; för sindarin rekommenderas The Sindarin Dictionary Project och David Salos A Gateway to Sindarin (se fråga 2), som också har separata glossarier över egennamn. Ardalambion kan även stoltsera med ordlistor för många av Tolkiens andra språk. Vad svensk-alviska ordlistor beträffar så är urvalet tunt. Det saknas ordlistor för Tolkiens genuina quenya, och för sindarin finns ingen över huvud taget. Alver.nu har en utförlig ordlista för quenya anpassad till levande rollspel (se fråga 2), The StoryTellers förevisar en kort dito för förenklad quenya och Elómelindë har en annan version med ett liknande upplägg.

Upp


4. Var hittar jag alvskrift?
Det finns två huvudtyper av skrift i Midgård, tengwar (quenya för "bokstäver") och cirth (sindarin för "runor"). Båda konstruerades av alverna, och under tredje åldern var tengwar det avgjort vanligaste. Det är till exempel tengwar som står ingraverade på Härskarringen. Dvärgarna använde dock oftast cirth, i Khazad-dûm i en variant kallad angerthas Moria, 'Morias långa runrad'. Tolkien upplyser om skriftsystemen i "Appendix E", näst längst bak i Konungens återkomst. På Internet finns det såväl utförliga anvisningar för hur man brukar tecknen som fonter med dem till datorn -- sidorna Amanye Tenceli och Dan Smith's Fantasy Fonts erbjuder bådadera. Tolkiensällskapet Forodrims språkgille Mellonath Daeron har guider för hur man skriver med tengwar, och även information på svenska.

Upp


5. Går det att få tag på någon bok om språken?
Ja, se fråga 2 ovan.

Upp


6. Vilka språk används i Peter Jacksons filmatisering, och vad betyder det som sägs?
Både quenya och sindarin förekommer i filmerna. Dessutom hör vi enstaka exempel på språk som khuzdul (dvärgiska) och adûnaiska. Det är dock viktigt att komma ihåg att ytterst lite av detta är Tolkiens autentiska vara: det allra mesta är nykonstruktioner av David Salo, den ene av filmatiseringens två språkexperter. Sidan Languages in the Lord of the Rings Movie tar upp allt sådant språkbruk i filmerna och översätter det till engelska.

Upp


7. Hur säger man "jag älskar dig" på quenya och sindarin?
På quenya blir denna fras tye mélan. Hur motsvarigheten på sindarin ser ut måste alltjämt bli föremål för gissningar. Ett av alternativen le melin, le melon och le mílon är med stor sannolikhet det rätta, men i brist på publicerat material kan vi inte avgöra vilket.

Upp


8. Vad blir mitt namn översatt till alviska?
Det finns en stor webbsida vid namn Quenya Lapseparma, som ger förslag på översättningar till quenya av de flesta vanliga förnamn: börja med att leta här. Om namnet inte är inkluderat måste man ta saken i egna händer. För att översätta sitt namn till alviska så behöver man först ta redan på vad det betyder. Vet man det inte redan är chansen stor att svaret finns på webbplatsen Behind the Name. När man känner till vilka ord som ska översättas till alviska återstår att konsultera branschorganet Ardalambions ordlista för quenya, eller The Sindarin Dictionary Project för sindarin.

Upp


Bild: Taurrohir


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare