HUR ALVISK ÄR DU?

Legenden berättar om alverna, vars fötter trampade jorden medan människosläktet ännu låg i sömn. Det sägs att detta släkte vid tre tillfällen beblandades med människorna, och att avkomman till hälften kom att tillhörde De förstfödda. Några av dessa halvalver valde sedan att framleva sina dagar mitt i bland oss, och deras vördnadsbjudande ätt kan än idag spåras i människornas led. Har du del i detta arv?

1. Hur ser dina öron ut?
Som alla andra människors
De har spetsig topp (åtminstone när jag använder mina latexvarianter)
Har inga öron
2. Var bor du?
I en villa/lägenhet
I ett luftigt hus som smälter in i den omgivande naturen
I en grotta
3. Vilken ålder har du uppnått?
0-50
50-199
200-
4. Vad händer när du ska gå över djup snö?
Du sjunker igenom
Du går ovanpå snön
Snön smälter
5. Vad har du för klädsmak?
Du är nudist
Trendriktig
Något lätt och flytande
6. Hur ställer du dig till sånger och dikter?
Du skapar egna alster
Du lyssnar bara på radio
Ju högre och våldsammare desto bättre
7. Vad betyder "havo dad"?
"Sätt dig"
"Var hälsad"
"Res dig"
8. Vad är Aman?
En sagoplats
Dit man kommer när man dör
Ett alviskt ord som betyder "kulle"
9. Kan du urskilja en räv på en kilometers avstånd?
Ja, tydligt
Nä, men jag ser möjligtvis något som rör sig
Jag har glasögon
10. Vad tycker du om skogen?
Riv den och bygg fler bostäder
En lugn och trevlig plats
Mitt hem och favorittillhåll