LSTER

Här återfinns mängder av alster med anknytning till Tolkien.

Tolkiens Ardas fyller 5 år! Ett led i firandet är våra studieveckor, där vi nu publicerar en rad uppsatser och arbeten om Tolkien och hans värld. Varje vecka bjuder vi på två nya studier.

För att läsa pdf-filerna behövs programmet Acrobat Reader.

Den 7 december
Namnlista för de svenska översättningarna av The Lord of the Rings
Av Gustav Dahlander. Detta är en utförlig namnlista – länge efterlängtad – med namnen från både den nya och den gamla översättningen av The Lord of the Rings, jämte de engelska. Listan förtecknar för första gången på ett omfattande sätt namnen från nyöversättningen, samtidigt som den uppdagar tidigare ouppmärksammade inslag i den äldre tolkningen.

Den 11 december
The Silmarillion
Om alvernas strävan efter perfektion och mötet med ondskan [pdf]

Av Henrik Harrysson. Författaren tar upp alvernas roll i Silmarillion och ställer frågan om hur det kan komma sig att alverna felar – trots att de till synes är perfekta – och vem som egentligen bär skulden för deras misstag.

Den 15 december
Tiden i JRR Tolkiens Fellowship of the Ring [pdf]

Av Sophia Nyhem. Denna C-uppsats i Litteraturvetenskap undersöker hur Tolkien gestaltar tiden i Ringens brödraskap, vad skildringen säger om de olika folkslagens upplevelse av tid och vad denna tidsupplevelse har för grund i respektive folks mytologiska historia.

Den 18 december
Fantasy and Utopia [pdf, eng.]
Av Vanja Markkusdotter. Är fantasy en onyanserad genre med gott och ont och inga mellanting? Tolkiens Ringarnas herre brukar beskyllas för att utgöra ett sådant verk. Denna uppsats undersöker sanningshalten i sådana påståenden genom att närstudera ett urval av persongalleriet i boken för att utröna om gestalterna kan klassificeras som goda respektive onda, eller om de är för nyanserade för att någon sådan indelning ska kunna göras.

Den 22 december
Satan, Sauron, and Sundry Dark Lords:
Evil Incarnate in Fantasy [pdf, eng.]

Av Stefan Ekman. Efter att ha studerat hanteringen av gott och ont riktar vi så helt uppmärksamheten mot ondskan. – I fantasyverk framställs ofta ondskan i form av en Mörkrets herre, som inte sällan bär skarpa drag av Sauron. Men varifrån fick Tolkien sin Mörkrets herre? Här föreslår Stefan Ekman att Djävulen utgjorde en viktig ingrediens.

Den 25 december
Sense-making Myth for Late Modern Society?
– A study of Harry Potter, Lord of the Rings and Star Wars [pdf, eng.]

Av Joseph Cushing och Pontus Löf. Under de senaste åren har de populäraste filmerna varit Härskarringen, Harry Potter och Star Wars. Dessa filmer har det gemensamt att de utspelar sig i fantastiska miljöer som har en polarisering mellan gott och ont. De bär också drag av de myter som beskrivits som mänsklighetens mest grundläggande berättelseform. Kan det vara så att dessa moderna kassasuccéer fyller ett mytologiskt behov som västvärlden i övrigt inte kan tillgodose? Författarna av denna studie har sökt svaret genom att intervjua fans till de respektive verken, bland annat användare på Tolkiens Ardas forum.

Den 30 december
Seeking the Flame Imperishable
Biblical intertextuality in JRR Tolkien's The Silmarillion

Av Henrik Ljungström. Bibeln är en bok som de flesta – oavsett om de betraktar dess innehåll som sanning eller inte – åtminstone delvis känner till. Av den anledningen är det ofta effektfullt att anspela på verkets handling, gestalter eller teman. Som kristen hade Tolkien en särskild relation till Bibeln, vilket avspeglade sig i hans sätt att skriva och hantera skönlitteratur. Denna D-uppsats i Engelsk litteraturvetenskap söker och undersöker paralleller mellan Silmarillion, fundamentet i Tolkiens eget legendarium, och
kristendomens motsvarighet.

Den 2 januari
Anpassningsstrategier i lajvspråk

Av Susanne Vejdemo. I Tolkiens berättelser om Arda har folkslagens olika språk en central roll. Det är därför inte överraskande att de kulturella sammanslutningar som utvecklats i kölvattnet av böckerna ofta använder konstruerade språk, och att dessa ofta är starkt präglade av konstspråken som vi finner hos Tolkien. I denna C-uppsats i Allmän språkvetenskap studeras två sådana tungomål i olika varianter: lajvquenya och lajvsvartiska. Språken – som ofta talas i samband med levande rollspel (lajv) – har präglats av Tolkiens högalviska (quenya) samt av svartspråket, vilket i Arda används av Mörka tornets tjänare.

Den 5 januari
Hedershobbitar i utländska områden
– översättningsanalys av hobbitspråk i Ringarnas herre

Av Gustav Dahlander. Ringarnas herre, den nya översättningen av The Lord of the Rings, har mottagits väl av kritikerna. En aspekt som läsare har funnit mindre tillfredsställande är emellertid översättningen av hobbitarnas vardagliga talspråk. Föreliggande arbete undersöker genom en jämförande textanalys i vilken grad översättningen har motsvarat originalet i detta avseende.Arbeten
Här samlas större arbeten och granskningar rörande Tolkiens verk.

Cushing & Löf – Sense-making Myth for Late Modern Society? A study of Harry Potter, Lord of the Rings and Star Wars [pdf, eng.]
Stefan Ekman – Satan, Sauron, and Sundry Dark Lords: Evil Incarnate in Fantasy [pdf, eng.]
Henrik Harrysson – The Silmarillion. Om alvernas strävan efter perfektion och mötet med ondskan [pdf]
Leif Jacobsen – Sagan om ringen = The Lord of the Rings?

Leif Jacobsen – The Quest for the Empirical Hobbit [pdf, eng.]
Leif Jaconsen – The Undefinable Shadowland [pdf, eng.]
Henrik Ljungström – Seeking the Flame Imperishable. Biblical intertextuality in JRR Tolkien's The Silmarillion [pdf, eng.]
Vanja Markkusdotter – Fantasy and Utopia [pdf, eng.]
Sophia Nyhem – Tiden i JRR Tolkiens Fellowship of the Ring [pdf]
Susanne Vejdemo – Anpassningsstrategier i lajvspråk [pdf]

––––––––––

Fan fiction
Uttrycket "fan fiction" betyder ungefär "fanberättelse". Här finns tolkienisternas egna sagor från Arda.

Emil Breitkreuz – Sagan om Sarumans och alvernas återkomst

––––––––––

Film
Det går som bekant att göra film inspirerad av Tolkien. Här exemplifieras företeelsen.


Tobias Ahlgren – Midgård – Europa

Marin Hernegren – The Quest of Rohandon [eng.]

Musik
Musik är en av de populäraste konstformerna för att tolka Arda. Här ger vi dig de okända verken, som du definitivt inte har hört förut.

Minstrel – Sea of Dreams


––––––––––

Poesi
Tolkiens berättelser kan inspirera till mycket, diktskrivande inte minst ...

Camilla Backlund – Estel [eng.]
Josefin Brosché – Entiskornas sång
Josefin Brosché – De tre slagen på gongen
Fëanor – Beren's Journey [eng.]
Fëanor – Burial Song for Théodred [eng.]
Fëanor – Ecthelion the Brave [eng.]
Fëanor – Ode to Fëanor [eng.]
Fëanor – The Words of Fëanor and Námo [eng.]
Elarra Greensleeves – Aragorn Elessendil
Anna Hallpers – Maglor's Song [eng.]

Emil Johansson – Andra åldern

Miranda Kvist – Tre små dikter
Adam Westlund – Azaghâl's Last Battle [eng.]
Adam Westlund – Hill of Sorcery [eng.]

–––––––––

Rollspel
Under denna rubrik återfinns rollspelsäventyr förlagda till Arda.

Franz Ung – Blodsherren


–––––––––

Skolarbeten
Ska du skriva om Tolkien i skolan och behöver inspiration? Eller gillar du helt enkelt att läsa om författaren i allmänhet? I vilket fall så är detta avdelningen för dig, här har vi samlat en rad skolarbeten av intresse.

Josefin Brosché – Ett tal
Mathias Wilson – Sagan om ringen: boken, legenden, mytenKICKA IN MATERIAL!

Har du skrivit en text som skulle passa på denna sida
? Skicka in den till oss! Det behöver inte vara inom just de avdelningar som finns idag, allt som rör Tolkien är varmt välkommet. Du kanske har skrivit ett rollspelsäventyr som utspelar sig i Arda, eller rent av ett musikstycke? Det spelar ingen roll om det är långt eller kort, avancerat eller simpelt. Sänd ditt alster till alster@tolkiensarda.se


SEKTIONSREDAKTÖR:

Nil Olofsson

nil.olofsson@bredband.net

Upp

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare