FANTASY AND UTOPIA

Av: Vanja Markkusdotter
Bild: Alexandra Alexandersson


Fantasy and Utopia

Är fantasy en onyanserad genre med gott och ont och inga mellanting? Tolkiens Ringarnas herre brukar beskyllas för att utgöra ett sådant verk. Denna uppsats undersöker sanningshalten i sådana påståenden genom att närstudera ett urval av persongalleriet i boken för att utröna om gestalterna kan klassificeras som goda respektive onda, eller om de är för nyanserade för att någon sådan indelning ska kunna göras.

Kommentera (0)


Tillbaka till Alster


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare