SEEKING THE
F
LAME IMPERISHABLE
Biblical Intertextuality in
JRR
Tolkien's The Silmarillion


Tolkiens alviska översättning av den kristna bönen "Ave Maria", kalligraferad med skriftspråket tengwar.

Av: Henrik Ljungström
Bild:
Maria Byquist

Seeking the Flame Imperishable. Biblical intertextuality in JRR Tolkien's The Silmarillion

Bibeln är en bok som de flesta – oavsett om de betraktar dess innehåll som sanning eller inte – åtminstone delvis känner till. Av den anledningen är det ofta effektfullt att anspela på verkets handling, gestalter eller teman. Som kristen hade Tolkien en särskild relation till Bibeln, vilket avspeglade sig i hans sätt att skriva och hantera skönlitteratur. Denna D-uppsats i Engelsk litteraturvetenskap söker och undersöker paralleller mellan Silmarillion, fundamentet i Tolkiens eget legendarium, och kristendomens motsvarighet.

Kommentera (0)


Tillbaka till Alster


Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare