ISENGÅRD

sengård (Isengard)
– Fäste vid Dimmiga bergens sydspets, bestående av en muromgärdad slätt i vars mitt tornet Orthanc stod. I slutet av tredje åldern styrdes orten av trollkarlen Saruman. Namnet Isengård består av isen 'järn' samt efterleden gård, och gavs åt fästet på grund av den hårda sten som fanns på platsen, särskilt i tornet Orthanc. Flodnamnet Isen, på gråalviska Angren, är hämtat från Isengård. Namnet på fästet är en översättning till väströna av gråalviskans Angrenost. Förleden finns också i Isengap: Carach Angren.


Bild: Taurrohir
Isengård grundades i slutet av andra åldern.* När det väströna namnet kom till är okänt, men vid tiden för ringens krig hade det blivit ålderstiget till formen och uppfattades som oklart. Detta avspeglas inte minst av förleden isen, som historiskt är samma ord som järn. Elementet har – i olika former, bland annat eisen, iser och isern – använts i svenskan som ett tyskt inlån under de senaste 450 åren; i dag har det dock fallit ur bruk. Ordet förekommer i äldre engelska, vilket kan ha inneburit att det användes i rohirrims språk. Efterledens ord gård stammar från det urgermanska *gardaz 'inhägnad', en betydelse som stämmer väl in på platsen. I fornnordiskan uppträder ordet som garðr 'inhägnad, gärdsgård, gård', vilket utgör efterleden i namnet Miðgarðr 'Midgård' (där använt i utvidgad bemärkelse).

I originalet heter fästet Isengard, ett namn med samma beståndsdelar som det svenska, även om också efterleden -gard här kan ha förekommit i rohirrims språk. Namnet saknar kopplingen till Midgård, som på engelska heter Middle-earth. För översättningar till språk som har ord besläktade med de i Isengard rekommenderade Tolkien att den ena eller båda av beståndsdelarna skulle översättas, som med det svenska Isengård. Tolkien menade dock samtidigt att det kunde vara lämpligt att översätta namnet även då målspråket saknar besläktade ord, vilket skulle öppna för en svensk översättning såsom Jarngård. Han föreskrev emellertid också att hobbitnamnet Isengrim, med samma förled, skulle lämnas oöversatt.

Även kallat: Angrenost.
* Silmarillion, "Om Maktens ringar och Tredje åldern".


––––––––

Kommentera (2)

Upp
Tillbaka till Månadens namn

Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare