MÖCKLEGRÄVA


Bild: Taurrohir
öcklegräva (Michel Delving) Fylkes huvudstad. Förleden kommer av det fornsvenska mykil 'stor', besläktat med nusvenskans mycket. Efterledens ortnamnselement gräva avspeglar hobbitarnas förkärlek för att gräva ut hålor som bostäder. Möcklegräva var en av Fylkes äldre boplatser och hade därför en stor andel hålor, men som en följd av hobbitarnas nya sätt att bo fanns där också många hus. Den äldre vanan att gräva hålor avspeglas i åtskilliga av Fylkes namn, bland annat Grävlinge och, inte minst, Lillgräva. Den senare orten låg norr om Möcklegräva och hänger till namnet uppenbarligen samman med den större boplatsen. Vidare kan märkas Stengräft i Bockrike samt Dvärgagräft, det väströna namnet på Khazad-dûm. Dessa namn innehåller i efterleden gräft, som har samma betydelse som gräva men är en vanligare beståndsdel i ortnamn.

På engelska heter Möcklegräva Michel Delving, där michel har samma germanska ursprung som mykil. Liksom i det engelska ortnamnsskicket, som bland annat varierar michel med mickle och much, har svenskan olika former av ordet, bland annat myckel, myckle, mikla och mickel. Myckelgräva vore en naturlig översättning med en av dessa former. Lillgräva lyder på engelska Little Delving, medan Stengräft har namnet Standelf och Dvärgagräft heter Dwarrowdelf. Ortnamnselementet delf motsvaras alltså av gräft i översättningen, medan delving motsvaras av gräva.

––––––––


Kommentera (1)

Upp
Tillbaka till Månadens namn

 

Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare