SÄCKS ÄNDE

äcks ände (Bag End, Bag-End)
Ståtlig hobbithåla vid Hobbinge, utgrävd i Kullen av Bilbo Seckers far Bungo. Hålan fick namnet Säcks ände för sin belägenhet vid vägs ände på Kullens väg, men namngivandet påverkades sannolikt också av inbyggarnas släktnamn Secker, använt sedan länge. Bland hobbitarna var säcks ände ett uttryck som åsyftade en bostad eller plats belägen vid vägs ände: på oöversatt väströna löd begreppet laban-nec, vilket också var namnet på hålan.* I översättningen gör den särskrivna formen Säcks ände att namnet ansluter sig närmare till uttrycket vägs ände, men den avspeglar också namnets ringa ålder i jämförelse med de förmodat äldre Häcksände och Skogsände annorstädes i landet, där den hopskrivna formen tyder på ett namn som varit etablerat under längre tid.

Originalets Bag End – i The Hobbit skrivet Bag-End – har förekommit i engelskt vardagsspråk som en benämning på en bostad eller plats vid slutet av en väg. Ett mer vedertaget uttryck är det franskspråkiga cul-de-sac 'återvändsgränd', men bag end är ett inhemskt alternativ till detta.

Tolkien förordade att namnet skulle innehålla samma element som Baggins (Secker) i översättning. I översättningens namnpar Secker och Säcks ände är stavningen av elementet inte enhetlig. Detta återspeglar förhållandet i oöversatt väströna, där släktnamnet var Labingi medan hobbithålan alltså kallades Laban-nec. Ordet för 'säck' var laban och fanns således, liksom i den svenska översättningen, oförändrat i hålans namn men inte i släktnamnet. Den engelska källan återger emellertid inte detta förhållande.

En annan möjlighet i översättningen av släktnamnet är Bylting.** Detta låter sig emellertid inte lika lätt som Secker inordnas i översättningen av Bag End. Utöver sin något otympliga form kan ett namn som Byltes ände ge en mindre tydlig bild av slutet på en väg. En förtjänst hos Säcks ände är att namnet bär viss likhet med uttrycket vägs ände och därmed vinner i trovärdighet som ett stående uttryck hos hobbitarna med samma betydelse.

Besläktade namn: Secker, Kofferdi-Secker och Säckfallsgatan.
* The Peoples of Middle-earth, s. 48 och 83.
** Jfr Översättarens anmärkningar, s. 26.


Bild: Ylva Styffe

––––––––


Kommentera (0)

Upp
Tillbaka till Månadens namn


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare