SECKER

ecker (Baggins)
Flertal: Seckrar. Hobbitsläkt i Fylke, med Frodo och Bilbo Secker som två av de mest framstående medlemmarna. Trots likheten med säck är det ovisst om ordet finns i namnet.* Om så skulle vara fallet är det dock möjligt att namnet kommer sig av ett bruk att samla in föda och annat i säck, något som leder tankarna till hobbitarnas vandringstid innan Fylke befolkades, då de kan ha levt som jägare och samlare. Detta mottalas emellertid av förhållandet att

Bild: Taurrohir
hobbitarna på Frodos och Bilbos tid inte hade använt sig av släktnamn under mer än ett par århundraden.** På oöversatt väströna tycks släkten Seckers efternamn ha varit Labingi. Samtidigt var det väströna ordet för 'säck' laban,*** vilket kan jämföras med förhållandet mellan Secker och svenskans säck.

Likheten med säck gör att namnet Secker kan te sig en aning lustigt för utomstående, något som också är fallet med ett stort antal av hobbitarnas övriga person- och ortnamn. Vid tiden för Ringarnas herre bodde släkten Seckers överhuvud på Säcks ände, som låg vid vägs ände på Kullens väg.

I originalet är släktnamnet Baggins, som utöver sin likhet med bag 'säck, påse, väska' också är ett rustikt ord med betydelsen 'måltid'. Ordet används särskilt om en matbit intagen mellan de större måltiderna, inte minst om eftermiddagsfika med te. Det senare var något som Bilbo värderade högt och, liksom bruket är i England, intog klockan fyra.

I översättning har Secker fördelen att spegla den förskjutning som tycks finnas i väströnan mellan namnet Labingi och ordet laban 'säck'. Detta förhållande finns emellertid inte återgivet i engelskans Baggins, där dubbelteckningen av g:et följer det normala förfarandet vid avledningar av ordet bag, som i exempelvis baggy 'säckig'. I det svenska namnet har en stavning som Säcker å sin sida fördelen att stärka kopplingen till säck (bag); Tolkiens önskemål var att namnet i översättning skulle innehålla ett element med den betydelsen. Den på hobbitarnas vis något lustiga klangen blir därmed också tydligare, liksom översättningen av släktnamnet Sackville-Baggins Kofferdi-Secker. Det senare namnet är avsett att vara en tårta på tårta-konstruktion där båda släktnamnens förled innehåller samma betydelse. Stavningen med e kan också minna om tysk påverkan på svenskan, liksom namnslutet -er. Detta skulle undvikas med en översättning som Säcking eller Säcke. En ytterligare hänsyn är allitterationen i namnet Bilbo Baggins, som har en estetisk funktion i framför allt The Hobbit och skulle kunna återges med Bylting, bildat till bylte.**** Detta alternativ försvagas dock av att namnet inte lika lätt som Secker låter sig inordnas i Bag End (Säcks ände), namnet på släktens hobbithåla.

Besläktade namn: Säcks ände, Säckfallsgatan och Kofferdi-Secker.
* The Peoples of Middle-earth, s. 48.
** Konungens återkomst, s. 493.
*** The Peoples of Middle-earth, s. 48 och 83.

**** Jfr Översättarens anmärkningar, s. 26.

––––––––

Kommentera (0)

Upp
Tillbaka till Månadens namn


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare