TOOKLIDEN

ookliden (Tookbank) – Bosättning i Tookland belägen i sluttningen upp mot Gröna kullarna. Eftersom området var ätten Tooks folkland bestod befolkningen i Tookland till största delen av Tookar. I Tookliden avspeglas detta av att släktnamnet finns i förleden. Detta löd på oöversatt väströna Tûk, vilket var ett gammalt namn av oklar innebörd. Av den anledningen återges det i Ringarnas herre i sitt ursprungsskick med blott försvenskad stavning. Efterleden utgörs av det vanliga ortnamnselementet lid 'backe, sluttning', som också finns i Bockalid, Grimsliden och Sörliden. Det är inte ovanligt att det i ortnamn, som i Tooklidens fall, övergått till att beteckna en bebyggelse. Tookland uppvisar flera gemensamma drag med Bockrike, ätten Brännbocks folkland. I Tooklidens fall märks detta av att även Bockrike har sin lid, Bockalid, i vilken Brännstaholm grävts ut.

Det engelska namnet Tookbank, med samma betydelse som Tookliden, delar inte efterled med de andra namn där lid förekommer i den svenska översättningen.

Besläktade namn: Took, Tookland, Tockborga, Bockalid och Bockrike.


––––––––


Kommentera (0)

Upp
Tillbaka till Månadens namn


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare