VÄSTMARK

ästmark (Westmarch) – Område mellan Fjärråsarna och Tornkullarna som införlivades i Fylke på det tidiga 30-talet i fjärde åldern, som en skänk från kung Elessar. I öster, på den motsatta sidan av Fylke, låg som en motsvarighet till Västmark det äldre Bockrike. Bockrike och Västmark benämndes gemensamt som östra och västra markerna. Ordet mark har här innebörden 'gräns', som sannolikt är dess äldsta betydelse i nordiska språk (att jämföra med det urbesläktade latinska margo 'kant, rand', som ligger bakom lånordet marginal). Namnet Västmark kan ha uppkommit från västra markerna, en möjlig äldre benämning på området. I det engelska Westmarch är efterleden i grunden samma ord som det svenska mark, med samma betydelse.

Även kallat: gränstrakterna i väster.


––––––––


Kommentera (2)

Tillbaka till Månadens namn


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare