Under våren 2005 så kommer jag att fullborda faktagranskningsarbetet med nyöversättningen Ringarnas herre, varför det kommer att finnas begränsad tid till Magasinet. Några nummer kommer att publiceras, men den regelbundna utgivningstakten återfås under sommaren och hösten. Se Angående Tolkien från nummer 1 2005 för mer information.

Alla prenumeranter meddelas som vanligt när nya nummer läggs upp.

/Gustav, redaktör