Nummer 19 2003
Lördagen den 27 september
Välkommen till nummer 19 av Tolkiens Arda -- Frågespalten!
Denna publikation ges ut varje lördag, nästa nummer utkommer den 4 oktober. Förstasidan finns på adressen http://tolkiensarda.se/


Missade du förra numret? Glöm inte att du kan hitta äldre magasin under Publikationer.


REDAKTÖREN HAR ORDET


Lördag, och dags för Tolkiens
Arda igen!  Vad har hänt under veckan? Äntligen har vi kommit igång med vår chatt. I onsdags gick den första organiserade chatten av stapeln, under Gustav Dahlanders ledning. Temat för kvällen var Tankar inför Sagan om Konungens Återkomst och ett tiotal personer var med under kvällen. Hela chatten finns arkiverad här, för den som vill läsa vad som sades.
  Nästa organiserade expertchatt äger rum onsdagen den 1 oktober klockan 21.00. Temat för den kvällen blir Ardas skapelse - mytologin i Tolkiens värld och den kommer att ledas av mig, förhoppningsvis med benäget bistånd från andra experter.

I Diskussionsforumet når vi troligen 1000 inlägg totalt idag, vilket måste ses som bra med tanke på att det endast har funnits i knappt två månader! Dessutom tycker jag att kvaliteten på inläggen är mycket bra, många andra forum har mest inlägg som består av "det tycker jag med" eller "jag håller med föregående talare". I vårt forum är det verkligen en livlig debatt som pågår!
  Jag tänkte passa på att presentera lite statistik från Diskussionsforumet här och nu:

110 olika diskussionstrådar.
988 inlägg totalt.
Genomsnittligt antal nya trådar per dag är 2 stycken.
Genomsnittlig antal inlägg per dag är 17 stycken.
Genomsnittligt antal nya användare per dag är 1 styck.

Detta är ingen dålig statistik. Men det finns plats för ännu fler skrivsugna läsare i Diskussionsforumet -- varför inte surfa in där nu på en gång och registrera dig?

Nu ska jag fortsätta min avbrutna lilla artikelserie om att vara expert. I nummer 6 2003 av Frågespalten gick jag igenom de skönlitterära böcker som JRR Tolkien har skrivit. Nu har turen kommit till böcker om Arda som inte är tänkta att läsas som rent skönlitterära. Jag pratar om The History of Middle-earth och The Letters of JRR Tolkien, förkortade till HOME och Letters.

Man ska vara medveten om att dessa böcker inte kan räknas som kanoniska, alltså mer med sanningen överensstämmande eller gällande än andra. Med andra ord: om saker i HOME eller Letters uppenbart strider mot det som står i Härskarringen eller Silmarillion, så ska man hålla fast vid det i de sistnämnda böckerna. Ett klassikt exempel på detta är de diskussioner om orchernas härkomst som finns. I Silmarillion sägs det tydligt att orcherna kommer från alverna, men i både Letters och HOME finns det skrifter som säger att orcherna kommer från människorna. Observera dock att detta endast är en tumregel, ingen regel utan undantag. Man måste hela tiden se på svaren på de frågor man har för stunden, och använda sitt eget sunda förnuft!

Varför kan man då inte säga att det som står i Letters eller i HOME alltid är lika sant, eller till och med sannare, eftersom många av de texterna är av senare ursprung? Svaret är lika enkelt som självklart: Härskarringen gavs ut under Tolkiens livstid, och redigerades av honom själv, Silmarillion är de senaste kompletta texterna. Det gör att detta material måste ses som mer gällande. Ingen, inte ens sonen Christopher Tolkien, vet vilka av texterna i HOME som var tänkta att över huvud taget bli publicerade. Man vet inte ens om dessa texter var färdiga, eller om det var de senaste versionerna som hittades i Tolkiens kvarlåtenskap.

Letters har i så fall högre status som "sanningssägare" enligt mig, men om man tar orchernas härkomst som exempel så skulle man vara tvungen att skriva om delar av Silmarillion för att folket skulle härstamma från människorna. Och det lär inte göras. Alltså får man nog bortse från sådana påståenden, även om de kommer från JRR Tolkien själv, och även om de är av sent datum. Om Tolkien hade levt längre, så kanske sådana ändringar hade införts i materialet som utgör Silmarillion, men nu är fallet inte så!

Tjusningen med både Letters och HOME ligger i stället främst i att man får en inblick i hur Tolkien tänkte när han skapade sin komplexa värld. Och som källa för en djupare förståelse är dessa ovärderliga! Dessutom finns det mängder av olika fragment i dessa texter som inte strider mot Härskarringen eller Silmarillion, och dessa fragment bidrar i mycket stor utsträckning till att öka förståelsen för Arda som värld.

Som expert inom Tolkieniana måste man väga in allt detta när man gör bedömningar om hur sannolikt ett påstående kan vara. De enklaste fallen är när det bara finns två källor; en från Härskarringen och en från HOME. Då går man generellt på det som står i Härskarringen. Det blir värre när det står olika saker i de olika HOME-böckerna eller i Letters. Då kan man inte lika enkelt plocka fram det som bör räknas som sant. I de fallen får man ta reda på vid vilken tidpunkt olika uppgifter nedtecknades. Det som är skrivet senast brukar vara det som man ska ge mest relevans. Men man måste också väga in hur komplett texten är som påståendet förekommer i. Jag anser att stycken som är ordentligt genomarbetade har företräde framför lösa textfragment, även om det lösa textfragmentet är av senare datum. Men allt detta är en bedömningsfråga, som man som expert måste ta hänsyn till från fall till fall. Och det är detta som ofta gör att många av oss Tolkienexperter tvistar om olika saker, det är frågan om vilka texter man som enskild individ anser vara mest sanningsenliga. Och även här på redaktionen finns det olika åsikter om vilka av böckerna som ska anses vara "mest" kanoniska.

Om två veckor kommer den tredje, och näst sista, delen om att vara expert. Då ska vi titta lite på böcker som andra har skrivit om Tolkien och hans värld. Den fjärde och sista delen, kommer att handla om desinformation inom Tolkieniana

Till dess, registrera er på
Diskussionsforumet, och glöm inte expertchatten den första oktober!

Johan Sandberg
Redaktör
Frågespalten

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilka är vi som svarar på frågorna?
Läs mer om Tolkiens Ardas experter under Om Tolkiens Arda och på frågesidan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snabb-faq

Vad betyder "Arda"? Arda är det alviska ordet för "världen", platsen för Tolkiens sagor.
Om alviska språk: Se Språk-faq:en och tidigare publikationers språkavdelningar.
Om Tolkiens liv och de böcker han skrev: Se fråga 1, 2 och 3 i faq:en, eller kolla in en biografi eller en bibliografi.
Vad betyder SOR, LOTR, HOME och alla andra förkortningar? Se avdelningen Förkortningar under Om Tolkiens Arda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTER

För att det lättare ska gå att hitta sitt favoritämne är insändarna indelade i kategorier, baserade på vilket ämne de tydligast behandlar. Du kan lätt navigera bland materialet med hjälp av registret nedan.

Kommentarer
Översättningar
Filmerna
Folk
Personer
Maktens ringar
Ondskans makter
Språk
Handlingen i böckerna
Smått & gott


-------------------------------------------------- Kommentarer --------------------------------------------------
Här finns de insändare som kommenterar snarare än ställer frågor, i synnerhet de som inte passar in under någon annan kategori.


1. Fråga:
Ni har ju haft ett recept på lembas någon gång i något nummer, vilket av numren är det? (Orkar inte sitta i en hel förmiddag och leta upp det.) Tack för en jättebra sida!

Lenwe

Svar:
Inte jag heller, så jag skickade över frågan till Gustav.

Johan Sandberg

Man får tacka för förtroendet! Lembas-receptet finns i nyhetsavdelningen i nummer 6 2003 av Tolkiens Arda -- Magasinet, under rubriken "Lär dig laga lembas!".

Gustav Dahlander2. Fråga:
Jag skulle vilja fråga er en sak. Jag har nyligen sett ett par bilder som finns på er sida, ritade av en viss "Taurrohir". Dessa bilder tilltalar mig mycket, så jag undrar om det är möjligt att komma i kontakt med denna konstnär. Jag skulle väldigt gärna vilja köpa en bild som hon har gjort (original förstås). Gärna bilden på Gil-galad som ni har. Tror ni att detta är möjligt?

Tack på förhand!

Niklas

Svar:
Hej Niklas! Trevligt att du uppmärksammar vår duktiga illustratör! Taurrohir låter sig gärna kontaktas i ärenden som dessa, hon har mejladressen anguirel@mail2world.com. Läs mer om Taurrohir här.

Gustav DahlanderTillbaka till insändarregistret

------------------------------------------------ 
Översättningar -------------------------------------------------
Denna kategori behandlar frågor kring de olika översättningar som gjorts av Tolkiens verk. Tonvikten ligger givetvis oftast på Erik Anderssons nyöversättning av Härskarringen.


3. Fråga:
Hej!
Det här är en fråga angående nyöversättningen av Erik Andersson. Jag har hört att Vattnadal ska få heta "Kleva Däld". Inte för att vara trångsynt, men jag gillar det inte alls. Inte främst för att det är ett fult namn, att översätta egennamn har jag alltid stört mig på något fruktansvärt!

Vi säger att jag heter Elin Östberg och ska få besök från England. De vet inte riktigt var jag bor, så de måste kolla i telefonkatalogen. Ska de då slå upp namnet under Elin Eastmountain så kommer det inte att hitta mycket, i alla fall inte mig. Och ska de fråga efter gatan jag bor på, t ex Jungfruns Gata, så kommer de absolut inte att hitta något som heter Maidens Street.

Visst, några namn måste väl kanske översättas, men hur långt ska översättningen få gå? Ska Merry få heta Munter Vinbock? Och Pippin är en äppelsort egentligen, så han får fortsätta heta Pippin, men Tog i efternamn.

Förlåt om jag verkar lite negativ, men jag måste få veta om jag är ensam om den här åsikten.

Pernilla

Svar:
Hej Pernilla! Ditt exempel med Elin Östberg är inte riktigt jämförbart. Skillnaden är att Elin Östberg är ett genuint namn, medan däremot till exempel Merry Brandybuck och Sam Gamgee är engelska översättningar av de egentliga namnen. Enligt LOTR appendix F ii hette Merry och Sam i själva verket Kali Brandagamba och Ban Galpsi. Bakgrunden är att engelska i Tolkiens text representerar väströnan, allmänspråket i Midgård. Väströna namn har därför översatts till engelska, medan namn från andra obesläktade språk (till exempel alviska) har fått behålla sin genuina form.

I en svensk version av LOTR övertar ju svenskan funktionen som stand-in för väströnan, och det blir då ologiskt att använda engelska översättningar av de väströna namnen. Principen måste i stället vara att namn som har engelsk form och begriplig innebörd bör ges svensk språkdräkt. Sedan har du förstås rätt i att det förmodligen blir omöjligt att genomföra detta med full konsekvens. Att till exempel hitta en bra svensk motsvarighet till Merry är verkligen inte lätt, Munter låter ju snarast som ett efternamn.

Familjenamnet Took är inte en översättning, bara en angliserad stavning av det genuina Tûk. Det hör till den grupp hobbitnamn som inte hade någon urskiljbar språklig innebörd och därför inte heller kunnat översättas. Tolkien har där nöjt sig med smärre formella anpassningar (andra exempel är Boffin av Bophîn och Bilbo av Bilba). Det finns därför ingen anledning att ändra Took till Tog vid översättningen till svenska. Däremot tycker jag gott man kan försvenska Peregrins smeknamn till Pipping, med tanke på att äppelsorten som namnet Pippin alluderar på heter pipping på svenska.

Björn Fromén


Tillbaka till insändarregistret

------------------------------------------------------- Filmerna --------------------------------------------------------- Frågorna inom denna avdelning behandlar huvudsakligen Peter Jacksons nya filmatisering av Härskarringen. Tolkiens Ardas expert inom detta område är Robert Östberg.


4. Fråga:
Hejsan svejsan!
Jag vill bara korrigera några saker som blivit felbehandlade i den nya filmen:

A. Uruk-hai ska inte ha några armborst, utan vanliga långbågar. Nåja, deras bågar var säkert bättre än de vanliga orchernas. Och förresten så har jag en bild på en uruk från Mordor, som kommer att finnas med i sista filmen. Han är både större och läskigare än någon annan uruk som jag har sett förut, både från Isengård och Moria. Men använder verkligen orcherna jättearmborst för att skjuta upp änterhakar eller kastar de bara upp hakarna? Jag tror mer på filmens version.

B. Sedan så undrar jag en annan sak: det står i både den engelska (som jag tack och lov äntligen har i mina darrande händer) och den svenska versionen att Grond drogs fram av monster, eller odjur, och omgärdades av stora maskiner. Vad då för monster och stora maskiner? Förresten, om man undantar Morgoth och hans riken Angband och Utumno så var väl Sauron och hans rike Mordor de mest maskinorienterade i hela Midgård? Med det menar jag att han väl hade värre maskiner och vapen än någon annan i andra och tredje åldern. Visserligen så hade númenoranerna verkligt fasansfulla redskap, men var det inte Sauron som uppmanade de att bygga dessa hemska saker?

C. Var i filmerna sägs det hur gammal Legolas är?

D. Vad har du för kommentar till att det kommer alver och hjälper till i Helms klyfta i filmen?

E. Vad säger du om sannolikheten av en filmatisering av Bilbo?

Snälla, snääääääälla, vill ni vara skitbussiga och svara på de här frågorna...

Shagrats brorson, Ugrat

Svar:
Hej Ugrat!
A. Nja, armborst nämns inte, men det betyder inte att de inte kan ha funnits i Midgård. Hela Helms klyfta-sekvensen i filmen skiljer sig ju ganska markant från boken, så jag tycker personligen inte det nyttjar mycket till att räkna skillnaderna.

B. Jag antar att det är denna text du syftar på:

”Great beasts drew it, orcs surrounded it, and behind walked mountain-trolls to wield it.”

I Ohlmarks har detta blivit:

”Stora bestar drev monstret framåt och släpade och drog, orcher omgav det och bakom det marscherade skogstroll att sköta dess maskineri.”

Som du märker så har Ohlmarks knappt ett enda ord rätt i den meningen… Översättningen borde varit någonting i stil med: ”stora bestar [kanske olifanter?] drog den [murbräckan], orcher omgav den och bakom kom bergstroll för att hantera den.” Det finns inget maskineri, inga monster, bara oidentifierade ”bestar”, troligen någon slags djur.

C. Det sägs aldrig i filmen, men nämns i någon av filmböckerna som har givits ut.

D. Jag tycker faktiskt att det är en helskön känsla när alvarmén kommer marscherande, med Haldirs ord:

”Once an alliance existed between elves and men. We come to honor that alliegence”.

Så visst, det finns inte i boken, men jag gillar det jättemycket ändå.

E. Jag vet faktiskt inte. Tyvärr tror jag chansen är ganska liten.

Robert Östberg


Tillbaka till insändarregistret

------------------------------------------------------------- Folk ------------------------------------------------------------- Här återfinns i första hand kunskap om Ardas olika folkslag, och allt som hör därtill.


5. Fråga:
Är det verkligen inte möjligt att urukerna från Mordor kan ha varit ännu större än normala män? Uruk-haier från Isengård får vi inte heller glömma, men de betecknar jag som lite mindre eller lika stora som uruk-haier från Mordor och Dimmiga bergen.

Hopppassss

Svar:
Nej. Storvuxna orcher var nästan i manshöjd, men de var aldrig lika långa som en människa.

Johan Sandberg

Tolkien nämner inte någon storleksmässig skillnad mellan Mordors och Isengårds uruker.

Gustav Dahlander


6. Fråga:
Hej!
Jag har bara en fråga. Alver är odödliga, det vet alla. Men när slutar de att förändra utseendet. Jag menar, ta Arwen till exempel: hon ser ju ut att vara runt 25 år (i filmen, i alla fall). Men egentligen så är hon ju jättegammal. När slutar alverna att förändra sitt utseende? Gör de det när de själva vill det, för alla alver ser ju ut att vara olika i olika ålder? Jag menar, de kan ju inte se ut som 25-åringar när de föds...
Hoppas att frågan inte blev för krånglig, och att ni kan svara på den.

Frida

Svar:
Hej Frida! Det är helt okej att skicka in en fråga, man måste inte dundra på med hela artilleriet på en gång! Vad gäller alvernas odödlighet, så är de faktiskt inte odödliga i den bemärkelsen att de aldrig kan dö eller åldras. Alverna upplevs visserligen av människor som odödliga, men per definition är de inte det. Círdan, till exempel, var gammal under tiden för Ringens krig. Så mitt svar blir att alver de facto åldras, men väldigt långsamt. I alla fall de som vistades utanför Aman.

Johan Sandberg

Jag måste tillägga att alver samtidigt inte dör av ålder. En tanke som har lagts fram är att alverna själva kontrollerar sitt utseende. Att de börjar åldras i människornas takt från födseln, men så småningom stannar i den form som de själva trivs bäst i och önskar. Tolkien har också skrivit i HOME att det faktiskt finns olika åldrar för alverna, men att de endast förändras i dessa med många tusen års mellanrum. Detta sägs vara anledningen till att Círdan kan odla skägg -- han är så gammal. Hur stor "kanonisk auktoritet" (se Johans ledare) man kan tillskriva detta kan dock diskuteras.

Gustav Dahlander


Tillbaka till insändarregistret


-------------------------------------------------- Personer --------------------------------------------------
Det tongivande inom denna avdelning är material relaterat till de olika fiktiva personer som figurerar i Tolkiens berättelser.


7. Fråga:
Hej!
Jag undrar om Saruman hade svart hår. Jag har för mig att jag läste det i Sagor från Midgård. Om han hade det, borde inte det vara svart även vid tidpunkten då SOR utspelar sig?

Kan även säga att ni har den bästa sidan på Internet...

Kajsa

Svar:
Hej Kajsa, tack för berömmet. I essän om Istari som du kan läsa i Sagor från Midgård får vi veta att Saruman ursprungligen hade korpsvart hår, och i Härskarringen beskrivs han ha vitt hår med spår av svart kring munnen och vid öronen.

Robert Östberg

Jo, du har rätt, det sägs i Sagor från Midgård att Saruman hade korpsvart hår -- när han kom till Midgård. Men det står också att Istari åldrades av alla sina vedermödor, så vid tiden för Ringens krig har han bara lite svarta strimmor vid läpparna och tinningarna kvar.

Martin Andersson8. Fråga:
Hej!
Här kommer ett onödigt inlägg angående Gandalf och Häxmästaren.

Om Gandalf kan hålla tillbaka alla de Nio ska han nog kunna klara Häxmästaren
ensam. Visst kan Häxmästaren ha blivit starkare, men det har även Gandalf blivit. Jag har svårt att se Häxmästaren dräpa en balrog. Det står i SOKÅ att Häxmästaren inte var mäktig nog att möta Gandalf:

"Nazgúlerna skrek till och svepte bort, för deras hövding var ännu inte mogen att utmana motståndarens vita eld."

SOKÅ
sid 108. När de sedan möts vid den krossade porten är Gandalf ensam och Häxmästaren har tiotusentals orcher med sig. Jag anser inte att Gandalf är en man. Jag tror att man enbart syftar på människor av mankön. Om ni anser att Gandalf
ska ses som en man måste även Eönwe ses som man, vilket betyder att Eönwe
inte skulle klara av att döda Häxmästaren. Det tycker jag låter ganska osannolikt.


Olórin den Vite

Svar:
Hejsan Olórin! Detta är inte alls ett onödigt inlägg! Tvärtom tycker jag det är mycket intressant.

Jag måste först bara säga att mitt svar på fråga 11 i nummer 17 av Frågespalten från början var lite längre. Men när det skulle publiceras kortades det ner en bit. I det längre svaret gick jag in på hur jag tror striden vid porten skulle ha slutat om inte rohirrim hade kommit till hjälp. Och jag håller med dig om att Gandalf skulle klarat av Häxmästaren i en strid. Men Häxmästaren hade ju som du påpekade massor av soldater på sin sida. Dessa skulle säkert
ha ryckt in så fort "Stornasse" hamnat i underläge.

Vad som menas med en man i det här sammanhanget kan vara svårt att veta. Det var Glorfindel som uttalade profetian om att Häxmästaren inte skulle falla för en mans hand. Men om jag minns rätt, så sade han det inte på ett sätt som betydde att ingen man var mäktig nog att besegra honom. Jag tyder snarare att profetian innebär att han inte skulle komma att falla för en mans hand. Inte för att ingen man skulle klara av det, utan för att det helt enkelt var
"bestämt" att det inte skulle bli så. Till exempel så var ju Aragorn (precis som Eönwe) en större krigare än Éowyn, men han kunde ju enligt profetian inte besegra Häxmästaren.

Så för den sakens skull kan man nog inte utesluta män av andra raser än människan från profetian. Även om det fanns män som teoretiskt sett skulle kunna döda honom, skulle ingen få ett tillfälle att göra det.

Men den teorin faller delvis på grund av Merry. Som bekant gjorde han ju så att Éowyn kunde förgöra "nummer ett". Och om man räknar det som att han var med och dödade Häxmästaren, så stämmer inte min teori. Men personligen räknar jag det bara som att han gav Éowyn ett tillfälle att döda kadaverkungen, inte som att han var med och dödade honom.

En annan sak som talar för att män av alla folkslag räknas in är några ord i SOKÅ. Där frågar Denethor ifall Gandalf har dragit sig tillbaka från striden för att han är rädd. Gandalf ger honom ett svar, och säger i det att om profetian talar rätt kan inte Häxmästaren falla för en mans hand. Jag tolkar det som att han menar att han inte kan segra över Häxmästaren på grund av vad som sagts i profetian*. Detta tyder i sådana fall på att profetian gäller män av alla folkslag.

* Dock inte för att Häxmästaren är mäktigare -- han skulle nog inte kunnat segra på grund av att Häxmästaren hade åtta andra nazgûler samt en stor här till sin hjälp.

Emil Johansson9. Fråga:
Är Elessar ett konungasläkte eller "bara" en alvsten?

Merry

Svar:
När Aragorn blev kung av Gondor bytte han förnamn till Elessar, som betyder just "Alvsten" på quenya (högalvernas modersmål). Namnet Aragorn användes därefter inte längre, även om han för hoberna nog alltid var Vidstige.

Namnet på hans konungasläkte, eller dynasti om man så vill, var Telcontar, vilket betyder just "Vidstige" på quenya.

Jimmy Mårdell

Redaktionen


Tillbaka till insändarregistret

------------------------------------------------ Maktens ringar -------------------------------------------------
Ringarna -- De tre, De sju, De nio och Den enda -- utgör ett centralt tema i Tolkiens berättelser. Frågor som i första hand behandlar dessa besvaras här.


10. Fråga:
Vad skulle hända om Boromir lyckats ta Ringen från Frodo och sätta den på sitt finger? Skulle han stå emot dess krafter till en början för att senare bli allt ondare, skulle han direkt springa till Sauron och överlämna den till honom, skulle han bli en ringvålnad, skulle han bli maktgalen och vilja ta över världen själv, eller vad skulle hända?

The Lord that Sings

Svar:
Hej! När Boromir försökte ta Ringen från Frodo vid Amon Hen hade den redan påverkat honom så pass mycket så att han förlorade förståndet. Så jag gissar att det inte skulle dröjt särskilt länge innan han blev ond om han hade tagit den. Men jag tror inte att han på en gång skulle ha sprungit till Sauron med den. Jag tror nog snarare att han, som du föreslog, skulle ha blivit maktgalen.

Det fanns vissa i Midgård som hade kraft nog att använda sig av den Enda.  Men jag är väldigt tveksam till att Boromir skulle ha varit en av dem. Möjligen skulle han ha haft kraft att använda den ett tag. Men jag tror inte att han skulle kunnat besegra Sauron med dess hjälp. Så stark var han inte enligt min mening. Jag är också tveksam till att han skulle ha blivit som en ringvålnad med tiden. Vissa av nazgûlerna stod ju antagligen ut i ett par hundra år innan de blev förslavade under sina ringar, och det medan Sauron hade Härskarringen i sin ägo!

Men nu är det ju så att Härskarringen inte fungerade på samma sätt som de Nio. Så det är inget säkert sätt att jämföra Boromirs situation om han tagit Härskarringen, med nazgûlerna efter att de fått sina ringar. Min tro är dock ändå att Boromir inte skulle ha blivit som en ringvålnad. Jag tror att han skulle ha drabbats av högmod, och sedan anfallit Sauron med så många män han lyckades få med sig, och så skulle Sauron besegrat honom.

Men det är en öppen fråga, och alla får nog skaffa sig en egen åsikt.

Emil Johansson11. Fråga:
Angående Saurons ring! Varför blir alla osynliga när de sätter på sig Ringen? Jag vet att det verkar vara en lätt fråga, men jag skulle gärna ha ett lite mer ingående svar med kanske lite olika teorier... (Ange gärna källorna.)

Johne

Svar:
Hejsan Johne! Alla blir inte osynliga när de sätter på sig Ringen. Hur man blir påverkad av Ringen beror på var och ens kraft. Sauron, Gandalf och Tom Bombadill skulle till exempel inte bli det, för att nämna några. Varför man blir osynlig av Ringen är inte lätt att veta. Det är helt enkelt en av dess egenskaper.

Men Härskarringen är hur som helst inte den enda ringen som gör sina bärare osynliga. Gandalfs ord i LOTR, "The Shadow of the Past", visar att alla Maktens ringar kunde göra sina bärare osynliga när de använde dem. I alla fall om de var dödliga (dock inte dvärgar). Jag är inte så säker på att ringarna hade samma verkan på alver. Som tidigare sagt så beror det också på bärarnas kraft. Jag tror till exempel att Aragorn skulle kunnat använda sig av Den
enda utan att bli osynlig, trots att han var dödlig.

Gandalf säger också i "The Shadow of the Past" att om en dödlig använder sig för ofta av en av maktens ringar till att bli osynlig, så blir han slutligen osynlig för alltid, och blir en viljelös slav till mörkrets makter. Detta tycker jag verkar som en list från Saurons sida. Det enda sättet som han kunde förslava andra med ringarna, var genom att dess bärare bar de på sig. Så då gjorde han så att ringarna gjorde en osynlig för att locka dess bärare till att använda dem ofta, så att de sedan skulle bli slavar under honom.

Men detta förklarar dock inte varför man blir osynlig av att använda den Enda. Sauron hade ju knappast tänkt att bli av med den, eller att någon annan skulle ha den på sitt finger. Men han kanske gjorde det som en försiktighetsåtgärd? I sådana fall fungerade den försiktighetsåtgärden till viss del. För om Ringen inte gjort sin bärare osynlig när han använde den, så hade nog inte till exempel Gollum använt sig av den så ofta. Och då skulle han
inte ha blivit så förslavad som han blev. För till viss del blev han faktiskt förslavad av Ringen, även om han inte som nazgûlerna blev en vålnad som lydde Sauron blint. Gandalf säger i "The Shadow of the Past" att det till stor del var för att han var "förslavad", som han färdades till Mordor där han sedan bli infångad, och tagen till Sauron. Så på så vis kan man säga att Sauron gjorde klokt i att göra så att dödliga blev osynliga av Ringen. Men detta är bara en teori från min sida, och den förutsätter att Sauron trodde att det fanns en chans att han skulle förlora Härskarringen. Det är nog inte särskilt troligt att han trodde det.

Så vi vet alltså inte varför Ringen gjorde en osynlig. Det mest troliga är väl att det bara var en effekt den hade som inte alls var planerad. Och om någon visste svaret på frågan så var det Tolkien eller Sauron själv.

Emil Johansson


Tillbaka till insändarregistret

--------------------------------------------- Ondskans makter ----------------------------------------------
Ondskan är något som fascinerar många. Därför har alla ondingar en egen avdelning, där de kan få svar på sina frågor.


12. Fråga:
En snabbis -- ni sa i svaret till en äldre fråga att Morgoth kanske skulle få kraft inför den slutliga striden, men skulle även Sauron och de andra tjänarna som funnits med och efter honom -- d v s över 1 miljon -- få det?

Fortis


Svar:
Hej! Det var jag som skrev det tror jag. Det var i samband med svaret på huruvida Morgoth var kraftlös eller inte, men vad jag egentligen menade var att han redan hade makt kvar. Och jag hänvisade till Dagor Dagorath som ett bevis för den saken. Att han skulle återvända för detta slag måste ju tyda på att han antingen hade kraft kvar eller skulle få det då, menade jag. Och jag tycker att det första alternativet verkar troligast. Men hur som helst så skulle väl allt som varit på den onda sidan delta på Morgoths sida i detta slag. Så de borde ju få kraft tillbaka tycker jag.

Men detta slag nämns inte i Silmarillion. Så kanske hade Tolkien slopat hela idén vid den tiden? Vi får se i en kommande artikel om saken i Magasinet av Robert Östberg.

Emil JohanssonTillbaka till insändarregistret

----------------------------------------------------------- Språk -----------------------------------------------------------
Här besvaras frågor som framför andra ämnen berör språk, i första hand Tolkiens fiktiva sådana. Tolkiens Ardas experter inom detta område är Magnus Åberg (dvärgarnas tungomål) och Björn Fromén (övriga språk).


13. Fråga:
Solguden Ra. Vad heter han på alviska och hur skriver man det?

Sanna

Svar:
Hej Sanna! Mitt svar kan bara bli en motfråga: vad får dig att tro att alverna i Arda skulle ha skapat egna namn på fornegyptiska gudar?

Björn Fromén


Tillbaka till insändarregistret

---------------------------------------- Handlingen i böckerna ----------------------------------------
Insändare som framför allt funderar kring den direkta handlingen i Tolkiens böcker, hamnar under denna rubrik. Tolkiens Ardas expert på ämnet är Martin Andersson.


14. Fråga:
Namnen Midgård och Fylke nämns aldrig i Bilbo. Skrev Tolkien Bilbo innan han ens hade kommit på att det låg i Midgård?

Erik Olofsson

Svar:
Det stämmer bra det. Det var först under skrivandet som Tolkien upptäckte att Bilbo befann sig i Midgård, och senare att hans osynlighetsring var sammankopplad med de stora sagorna i Silmarillion.

Robert Östberg

Tolkien skrev Bilbo för sina barn, och hade aldrig för avsikt att få den publicerad. Han hade förvisso "uppfunnit" (eller "upptäckt" som han nog själv skulle ha sagt) Midgård många år tidigare, när han arbetade på det som skulle komma att bli Silmarillion. Vissa namn på saker och ting från mytologin förekommer också i Bilbo, till exempel halvalven Elrond, men de användes främst på grund av "svårigheten att hela tiden hitta på nya bra namn" (Letters #257). Elrond i Bilbo var alltså ursprungligen inte alls samma Elrond som i Tolkiens mytologi.

När Tolkien sedan delvis mot sin vilja började skriva en uppföljare till Bilbo, så var det oundvikligt att denna blev en del av mytologin, som var det han egentligen ville skriva om. När detta hände blev således också boken Bilbo en del av Midgård.

Jimmy Mårdell
Redaktionen


Tillbaka till insändarregistret

---------------------------------------------------- Smått & gott ----------------------------------------------------
De flesta insändarskribenter ställer fler frågor än en. Vid fall där frågorna spänner över ett stort antal olika kategorier hamnar insändaren här.


15. Fråga:
Hej!
Hoppas det inte är för många frågor! Ni behöver inte besvara alla på en gång.

Mvh;

Jacob Lundberg

A. Fick Legolas några barn? Vad hette de och med vem?

Legolas fick inga barn som man känner till.

Johan Sandberg

B. Vem finansierar Tolkiens Arda? Jobbar ni ideellt eller? Ni gör en alldeles utmärkt nättidning!

Vi har lite sponsorer (och vill gärna ha fler!!!), men deras pengar täcker mest upp de kostnader vi har för servern som vi ligger på. Vi som jobbar med Tolkiens Arda gör detta på mer eller mindre ideell basis. Vår belöning är nöjda läsare, och förmånen att få arbeta med något som vi alla älskar, nämligen Tolkiens värld.

Johan Sandberg

C. Har Tolkien förklarat sådana fenomen som halvmåne, årstider och att det är varmare i söder?

Ja, det kan man säga. Ardas kosmologi är tydligt redogjord, och de flesta spörsmål som dessa går att besvara. Jag rekommenderar att du läser "Ambarkanta" i HOME 4. Värmen i söder kan lätt förklaras med solens bana över himlen, årstiderna för också förklaras med anors banor och vanor. Halvmåne, som bevisligen finns i Arda, har jag dock aldrig sett någon förklaring av. När världen var platt bör det varit svårt för solen att belysa månen. Under tredje åldern kan det dock förklaras med att de båda färdades på hög höjd över den runda världen, och att ithil därför ständigt var belyst av sin kollega. En intressant fråga.

D. Hur mycket i The Atlas of Tolkiens Middle-earth är sant och hur mycket har man gissat? Jag tittade i en annan engelskspråkig Tolkienbok och där såg kartorna helt annorlunda ut. Jag pratar främst om till exempel Midgårds östra kust och var Beleriand låg.

De mest respekterade ickeauktoriserade kartorna finns i Barbara Stracheys Journeys of Frodo och, framför allt, i underbara The Atlas of Tolkiens Middle-earth. Karen Wynn Fonstad har i boken varit extremt noggrann, inte minst med att ange sina källor (vilka noterna visar). Källhänvisningarna ger en bra bild av vad som är Tolkienförankrat och vad som är antaganden. När man ritar en karta över ett område som författaren inte avbildat så blir det nödvändigtvis en del antaganden.

Gustav Dahlander

E. Från vilka engelska böcker kommer innehållet i Ringens värld, förutom tillägget till Härskarringen? Som jag har förstått det är Ringens värld ett svenskt påhitt.

Det stämmer att Ringens Värld är ett svenskt påfund, eller en styggelse om man så vill. Förutom tillägget till Härskarringen så har Tom Bombadills äventyr, Träd och Blad samt Beorhtnoths hemkomst bidragit med material.

Vad jag menar med styggelse är att det är snudd på oförlåtligt att lyfta ut tilläggen ur Sagan om konungens återkomst på det sätt som har gjorts i Sverige.

Läs mer i vår recension av boken.

Johan Sandberg

F. Är Udûn som Gandalf snackar om på Khazad-dûm-bron (i filmen) samma sak som Morgoths fäste Utumno?

Jepp.

Johan Sandberg

G. Hur mycket av innehållet i Ohlmarks Tolkienlexikon stämmer överens med Silmarillion och de andra böckerna? Så vitt jag förstått det gavs det ut innan Silmarillion utgivits.

Inte mycket.

Martin Andersson

På 260 sidor lyckade Ohlmarks med den makalösa bedriften att få med omkring 6 000 (sextusen) direkta fel. Så Martins påstående ovan stämmer mycket bra!

Johan Sandberg

H. Om mitt senaste påstående stämmer, varifrån fick då Ohlmarks alla fakta?

Han gissade sig fram.

Martin Andersson

I. Finns det något aktuellare/bättre Tolkien-lexikon? Helst på svenska.

Det bästa, om man nöjer sig med ett lexikon som inte omfattar Silmarillion, är Ingvar Svenssons Tolkiens Midgård: en uppslagsbok ett av de bättre. I det kan man se alla Ohlmarks felaktigheter.

J. Var fanns de sju palantírerna?

De palantírer som Elendil förde med sig till Midgård från Númenor fanns ursprungligen i:

1. Staden Annúminas i Arnor.
2. Tornet Elostirion vid Emyn Beraid nära Grå hamnarna.
3. Tornet Amon Sûl, på kullen Väderklint.
4. Staden Osgiliath i Gondor.
5. Tornet i staden Minas Ithil, mer känd som Minas Morgul.
6. Tornet i staden Minas Anor i Gondor, det vill säga Minas Tirith.
7. Tornet Orthanc i Isengård.

Annúminas och Amon Sûl-palantírerna sjönk till havets botten tillsammans med Arvedui, Anors sista konung.

Palantíren i Elostirion var aldrig tänkt att kunna kommunicera med de andra, utan var inställd på att spana ut över havet mot Aman, Tol Eressëa och Avallónë. Denna tog Elrond med sig när han seglade över haven till Aman, så den försvann från Midgård.

Osgiliaths palantír förstördes under inbördeskriget i Gondor på tredje ålderns 1400-tal.

Minas Ithils palantír stals av Sauron när Minas Ithil intogs av ringvålnaderna. Det var den Sauron använde för att snärja Saruman med. Den förstördes med mycket stor sannolikhet vid Barad-dûrs fall när Frodo kastade Ringen i Domedagsklyftan.

Minas Anor-palantíren var den som Denethor använde. Han lät bränna sig med den, och det enda man kunde se i den efteråt var ett par händer som sakta brann upp, om man inte ägde en starkt vilja och kunde böja palantíren som man själv ville.

Palantíren i Orthanc togs om hand av Aragorn II och bör fortfarande finnas kvar i Minas Tirith.

Detta gick att läsa i Tolkiens Arda -- Magasinet nummer 2 2003 fråga 58.

Johan Sandberg

K. Hur länge var Aragorn kung?

Han blev 208 år och dog den 1 mars år 120 i fjärde åldern. Om vi beaktar att hans kröning ägde rum den 1 maj år 3019 i tredje åldern så ser vi att han var kung i lite drygt 122 år.

L. Fick han några barn? Har de namngivits?

Aragorn fick tre barn: tronarvingen Eldarion och två döttrar.

Gustav Dahlander

M. Stämmer följande och kan ni rätta det som eventuellt är fel?: efter sista alliansen så blev Anarions ättlingar kungar av Gondor och Isildurs av Arnor. Sedan krossades Arnor och Isildurs ättlingar blev blott hövdingar över utbygdsjägare. En tid senare dödades Gondors kung av ringvålnaderna och rikshovmästarna tog över makten. Isildurs ättlingar som var utbygdsjägarhövdingar hade alltså formellt rätt till Gondors tron, men utnyttjade den inte förrän Aragorn kom och enade de båda númenoranska
kungarikena.

Nja, inte helt rätt... Redan tidigare hade kungarna över Arnor försökt att få kungavärdigheten i Gondor, men nekats detta. Så Aragorns anspråk på Gondors tron var inte helt oomtvistat.

Johan Sandberg

N. Var ligger Lugbúrz?

Lugbúrz är orchernas namn på Svarta tornet.

Martin Andersson

O. Stack Galadriel till Aman medan Celeborn ännu en tid efter Ringens krig stannade kvar?

Ja, Celeborn stannade kvar ett tag som kung över Östlórien, och som Tolkien skriver i "Prologue", sidan 15:

"... there is no record of the day when at last he sought the Grey Havens, and with him went the last living memory of the Elder Days in Middle-earth."

P. Vad hände med Celebrían?

Hon blev sårad i en orchattack, och insjuknade. Därefter färdades hon till Aman för att söka lindring där.

Johan Sandberg

Q. Hur kan Bilbo ha läst en tidning i Bilbo: en hobbits äventyr? Tror du det var något Tolkien skulle velat ändra under senare delen av sitt författarskap?

Detta är ett problem. Bilbo skrevs ursprungligen som en helt fristående bok, utan något samband alls med Tolkiens övriga legendarium. Så mycket av det som står i Bilbo måstet tas med en ganska så stor nypa salt. Tolkien skrev själv vid ett tillfälle att Bilbo skulle behöva arbetas om för att bättre passa in, men detta blev aldrig gjort utförligt.

Johan Sandberg

R. Hur uttalas orch?

Ork -- egentligen. Men många (inklusive undertecknad) har blivit lurade av den svenska stavningen och uttalar det "orsj" (eller "orsch"). Old habits die hard...

Martin Andersson

I Tolkiens originaltexter förekommer dels Orc(s), adjektiv Orkish, som engelska representanter ordets former i väströnan, dels det genuint alviska (sindarinska) orch med pluralen yrch. I det alviska ordet står bokstavskombinationen CH för ett så kallat ach-Laut som i tyska Bach och i det skotska uttalet av Loch Ness.

Som svensk motsvarighet till de engelska formerna Orc(s), Orkish används efter Åke Ohlmarks dåliga föredöme ofta orch(er), orchisk. Trots stavningen ska uttalet här vara med vanligt k-ljud. På svenska rimmar sålunda ”orch” med ”kork” och ”sork”, inte med ”galosch” som den missledande stavningen fått många att tro.

P.S. Det finns förstås ingen anledning att fortsätta med denna ortografiska förvillelse. Rätteligen skriver man på svenska ork(er), orkisk. Tyvärr har inte de annars så klarsynta redaktörerna för Tolkiens Arda sett ljuset i den här frågan – de ”rättar” friskt det korrekta ork till orch, till och med i mina inlägg!

Björn Fromén

Björn har avgjort en poäng i det han skriver om uttal och stavning av order orch. Men jag avvaktar till nyöversättningen, som jag vid Gud hoppas kommer att stava rätt till or[k]er, med att själv skriva så. Så länge som Ohlmarks översättning är den som gäller på svenska så fortsätter jag att skriva orch (och rättar andras ork till orch). Men jag håller med Björn fullt ut i det han skriver, och från och med nu har jag tilldelat Björn en dispens att skriva ork i väntan på den nya översättningen.

Johan Sandberg

Som övergripande redaktör, standardiseringsman och allmän perfektionist måste jag komma med ett uttalande här: Tolkiens Arda använder och har alltid använt stavningen "orch". Anledningen till detta är att vi valt att använda Ohlmarks översättningar, då dessa är de mest välkända för läsarna. När någon skriver "Rivendell" försöker vi således ändra till "Vattnadal", trots den felaktiga översättningen. På samma sätt använder vi konsekvent "hob" istället för "hobbit". Om vi skulle höja ambitionsnivån till att själva översätta Tolkiens engelska uttryck, och till exempel kanske använda "Honlocke" istället för "Honmonstret", så skulle gissningsvis viss förvirring uppstå bland läsarna. Av denna anledning skriver vi alltså än så länge "orcher". Allt tyder dock på att Erik Andersson kommer använda "orker" i nyöversättningen, så när den utkommer byter vi givetvis tacksamt.

Jag har vid några tillfällen som redaktör släppt igenom formerna "hobbit" och "ork", men har på senare tid varit mer restriktiv. Valet är dock inte cementerat, och jag ser gärna en debatt om saken här i Frågespalten eller med mig privat. Både läsare och redaktionsmedlemmar är välkomna att höra av sig!

Gustav Dahlander

S. Vilka var Amroths föräldrar?

Amroths far hette Amdír (en annan källa anger Malgalad), modern omnämns inte.

T. Och sist en klassiker: Hur var Bilbo och Frodo släkt?

Martin Andersson besvarar detta i fråga 24 i Tolkiens Arda -- Frågespalten nummer 1 2003:

"Frodo var faktiskt Bilbos kusinbarn. Frodos mamma Primula var kusin till Bilbo, för Frodos mormor Mirabella var syster till Bilbos mamma Belladonna. Och Frodo var dessutom Bilbos sysslingbarn, eftersom Frodos farfars far Largo var bror till Bilbos farfar Mungo. Rörigt? Titta på släktträden i "Ringens värld", så kanske det blir lite klarare."

Gustav Dahlander


Tillbaka till insändarregistretFRÅGA OM TOLKIEN!


Nog har väl du också en fråga kring Tolkien och hans värld som du gått och grubblat på?
Skicka genast in den till svar@tolkiensarda.se eller använd formuläret på frågesidan! Du är närmast garanterad att få svar och bli publicerad i tidningen. Glöm inte att meddela din mejladress - då får du genom en kort notis veta när din fråga lagts upp och slipper gå in på sidan och leta. Missa heller inte att adressera insändaren till rätt expert, det leder till att du får ett bättre svar. Tolkiens Ardas olika experter hittar du här. Gillar du spalten? Passa på att anmäla en prenumeration när du ändå är igång! Lämna också gärna dina synpunkter på sajten. Vad är bra? Vad kan förbättras?

Tillbaka till insändarregistret


Bilder: "Tolkienfan" © Taurrohir
"Horn of Gondor" © Taurrohir