I DETTA NUMMER
INNEHÅLL | ANGÅENDE TOLKIEN | NYHETER | OM GALADRIEL OCH CELEBORN
TRILOGIN OM TOLKIEN: TOLKIEN OCH HANS LÄSARE | DE HEMLIGA DAGBÖCKERNA
OMRÖSTNINGEN

Om Galadriel och Celeborn
Eller:
kär historia har många versioner

Av: Robert Östberg

Jag fick som förslag av redaktören Gustav att skriva om Galadriel och Celeborn; vilka de är och vad som hände i deras liv. Ah, tänkte jag, det är ju "a piece of cake". Det finns ju ett helt kapitel tillägnat dem i Sagor från Midgård, det är bara att skriva ner lite därifrån. Jag öppnar boken, slår upp kapitlet i fråga och läser följande inledning av Christopher Tolkien:

"Inget avsnitt av Midgårds historia är så full av problem som berättelsen om Galadriel och Celeborn och det måste erkännas att det finns en hel del allvarliga motsägelser 'inbäddade i traditionerna'."

Jaha, så mycket för kakbitar. Nu har vi istället fått en hård nötchoklad att knäcka.

Jag ska här försöka redogöra för de olika versionerna som finns av historierna kring Galadriel och Celeborn, och se om jag kan hitta vad som bör betraktas som kanon. Jag tänker främst utgå från Sagor från Midgård, då det är den bästa sammanställningen över de olika versionerna som jag kan finna, samt Silmarillion och Härskarringen. De sidor på nätet jag konsulterat (The Encyclopedia of Arda, Annals of Arda samt Greenbooks Q&ATheOneRing.net) har alla tagit sin information från de publikationer jag nämnt ovan, så jag tänker inte redogöra mer för dem utan fokusera på primärlitteraturen.                                                                                                                     Bild: Taurrohir
Om Galadriels och Celeborns ursprung
1) En tidig uppfattning som Tolkien verkar ha haft är att Galadriel före första ålderns slut drog österut över Ered Luin in i Midgårds inland och mötte Celeborn i hans hem Lórien. Detta är grundlagt i tydliga, bevarade skrifter, och är den version som ligger bakom Galadriels ord till Frodo i Härskarringen:

"Han [Celeborn] har vistats i Västern sedan tidernas gryning, och jag har bott i hans hus i oräkneliga år. Ty långt långt före Nargothronds och Gondolins fall kom jag över bergen, och sedan dess har vi bekämpat fiendens finter och svek under många tidsåldrar."

Christopher Tolkien tillägger att hans far här hade uppfattningen av att Celeborn var en nandor-alv (de av teleri som stannade öster om Dimmiga bergen). Men bara detta korta stycke tycker jag är förvirrande: om Lórien är Celeborns hemland, hur kan ha då ha "vistats i Västern sedan tidernas gryning"? För "Västern" tycker då jag borde betyda om inte Aman så åtminstone Beleriand. Redan här tycker jag alltså att vi har en motsättning. Självfallet kan "Västern" betyda "Väster om Mordor", men det tycker jag känns konstigt. Och för övrigt: bergen Galadriel pratar om, är det Ered Luin eller Dimmiga bergen? Dessutom anger inte texten rakt ut att "hans hus" syftar på just boendet i Lórien.

2) I det reviderade andra tillägget i Appendixet hittar vi en annan text, där Celeborn och Galadriel i andra ålderns början levde i Lindon (alltså fortfarande väster om Ered Luin), och där Celeborn är en frände till Thingol. Här har vi två viktiga ändringar från 1): dels Celeborns sinda-blod (nandor-idén var uppenbarligen övergiven nu) och dels att Galadriel inte alls har "kommit över bergen" före första ålderns slut, utan de lever båda två i Lindon väster om Ered Luin.
   En not i The Road Goes Ever on (sångboken från 1968) berättar att Galadriel färdades över Ered Luin tillsammans med sin sindarinske make Celeborn, och drog till Eregion. Denna stöder ju Appendixets version, om man antar att detta hände efter deras boende i Lindon.

3) I Silmarillion sägs att Galadriel och Celeborn möttes i Doriath, och Celeborn är även här Thingols frände. Anledningen till att Tolkien ville ha Celeborn till att vara en sinda i Doriath, kan mycket väl vara att det då fanns en orsak till att han var så ovänlig mot Gimli: Celeborn minns väl hur dvärgarna dräpte Thingol och plundrade Doriath.

4) I ett textstycke vid namn "Concerning Galadriel and Celeborn", som troligen skrevs efter Härskarringen, ges också versionen att Galadriel mötte Celeborn -- som här sägs vara Thingols broder Elmos sonson -- i Doriath, och att de efter Melkors fall drog över Ered Luin och in i Eriador. Tittar man på släktträdet förstår man då att Galadriel och Celeborn i så fall är sysslingar, då Thingol och Olwë (som är Galadriels morfar) är bröder. Jag vill tillägga att Tolkien modifierade släktskapen bland noldor en del under sitt liv, och jag tycker det är svårt att säga säkert vad som var hans uppfattning om deras inbördes släktskap när de olika versionerna skrevs. Texten här stämmer ju någorlunda överens med 2).

5) I en sent skriven essä står det att Galadriel äktat teleri-alven Teleporno i Beleriand, och sindarin-formen av quenyans Teleporno (telep = silver + orno = träd) är Celeborn.

6) I en not skriven under den sista månaden av Tolkiens liv står att Galadriel mötte Celeborn, teleri-fursten Olwës barnbarn, i Alqualondë och att de två ensamma seglade till Midgård efter frändedråpet och till Círdans hamn före Fëanor. Denna text bryter ju väldigt skarpt mot andra versioner om Galadriel (förutom att Celeborn liksom i 5) är teleri-alv), men det är Christopher Tolkiens åsikt att fadern avsåg att skriva om Silmarillion för att passa in detta. (För övrigt nämndes Galadriel inte alls i samband med noldors flykt och frändedråpet i de tidiga texterna, Tolkien skrev dit henne långt senare.) Men om detta nu stämmer så skulle väldigt mycket omkullkastas: såväl Silmarillion som Härskarringen skulle behöva revideras till stor del. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tro här: enligt Christopher Tolkien var detta faderns slutliga åsikt, men då Tolkien inte finns bland oss längre kommer dessa ändringar knappast att hamna i någon reviderad upplaga, då det skulle bli väl svårt för Christopher att jämka ihop allt till en fungerande ny version på egen hand.

Vad ska man då tro om allt detta? Vad ska vi betrakta som kanon?

Tja, uppgifterna i 2), 3), 4) och 5) verkar vara relativt enhetliga: Galadriel kom till Midgård samman med noldor, mötte Celeborn i Doriath och blev hans maka. De färdades till Lindon i slutet av första åldern och färdades i början av andra åldern över Ered Luin in i Eriador.

Däremot bryter detta helt av från såväl 1) som 6) och jag är framförallt förvånad över att Tolkien inte ändrade Galadriels ord i 1) i Härskarringen. Så även om jag normalt tycker att Härskarringen bör anses som kanon så är jag denna gång ganska skeptisk inför dessa Galadriels ord till Frodo. Eller, om man väljer att tro på 1), så får man skippa allt som sägs i såväl Appendixet som Silmarillion och Tolkiens senare texter om Galadriel och Celeborn. Och det blir mycket att skippa. Slutligen är det upp till läsaren att bestämma vad han eller hon vill ta som "sanning" i detta.

Om Amroth
Vem är Amroth?
Nära anknuten till Galadriel och Celeborn är frågan om Amroth. Denne konung av Lórien som givit namn till kullen Cerin Amroth, och som Legolas sjunger om innan Ringens brödraskap kommer in i Lórien. Det finns en mängd versioner och mer eller mindre lösryckta textstycken om Amroth, där de två främsta motsättningarna handlar om huruvida han var son till Galadriel och Celeborn eller inte.

1) Enligt "Concerning Galadriel and Celeborn", som jag hänvisat till ovan, är Amroth deras son och han föddes vid Evendims sjö någon gång mellan år 350 och 400 i andra åldern, efter att Galadriel och Celeborn flyttat dit från Lindon. Efter år 1400 i andra åldern färdades Galadriel och Amroth till Lórien och Galadriel blev härskare där. Under Saurons krig mot alvsmederna i Eregion var det Amroth som förde befäl över Lóriens alver, som tillsammans med Khazad-dûms dvärgar föll Saurons styrkor i ryggen.

2) Enligt ett textstycke benämnt "Amroth och Nimrodel" framgår följande: Amroth var konung av Lórien sedan hans far Amdír dräpts i Dagorlad-slaget (år 3434 i andra åldern). I en annan text uppges den kung av Lórien som dräptes vid Dagorlad heta Malgalad. Amroth nämns inte här, men troligen kan man sätta likhetstecken mellan Malgalad och Amdír. Amroth var hur som helst en sinda och bodde på den höga kulle som sedan dess kallas Cerin Amroth. Amroth och hans älskade Nimrodel beslöt sig för att lämna Midgård och fara till Aman, men på vägen söderut mot en hamn i södra Gondor blev de separerade, och Nimrodel förirrade sig i Vita bergen och försvann. Amroth, vars skepp där han väntade på Nimrodel blåste ut till havs i en storm, hoppade överbord och försökte simma tillbaka till stranden, men han återsågs aldrig igen och antogs ha drunknat. Detta var år 1980 i tredje åldern. Först efter detta flyttade Galadriel och Celeborn (som kände Amroth och vistats i Lórien tidigare en tid) till Lórien och blev dess härskarpar.

3) I The Peoples of Middle-earth, HOME 12, finns en text om Dol Amroths furstar där det anges att Amroth var Celeborns bror, men då jag inte kan hitta någonting mer som styrker detta spår så skulle jag satsa på att detta var en snabbt förkastad teori av Tolkien. Trots allt: vad hela HOME-serien består av är ju just noter, tidigare versioner och förkastade idéer som Christopher Tolkien samlat ihop. I ett eller kanske ett par fall har det ju visat sig att Christopher inte fått med den "slutgiltigt korrekta" versionen (om man ens kan prata om en sådan när det gäller Tolkien) när han sammanställt Silmarillion: till exempel förklarar han i en senare volym av HOME att han missuppfattat hur fadern tänkte sig noldors släktträd, och att Gil-galad inte alls var son till Fingon.

Hur som helst, tillbaka till ämnet: Christopher Tolkien påpekar i Sagor från Midgård, att om Amroth vid tiden för Härskarringens tillkomst betraktades som Galadriels och Celeborns son så borde det ha nämnts i boken, och hävdar att idén med Amroth som deras son är av ett yngre datum, och han poängterar också att Tolkien senare förkastade denna idé. Så jag tycker saken verkar ganska klar: det vi bör anse vara kanon om Amroths släkt är version 2, där Amroth helt enkelt är den sindarinske skogsalvsfurste som härskade i Lórien mellan andra åldern 3434 och tredje åldern 1980 när han försvann i Belfalas-bukten.

Galadriel, Celeborn och Lórien
Precis som det finns olika versioner om vilka Galadriel och (i synnerhet) Celeborn var, så skiljer sig historierna gällande när de kom till Lórien och började sitt regim där.

1) Enligt Härskarringen verkar det (som jag redovisat för ovan) som att Celeborn levt hela sitt liv i Lórien och att Galadriel kom dit redan före första ålderns slut, och att de alltså härskat i Lórien under hela andra och tredje åldern.

2) Enligt "Concerning Galadriel and Celeborn" levde de först i Lindon, sedan, i början av andra åldern flyttade de till Eriador och Evendims sjö och kring år 700 i andra åldern upprättade de Eregion (detta är enda skriftstället som säger att Galadriel och Celeborn hade något direkt att göra med Eregion). Någon gång kring år 1400 i andra åldern flyttade Galadriel till Lórien, men Celeborn stannade kvar i Eregion. Efter cirka år 1700 hade Sauron drivits tillbaka till öst och då lämnade Galadriel tillsammans med Celebrían Lórien och fann Celeborn i Imladris, och där levde de sedan mycket länge (och det var nu som Elrond mötte Celebrían och fattade kärlek till henne). Vid en senare, okänd tidpunkt flyttade Galadriel, Celeborn och Celebrían från Imladris och levde en tid vid Belfalas bukt, som senare kom att kallas Dol Amroth och hit kom också nandorinska alver från Lórien. Först i tredje åldern, när Amroth var borta, återvände Galadriel (och, får man anta även om det inte sägs, med henne följde Celeborn) till Lórien kring år 1981 i tredje åldern. Enligt detta kommer alltså Celeborn inte till Lórien förrän långt in i tredje åldern, och detta bryter ju återigen starkt mot Galadriels ord i Härskarringen.

3) En annan text från samma tid som 2) förklarar uttryckligen att både Galadriel och Celeborn kring 1700 i andra åldern färdades med ett stort följe noldorinska landsflyktiga för att sedan i många år vistas i Lórien. Här ges dock ingen klarhet i när de återigen lämnade Lórien och var de befann sig under andra hälften av andra åldern. Detta bryter alltså mot att Galadriel skulle kommit till Lórien redan kring år 1400 i andra åldern.

4) I texten "Amroth och Nimrodel" ges ytterligare en version. Här är det Celeborn som efter 1697 i andra åldern färdades till Lórien och befäste det, och som efter att Sauron dragit sig tillbaka till Mordor återvände till Galadriel i Lindon. Under tredje åldern färdades de till Lórien och vistades hos Amroth (som nu inte är deras son utan son till Amdír). Så småningom drog Galadriel och Celeborn västerut igen till Imladris och levde där i många år, då Elrond var deras frände sedan han i tredje ålderns början (år 109 enligt kronologin i Appendixet) äktat Celebrían. Först efter år 1980 när balrogen vaknat i Moria och många av Lóriens alver flytt återvände Galadriel och Celeborn dit och stannade där under hela tredje åldern, men de tog sig inte titlarna konung och drottning utan sade sig vara endast riksföreståndare och väktare för Lóriens rike. I Härskarringen kallas de genomgående för "Lord" och "Lady" (Ohlmarks översättning har dock lika genomgående just "kung" och "drottning").

5) I ett annat skriftstycke sägs att Galadriel och Celeborn återvände till Lórien två gånger före den Sista alliansen, och att de vistats där en lång tid när Saurons skugga började växa på nytt i tredje åldern. Men det var först efter år 1980 som de slog sig ner där för gott. Detta är ju hyfsat enhetligt med 4).

Det finns alltså ett virrvarr av olika motsägelsefulla texter, och här tycker jag det är svårt att veta vad man ska ta för kanon. Enligt såväl 2) som 4) och 5) slår paret sig ner permanent i Lórien först efter år 1980 i tredje åldern, men detta bryter rakt av mot både 1) och 3), som dessutom inte är överensstämmande med varandra. Dessutom finns motsägelsen mellan 2) och 4) respektive 5) gällande när Celeborn kom till Lórien.

En fråga man kan ställa sig är: vad gjorde Galadriel och Celeborn under den Sista alliansen? Jag kan inte hitta någonting alls om deras inblandning där, allt handlar om Elrond, Gil-galad och númenoranerna. I kapitlet "Om Maktens ringar" i Silmarillion tycker man att Galadriel och Celeborn borde ha nämnts, men icke. Först efter Saurons fall vid slutet av andra åldern nämns det som hastigast att en av de tre alvringarna fanns hos Galadriel i Lórien, men ingenting sägs här om Galadriel och Celeborns inblandning i krigen mot Sauron under andra åldern.

Men både 2) och 5) indikerar att de bor i Imladris under hela sista halvan av andra åldern, och 3) motsäger inte nödvändigtvis detta. Enligt 4) bor de dock denna tid i Lindon och kommer till Imladris först i tredje åldern, efter att Elrond äktat Celebrían. Så detta bryter skarpt mot 2), där de kommer till Imladris redan efter år 1700 i andra åldern. 1) skiljer sig naturligtvis precis som tidigare från allt detta.

Men var de än bodde så gjorde de inte mycket väsen av sig i kampen mot Sauron under andra hälften av andra åldern, även om man får anta att de -- om de nu levde i Lindon eller Imladris -- gav råd och visdom till Gil-galad eller Elrond, eller om de (antingen båda två eller bara Galadriel) levde i Lórien och skyddade detta land från skuggan.

Slutsats?
Tja, vad ska man då säga om allt detta? Jo, att det helt enkelt inte går att hitta en enhetlig version, utan att det precis som Christopher Tolkien säger finns väldigt svåra motsättningar mellan de olika texterna. "Text A" stämmer med "Text B" gällande vissa detaljer, men gällande andra detaljer är det "Text A" och "Text C" som stämmer överens, och i ett tredje fall kanske "A", "B" och "C" alla ger olika uppgifter.

Om man beslutar sig för att Amroth inte är son till Galadriel och Celeborn (vilket verkar troligast), och alltså följer informationen i "Amroth och Nimrodel", så kanske man då också borde tro på den information om Galadriel och Celeborn som ges i denna text. Då blir frågan om man kanske helt borde bortse från uppgifterna i "Concerning Galadriel and Celeborn", då denna text anger Amroth som deras son. Då detta är den längsta sammanhängande texten om Galadriel och Celeborn, så blir problemet att vi i så fall blir kvar med bara småbitar av information gällande dem, även om vi samtidigt minskat antalet versioner av historien med ett. Men då "Concerning Galadriel and Celeborn" stämmer överens med flera andra av textstyckena vad gäller annat än Amroths släktförhållande så känns det konstigt att helt ignorera denna.

Och längre än så kan jag nog inte komma. Vi kan hitta en mer eller mindre kanonisk version av Galadriel, Celeborn och Amroths personer och om deras ursprung, men när vi ska hitta någon helt kanonisk version gällande deras göranden och låtanden under andra och tredje åldern, så känns det som om vi fastnat rejält i Honmonstrets nät -- och något Sting i form av ytterligare klargörande skrifter från professorns hand lär nog tyvärr inte komma till vår hjälp.

Upp
Tillbaka till Innehåll

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare