I DETTA NUMMER
INNEHÅLL | ANGÅENDE TOLKIEN | NYHETER
INTERVJU: LOTTA OLSSON | DEN KVÄKANDE HOBBITEN
RINGARNAS HERRES HISTORIA: INSKRIPTIONER | OMRÖSTNINGEN

RINGARNAS HERRES HISTORIA

Inskriptioner

Av: Per Lindberg (Mellonath Daeron) med tillskyndan från andra sakkunniga

är fortsätter vi studien av nyöversättningen Ringarnas herres historia; stoffet till denna artikelserie är framtaget av expertis som deltagit i arbetet och varit översättarna tillhanda -- sidhänvisningar gäller Ringarnas herre (volym I-III, Norstedts, 2004-2005). Denna gång är turen kommen till behandlingen av verkets illustrationer.


Inskriptioner i illustrationer – o
m illustrationerna i Ringarnas herre
Illustrationerna av Tolkien innehåller midgårda språk och skrift. Som framgår av de olika utkasten* lade Tolkien åtskillig möda på deras innehåll och utformning. I Tolkiens text återges inskriptionerna i engelsk översättning. Den svenska nyöversättningen har nu fått en god översättning av "originalinskriptionerna".

* Hammond & Scull: JRR Tolkien: Artist and Illustrator, plansch 150-156.
Tolkien: The History of Middle-earth, part six: The Return of the Shadow, s. 450.


Morias västport
Texten på porten (I, s. 387) är på sindarin, gråalviska, och skriven med tengwar. En direkt transkription till latinska bokstäver lyder:

ennyn durin aran moria. pedo mellon a minno.
im narvi hain echant. celebrimbor o eregion teithant i thiw hin.

Tolkien transkriberar den i illustrationen:

Here is written in the Feänorian characters according to the mode of Beleriand: Ennyn Durin Aran Moria: pedo mellon a minno. Im Narvi hain echant: Celebrimbor o Eregion teithant i thiw hin.

Texten har förstås en korrekt transkription av portarnas gråalviska inskription. Dock finns där en sak att se upp med.

Feänorian: de två prickarna över a är ett trema (diæresis). Tolkien använde det för att markera för engelsktalande läsare att vokalerna e och a i det alviska namnet ska uttalas separat, som i Svea, och alltså inte ingå i en diftong eller eljest smälta samman som i engelska each. Det är alltså inte ett svenskt ä, vilket man lätt kan tro. För svenska läsare finns inte uttalsproblemet, eftersom vi normalt läser ut ord mer fonematiskt. Tremat är för oss mer vilseledande än upplysande. Därför har det konsekvent avlägsnats i nyöversättningen. Exempelvis heter Elronds far alltså "Earendil" och inget annat.

(En kuriositet här är att Tolkien brukar skriva "Fëanor". Detta tycks vara den enda förekomsten av stavningen "Feänor"; det kan röra sig om en felskrivning av den engelska kalligrafen.)

Kalligrafin av denna text har stilmässigt blivit betydligt mer lik Tolkiens original. Smärre skönhetsfläckar kan noteras i båda översättningarna: I den förra översättningens textning har orden thiw hin flutit samman, i den nya har punkten efter minno blivit ett kolon.

I boken översätts texten av Gandalf:

The Doors of Durin, Lord of Moria. Speak, friend, and enter. [...] I, Narvi, made them. Celebrimbor of Hollin drew these signs.

Den är definitionsmässigt helt korrekt, bortsett förstås från Gandalfs ödesdigra felöversättning av pedo, "speak"!

Erik Andersson:

Dörrarna är Durins, Morias herre. Tala, vän, och stig in. [...] Jag, Narvi, gjorde dem. Celebrimbor från Torna skrev dessa tecken.

Ennyn Durin (The Doors of Durin): en mer ordagrann översättning av både den engelska och alviska texten hade varit "Durins Dörrar". Ett problem hade då varit att den följande frasens
syftning då blir något mindre självklar.

(Översättningen Torna, av Hollin, kommer ur stickeltorn, ett svenskt namn för järnek.)

Balins grav
Inskriptionen i illustrationen (I, s. 404) är delvis på khuzdul (dvärgiska) och delvis på engelska. Den är skriven med cirth. Det är Daerons runor, som under tredje åldern företrädesvis användes av dvärgarna. Ordet cirth är för övrigt sindarin, plural av certh. En direkt transkription till latinska bokstäver lyder:


Fundinul (son of Fundin): Ett rimligt antagande är att att affixet -ul formar ett slags adjektiv. Här fungerar dock utan tvekan ändelsen som ett patronymikon: "Fundins son". (Se vidare Mellonath Daeron.)

I midgårda språk, som exempelvis sindarin, uttalas ch med samma ljud som tyskans "ach-laut", som i Bach. Det ljudet ska inte förväxlas med kh i dvärgiska, som uttalas som ett hårt k följt av h. Notera att detta ljud har en egen certh!

Transkriptionen i boken lyder:

BALIN SON OF FUNDIN
LORD OF MORIA

Den engelska delen av inskriptionen har nu äntligen översatts. Det innebär att hela illustrationen ersatts för att få en enhetlig kalligrafi.

Erik Andersson översätter den med:

BALIN FUNDINS SON
MORIAS HERRE

Återtranskriberat till cirth blir den understa raden på Balins grav:


Artikelförfattaren har haft äran att få kalligrafera hela denna inskription i nyöversättningen.

Titelsidan
Inskriptionerna på den engelska utgåvans titelsida är skrivna med både cirth (upptill) och tengwar (nedtill). I den svenska nyöversättningen har tengwar-inskriptionen glädjande nog fått en plats på titelsidan till appendixen (III, s. 371); inskriptionen är en faksimil från Tolkiens egen förlaga.

Språke
t är engelska, och texten lyder, i normaliserad transkription:

[Cirth:] The Lord of the Rings, translated from the Red Book

[Tengwar:] of Westmarch by John Ronald Reuel Tolkien. Herein is set forth the history of the War of the Ring and the Return of the King as seen by the Hobbits.

Här är det mindre självklart att texten ska översättas (och i så fall återtranskriberas). Det bör noteras att texten refereras till i "Appendix E", "Writing and Spelling", om tengwar:

There was of course no 'mode' for the representation of English. One adequate phonetically could be devised from the Fëanorian system. The brief example on the title-page does not attempt to exhibit this. It is rather an example of what a man of Gondor might have produced, hesitating between the values of the letters familiar in his 'mode' and the traditional spelling of English.

Tengwar används ju på tämligen olika sätt, beroende på språk (quenya, sindarin, engelska). Det finns med andra ord inget direkt samband mellan en latinsk bokstav och en tengwa. Texten är på engelska, och Tolkien har tyvärr inte givit några anvisningar för hur tengwar ska användas på svenska. (Mellonath Daeron har dock tagit fram en guide för hur svenska kan skrivas med tengwar, baserad på allt som är känt on tengwar och ett par rimliga gissningar.) Förlaget har klokt nog därför låtit denna illustration förbli intakt, eftersom den är en viktig primärkälla för tengwar.

Teckentabellerna
Tabellerna över tengwar och cirth i "Appendix E" (III, s. 474 och 480) är gjorda av Tolkiens hand. Där visar han hur teckenformerna skall vara. Vid en nyutgåva är det frestande att rita om dem, antingen för hand eller att använda någon av de mer eller mindre snygga teckensnitt som numera finns att hämta på webben. Men då skulle man beröva den svenska läsekretsen dessa primärkällor och ersätta dem med en tolkning. Förlaget har vist nog inte trampat i den fällan. Vi läsare kan därför glädjas åt att lära oss hur Tolkien själv anser att tecken ska se ut.

---------------


Kommentera (1)

---------------

Tidigare delar i Ringarnas herres historia:
Ringversen
Merry

Se Språk-faq:en för mer om Ardas tungomål.

Upp

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare