I DETTA NUMMER
INNEHÅLL | ANGÅENDE TOLKIEN | NYHETER
SÅ SKA INTE EN ÖVERSÄTTNING SE UT | DECIPHERS RINGROLLSPEL
MERP -- ROLLSPEL I ETT ANNORLUNDA MIDGÅRD | OMRÖSTNINGEN

  OMRÖSTNINGEN

I denna avdelning presenteras resultat från Tolkiens Ardas omröstningar, vilka vanligen hålls på Förstasidan. Denna gång är det sannerligen många omröstningar som ska redovisas, en konsekvens av tidsrymden sedan det senaste Magasinet.

Vecka 7:
När förstod du att filmerna skulle bli bra?
Pl. Tidpunkt Röster Antal röstande: 261
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
När jag såg första trailern
När jag såg Sista alliansen i prologen
När jag såg Fylke
Annat tillfälle
När jag såg första tv-dokumentären
Tycker inte att filmerna blev bra
Under förhandssnacket online
När jag såg all merchandise
När jag såg recensionerna
Under snacket efter förhandsvisningen i Cannes
97
45
44
31
16
8
7
6
5
2

Här bekräftades, kanske inte helt oväntat, den första trailerns genomslagskraft. Andra saker som underströks var intrycket av Sagan om ringens skildring av Fylke och prolog. Värt att notera är att recensenternas åsikter inte tycks bita på tolkienister.

Kommentera (0)

---------------

Vecka 6:
SOKÅ har haft premiär, hur känns det nu?
Pl. Känsla Röster Antal röstande: 252
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Äsch, mycket är kvar, förlängda versionen, t. ex.
Ägnar all energi åt att hoppas på en Bilbo-film
Tomt och ledsamt
Ingen fara: böckerna finns ju
Vadå? Nyöversättningen är ju på gång!
Bra, nu finns äntligen alla filmerna!
Skönt att det äntligen är över
102
39
36
28
21
19
7

Många har tidigare uttryckt oro inför den väntade depressionen som skulle breda ut sig över Sverige efter Sagan om konungens återkomst; staten har förberett krisgrupper och sjukhusen står rustade. Här framgår det dock att endast en mindre andel av oss tycks vara i behov av dessa instanser. De allra flesta betraktar inte spektaklet som överståndet förrän efter den förlängda versionen, och mycket annat skymtar i horisonten.

Kommentera (1)

---------------

Vecka 5:
Vilken filmmusik är bäst?
Pl. Filmmusik Röster Antal röstande: 237
1.
2.
3.
4.
Sagan om ringen
Sagan om konungens återkomst
Vet ej
Sagan om de två tornen
100
77
37
23

Stackars Sagan om de två tornen måste inte bara stå ut med att vara den minst populära av filmerna -- nu har den sämst filmmusik också! Tolkiens Arda-läsarna håller Sagan om konungens återkomst som den bästa filmen, men priset för den bästa filmmusiken går med bred marginal till Sagan om ringen.

Kommentera (0)

---------------

Vecka 4:
Vilken filmändring i Sagan om konungens återkomst var bäst?
Pl. Ändring Röster Antal röstande: 218
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Legolas olifant-action
Gandalf klår upp Denethor
Frodo avvisar Sam
Annan
De dödas armé på Pelennor
Fylke rensas borttaget
Denethors dödsscen
Saurons strålkastaröga
Éowyn och Faramirs förkortade kärlek
Sammanpressad geografi
38
36
33
30
28
20
13
13
4
3

I januari återkom fjolårets populära frågeställningar om den bästa och den sämsta filmändringen. Det var svårt att enas om den bäst omtyckta ändringen, men Legolas akrobatiska dråp av en olifant och dess besättning rodde till slut hem segern.

Kommentera (0)

---------------

Vecka 3:
Vilken filmändring i Sagan om konungens återkomst var sämst?
Pl. Ändring Röster Antal röstande: 399
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fylke rensas borttaget
Saurons strålkastaröga
De dödas armé på Pelennor
Legolas olifant-action
Éowyn och Faramirs förkortade kärlek
Frodo avvisar Sam
Sammanpressad geografi
Gandalf klår upp Denethor
Denethors dödsscen
Annan
103
60
49
47
42
40
23
17
12
6
 
    
Att utse den sämsta filmändringen visade sig lättare än det motsatta, och frågeställningen lockade också nästa dubbelt så många röstande. Minst populär var dock något som knappt kan kallas ändring, utan snarare tidssparande komprimering av historien: bortlyftandet av bokens kapitel "Fylke rensas". Frågan kan här ställas om detta bara fick allmänna missnöjesröster, eller om det faktiskt finns fungerande förslag på något annat som kunde kortats ned i filmen, för att få med Fylke-episoden.

Vid en jämförelse med resultatet i omröstningen om den bästa ändringen så framstår strålkastaren bildad av Saurons öga som den minst lyckade ändringen, då den uppskattades av få och ogillades av många (dess motsvarighet i Sagan om de två tornen var Faramirs förändrade personlighet). Detta kanske är något som manusförfattarna kan dra lärdom av?

Kommentera (6)

Upp

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Alster | Faq | Prenumerera | Fråga | Länkar | Om TA