Nummer 6 2004
Lördagen den 24 april

Välkommen till nummer 6 av Tolkiens Arda -- Magasinet!
Detta är Tolkiens Ardas onlinetidning, som ges ut varannan lördag. Magasinet innehåller artiklar, recensioner, analyser och mycket mer, om såväl aktualiteter som ålderstigna frågor inom Tolkienland. Nästa nummer utkommer den 15 maj. Ansvarig utgivare är Gustav Dahlander. Förstasidan finns på adressen http://tolkiensarda.se


INNEHÅLL

ANGÅENDE TOLKIEN
Faktagranska nyöversättningen!

NYHETER
Härskarringen -- bara för män?

ARDA-RUTAN SPECIAL: SAURONS RING
Att lura en maia

ALLA ÄR VI SAURONS BARN
Om föraktet bland tolkienisterna

EN DÅRES FÖRSVARSTAL
Har vi en osund hobby?

ARDAS HISTORIA: BELERIANDS BERÄTTELSER
Del fyra i vår episka artikelserie

OMRÖSTNINGEN
Ett omdiskuterat aprilskämt


Missade du förra numret? Glöm inte att du kan hitta äldre magasin under Publikationer.


ANGÅENDE TOLKIEN

detta nummer av Magasinet tror jag att vi kan bjuda de allra flesta på intressant läsning. En anledning till detta är artikeln Alla är vi Saurons barn, där Josefin Brosché tar upp elitismen inom Tolkienfandom och de konsekvenser den kan ge. Ser de "riktiga" tolkienisterna ned på de som bara sett filmerna, och i så fall: varför? Jag skulle vilja spinna vidare på det ämnet här.

En ambition med Tolkiens Arda som jag haft ända sedan jag startade sajten -- som jag vet att resten av redaktionen är med på -- är att undvika snobbism. TA ska vara en webbplats för alla, oavsett om man har läst The Lord of the Rings tjugotalet gånger eller är direkt utkommen från sin första biosession. Låt vara att vårt material i bland lägger sig på en relativt hög nivå, men vi vill för den sakens skull inte stänga ute de som vet mindre. Jag har själv stött på alltför många

Bild: Taurrohir
snobbiga typer inom diverse områden för att stå ut med sorten.

Dock så tror jag att det som "expert" inom ett område är lätt att oavsiktligen vara snobbig, eller -- om man så vill -- missuppfattas som snobbig. Detta är naturligtvis något som det är svårt för oss i redaktionen att veta. Här behöver vi läsarnas hjälp. Stöter ni på något som verkar högdraget, elitistiskt eller snobbigt -- säg till! Vi vill ta alla på allvar, oavsett kunskapsnivå.

En sak som Josefin tydligt berör i sin artikel är klyftan mellan de som huvudsakligen intresserar sig för böckerna och de som har filmerna som största intresse. Hon är i samband med detta inne på den intressanta frågan om hur kunskap rangordnas bland Tolkienintresserade, där lärdom om böckerna i regel anses finare än dito om filmerna. Antagligen är detta beviset på att böckerna är populärare än filmerna, vilket förorsakar en lättnadens suck från undertecknad. Jag skulle säkert inte komma långt som expert, även om jag säkert vet mer än genomsnittsfanet, om Tolkiens Arda -- Frågespalten i första hand skulle bli filmorienterad.

En annan del av numret som kan behöva kommentar är Arda-rutan special, högklassigt framtagen av Taurrohir. Avslutningen av serien i fråga innehåller en referens till "er redaktör", vars skor alltså fylls av mig själv. Denna anspelar på att jag fick grundidén till handlingen i sömnen; den är alltså baserad på en dröm, av det mer märkliga slaget.

Så ett ämne som jag med jämna mellanrum -- av förklarliga skäl -- tar upp under Angående Tolkien: nyöversättningen Ringarnas herre. Som faktagranskare av denna har jag tidigare bett om hjälp, men det skadar inte att upprepa efterlysningen. Det går alltså för alla och envar att göra sina egna faktagranskningar! Det enda man behöver är ett exemplar av The Lord of the Rings och lite språksinne. När man läser igenom boken är det nämligen inte så svårt att upptäcka potentiella översättningsproblem. Här följer några exempel på vad jag menar, baserade på fel eller tveksamheter som faktiskt fanns i det första manuskriptet till Ringens brödraskap:

"A Long-expected Party": I samband med Bilbos hågkomst från hans förkylning vid anländandet till Långa sjön finns frasen "thag you very buch". Detta är ett faktiskt ett citat från The Hobbit, och bör således i översättningen citera Bilbo.

"A Short Cut to Mushrooms": Här finner vi texten "It goes round the north end of the Marish so as to strike the causeway from the Bridge above Stock". Ordet "causeway" bör här inte glömmas bort: det betecknar en på något sätt förstärkt väg, i det här fallet upphöjd. Att enbart översätta det till "vägen" är inte lyckat -- i Marsken var marken så sank att hoberna tvingades bygga en förstärkt och upphöjd vägbana (kallad "the Causeway road", "Landsvägsleden", i Tom Bombadills äventyr) för att den skulle bibehålla rekorderlig kvalitet: en relevant kulturhistorisk poäng för regionen! En tänkbar översättning av "the causeway" skulle kunna vara "högvägen".

"In the House of Tom Bombadil": Här återfinns meningen "When the Elves passed westward, Tom was here already, before the seas were bent". "Before the seas were bent"? Vad menas nu med detta? Ja, vi som läst Silmarillion förstår ju mycket väl att det är slutet av andra åldern som åsyftas, då Arda gjordes rund. För en oinsatt översättare kan det dock vara mindre lätt, varför uppmärksamhet fordras.

Vi kan alltså konstatera att det inte behöver vara allt för svårt att faktagranska nyöversättningen, även om man inte har tillgång till manuskripten. Jag tar med varje tecken på förtjusning emot alla upptänkliga påpekanden till gustav@tolkiensarda.se -- mejla på!

Trevlig läsning!
Gustav Dahlander
Redaktör

Kommentera (8)

Upp

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Alster | Faq | Prenumerera | Fråga | Länkar | Om TA