Nummer 1 2005
Lördagen den 1 januari

Välkommen till nummer 1 av Tolkiens Arda -- Magasinet!
Detta är Tolkiens Ardas onlinetidning, som vanligen ges ut var tredje lördag. Magasinet innehåller artiklar, recensioner, analyser och mycket mer, om såväl aktualiteter som fornåldriga frågor inom Tolkienland. Publikationsdatum för nästa nummer, som beräknas dröja längre än normalt, fastställs senare. Ansvarig utgivare är Gustav Dahlander. Förstasidan finns på adressen http://tolkiensarda.se


INNEHÅLL

ANGÅENDE TOLKIEN
En uppdatering om Tolkiens Arda

NYHETER
Översättaren föreläser

RECENSIONEN: SAGAN OM DEN TREDJE TIDSÅLDERN
Vi testar elektroniska spel

RECENSIONEN: SAGAN OM KONUNGENS ÅTERKOMST
Vi testar elektroniska spel

RECENSIONEN: THE HOBBIT
Vi testar elektroniska spel

OMRÖSTNINGEN
Tio resultat presenteras


Missade du förra numret? Glöm inte att du kan hitta äldre magasin under Publikationer.


ARDA-RUTAN

Manus: Franz Ung
Bild: TaurrohirANGÅENDE TOLKIEN

älkommen till ett nytt nummer av Magasinet -- efterlyst sedan länge! Denna gång, när ett solår just har fullbordats, kan det passa sig med en tillbakablick över utkomna produkter. Ämnesvalet faller på elektroniska spel, där våra skribenter har skärskådat tre framträdande titlar. Jämte Sagan om konungens återkomst-filmens förlängda version så är förstås nyöversättningen fortfarande ett aktuellt ämne, varför nyhetskrönikan ägnar åt rapporteringen från en av översättaren Erik Anderssons mångtaliga föreläsningar under hösten.Bild: Alexandra Alexandersson

Jag vill också ta tillfället i akt att säga något om den relativt låga aktiviteten på Tolkiens Arda under hösten. Sidorna uppdateras flera gånger i veckan, men de större publikationerna har tyvärr lyst med sin frånvaro. Trots detta besöks sajten av ungefär 500 datorer varje dag och Diskussionsforumet frodas i stor stil -- tack för det fortsatta förtroendet!

Anledningen till den sviktande aktiviteten är för min del, som jag hoppas, legitim tidsbrist. Jag fick en oväntad men egentligen välkommen arbetsanhopning i faktagranskningsarbetet med De två tornen, som varade från mitten av november till mitten av december; under den tiden arbetade jag tolv timmar om dagen och avslutade med ett arbetspass på 44 timmar just innan dödlinjen. Sålunda kan arbetet med Ringarnas herre vara, och detta leder av förklarliga skäl till att producerandet av nytt material på Tolkiens Arda blir lidande.

Det har förekommit mycket fint prat från min och andras sida som synbarligen helt runnit ut i sanden: nya sektioner ska startas och gamla livas upp. Egentligen så kvarstår nog planerna inom dessa områden, även om det kanske förekommit en viss verklighetsanpassning. Jag vill försäkra att gnistan från min sida i allra högsta grad fortfarande finns kvar -- av den enorma mängd tid jag lägger ned på översättningen blir den för stunden kväst, men inte utsläckt; den tid jag plöjer ned i det arbetet är i själva verket det enda som håller mig borta från ett regelbundet producerande av material till TA.

De delar av Tolkiens Arda som ligger närmast att rulla på i enighet med ambitionerna är i nuläget nyhetssektionen och omröstningarna -- för de senare gäller som vanligt att resultaten kungörs här i Magasinet. För nyheterna är vi tack skyldiga sektionsredaktören Ylva Styffe, som storstilat tagit hand om ruljansen sedan i höstas.

För min del gäller att arbetet med nyöversättningen definitivt fullbordas till sommaren: den som kan hålla ut tills dess lär med andra ord få se en regelbundet uppdaterad Tolkiens Arda-sajt igen. Innan dess blir det några sporadiska Magasinet. Nyheter rullar förmodligen på som vanligt, liksom omröstningen. Jag har lagt över ansvaret på Frågespalten och Alster på andra (liksom Ardangóle tidigare, där Jimmy Mårdell har åstadkommit åtskilligt), men än så länge har det inte gett resultat. Andra sektioner där redaktörsorienterade muskler behövs är vår under allt för lång tid utannonserade engelskspråkiga avdelning, samt Chatten.

Det är värt att understryka att jag inom alla publicistiska områden på TA är villig att upplåta i princip obegränsat med utrymme åt vem som än är villig att publicera och skriva material, organisera händelser, etcetera -- förutsatt att det görs på ett kvalitativt sätt i enighet med Tolkiens Ardas traditioner. Naturligtvis inkluderar detta även redaktörskapet för Magasinet och Frågespalten. Om någon vill se att mer händer på TA är alltså taktpinnen utsträckt från min sida: det är bara att ta tag i den.

För övrigt så har det nu uppdagats varför ingen illustrerad utgåva av The Lord of the Rings med filmfotografier framtagits -- förlaget kunde inte hitta tillräckligt många överensstämmande scener ...

Suilaid Duruchalmui ("julhälsningar")!
Gustav Dahlander
Redaktör

Kommentera (5)

Upp

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare