Nummer 2 2005
Torsdagen den 15 september

Välkommen till nummer 2 av Tolkiens Arda -- Magasinet!
Detta nummer publiceras på The Silmarillions 28-årsdag! Magasinet är Tolkiens Ardas onlinetidning, som innehåller artiklar, recensioner, analyser och mycket mer om såväl aktualiteter som fordomtima frågor inom Tolkienland. Ansvarig utgivare är Gustav Dahlander. Förstasidan finns på adressen http://tolkiensarda.se


INNEHÅLL

ANGÅENDE TOLKIEN
Nyöversättningens vedermödor

NYHETER
Ninwanens krönika, jämte en rapport från nyöversättarens föreläsning

INTERVJU: LOTTA OLSSON
Versernas översättare berättar

DEN KVÄKANDE HOBBITEN
Grodornas herre -- del I

RINGARNAS HERRES HISTORIA: INSKRIPTIONER
Hur handskas man med illustrationernas alvskrift?

OMRÖSTNINGEN
33 nya omröstningsresultat
!


Missade du förra numret? Glöm inte att du kan hitta äldre magasin under Publikationer.


ARDA-RUTAN

Manus: Franz Ung
Bild: Taurrohir
ANGÅENDE TOLKIEN

ör en tidsålder sedan (kring årsskiftet) skrev jag i denna spalt att aktiviteten på Tolkiens Arda skulle komma att bli begränsad under våren 2005. Jag anade inte själv hur riktigt detta skulle visa sig vara. Hittills i år har vår livlighet varit ytterst sparsam; men många läsare känner också till anledningen: att jag har varit uppbunden av uppdraget som faktagranskare för nyöversättningen Ringarnas herre.

Under januari till juli i år har tidsschemat för nyöversättningen pressats till bristningsgränsen, när Konungens återkomst -- inklusive appendix och register -- har färdigställts. För egen del har jag under denna tid upptagits av granskningsarbetets alla sysslor sju dagar i veckan, mellan åtta och femton timmar varje dag. (Jag hoppas att aldrig behöva arbeta så hårt igen.) Ibland har motivationen trutit. Det har känts som om mitt eget livsväsen sipprat in i översättningen: som när Sauron skapade Ringen. Det är ju bara en bok. Är det värt dessa uppoffringar? Men svaret är förstås ja.


Bild: Wargen
Även om Tolkiens Ardas intensivaste dagar i samband med filmpremiärerna måhända är över, vill jag nu åter ägna sajten kontinuerligt arbete. I den senaste Angående Tolkien efterlyste jag fler drivande krafter för att kunna upprätthålla en hög aktivitet. Några sådana har emellertid inte influtit, och Tolkiens Arda har i min frånvaro i stället stannat upp -- med undantag för nyhetssektionen, där Ylva Styffe och Jens Zadik hjältemodigt har hållit ställningarna. Jag kommer därför nu att på egen hand försöka hålla i redaktörskapet för de flesta sektioner, vilket torde innebära ett lågmält men stadigt fortskridande. Men hjälp i form av redaktörer är fortfarande efterlyst! Den nuvarande situationen bör bland annat betyda att Magasinet under hösten utkommer varje eller var annan månad, medan somligt samtidigt händer också på andra håll.

För den som är intresserad av nyöversättningen (vilket förmodligen gäller hart när alla Tolkienintresserade) finns det nu naturligtvis närmast outtömliga källor att ösa ur bakom Tolkiens Ardas kulisser. Detta Magasinet är ett bra exempel på detta, med en högintressant intervju med Ringarnas herres versöversättare Lotta Olsson som huvudnummer. Vi bjuder också på kritik i form av artikeln Den kväkande hobbiten, av skribenten Ohlmarxisten från Tolkiens Ardas diskussionsforum. Om denna kan sägas att många av de fel som artikeln belyser nu har rapporterats till förlaget i en erratalista.

Vidare innehåller detta nummer en ny del i Ringarnas herres historia, framkommen ur gömmorna. Där fortsätter vi att beta av material som tagits fram i arbetet med översättningen. Denna artikelserie förevisar information som varit översättarna tillhanda under arbetet, men materialet har givetvis redigerats för att passa det nya sammanhanget. Här finns också ett och annat avslöjande av hur den färdiga texten i Ringarnas herre har kommit till, samt vilka resonemang, beslut och arbetsinsatser som döljer sig där bakom. Fortsättning följer.

Inom några veckor utkommer Konungens återkomst, den tredje och avslutande delen i Ringarnas herre -- och den mest intressanta. Recensionsdatumet är utsatt till den 3 oktober, och boken brukar finnas i butik några veckor innan dess. Säkerligen finns det många läsare som är nyfikna på översättningen. Onsdagen den 21 september tänkte vi därför hålla en chattafton här på Tolkiens Arda, där vi dryftar Ringarnas herre och allt som hör därtill. Själv sitter jag på plats från 20.30, och berättar gärna om arbetet som faktagranskare för alla som orkar lyssna. Gör oss sällskap i Chatten på onsdag kväll!

Trevlig läsning!
Gustav Dahlander
Redaktör

Kommentera (9)

---------------

"Legolas probably achieved least of the Nine Walkers."

-- JRR Tolkien.

Upp

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare