ENASTE NYTT FRÅN ARDA


Här serveras senaste nytt i från Tolkienvärlden. Vill du rapportera och diskutera nyheter? Använd vårt forum Tolkienisternas telegrambyrå:

Tolkienisternas telegrambyrå

Arda-kalendern

3 september JRR Tolkiens dödsdag för 34 år sedan, 1973.
September
Hobbiten, nyöversättningen av The Hobbit, ges ut!
September – Húrins barn, översättningen av The Children of Húrin, ges ut!
September – Översättarens anmärkningar, Erik Anderssons ringdagbok från nyöversättningen, ges ut.
15 september
The Silmarillion 30 år!
21 september
The Hobbit 70 år!
30 september -- Tolkienöversättarna Erik Andersson och John Swedenmark gästar bokmässan i Göteborg.
1 oktober – Tolkien on Fairy-Stories ges ut.
Oktober Tolkien: Min vän Ronald och hans världar ges ut.
14 augusti 2008
Preliminärt släppdatum för On Tolkien: Interviews, Reminiscences, and Other Essays.
September 2007

2007-09-27
Tre nya Tolkienböcker på svenska
Få böcker har skrivits om Tolkien
på svenska. I stället har den stora majoriteten av den svenskspråkiga litteratur som funnits tillgänglig om författaren och hans verk översatts från engelska. – Men denna höst sker ett kraftigt trendbrott. Inte mindre än tre nya svenska Tolkienböcker ges nu ut inom loppet av två månader. Senast en svensk volym om Tolkien utkom till en i någon mån bredare publik var 1982, då Åke Ohlmarks nidskrift Tolkien och den svarta magin nådde bokhandlarna.

I oktober kommer den av de nya böckerna som har starkast Tolkieninriktning – Tolkien: Min vän Ronald och hans världar av Arne Zettersten. Författaren är språkforskare och samarbetade med Tolkien under 1960- och början av 1970-talet. I den nya boken använder han sina personliga minnen av Tolkien för att ge läsaren en vidare bild av Arda. Boken inriktar sig särskilt på samband mellan fantasivärlden och verkligheten.
   – Många gåtor förknippade med Ringarnas herre får här överraskande men naturliga förklaringar, lovar utgivarna Atlantis bokförlag.

Den andra nya boken är Bo Erikssons Tusen år av fantasy: Resan till Mordor, som ges ut av Historiska media. Boken är redan utgiven och anmäldes den 22 september i Dagens Nyheter med en mycket gillande recension. Tusen år av fantasy behandlar fantasygenrens framväxt och rötter i äldre tid, från Bibeln och Eddan till kung Artur och Dante. I egenskap av genrens främsta verk används Ringarnas herre genomgående som en referenspunkt. Framställningen följer ringbäraren Frodo på dennes väg till Domberget och gör parallella nedslag i den medeltida kulturen och litteraturen.

Den tredje nyutgivna Tolkienboken är Erik Anderssons Översättarens anmärkningar, som vi berättat om tidigare. Mer om boken Tolkien: Min vän Ronald och hans världar kan läsas på förlagets vävplats här, och förlaget bakom Tusen år av fantasy: Resan till Mordor berättar mer om sin bok här.

Gustav Dahlander

Kommentera (3)


2007-09-27
Bättre recensioner för omarbetad ringmusikal
När den mycket påkostade musikalen The Lord of the Rings i början av 2006 hade premiär i Toronto var stora delar av kritikerkåren skarpa i sin kritik. Som Tolkiens Arda rapporterade höll många före att uppsättningen tappade greppet om såväl handlingen som skådespelarna och publiken.

Bild: Cylla von Tiedemann

I somras flyttade musikalen till Europa och London – den här gången i ett delvis nytt utförande, där man försökt bättra på den tidigare versionen. Enligt kritikerna har man till viss del lyckats. The Guardian ger europaversionen av musikalen högt betyg: "Om Tolkiens bok ska sättas upp på en scen är det svårt att se hur det skulle kunna göras bättre", skriver tidningen.

Andra är emellertid inte lika positiva. The Independent kallar föreställningen "en icke adekvat överföring av Tolkiens verk" och The Sun kritiserar den finska gruppen Värttinäs och den indiske kompositören AR Rahmans musik till uppsättningen.

Mer om musikalen The Lord of the Rings kan läsas på den officiella vävplatsen lotr.com.

Gustav Dahlander

Kommentera (0)


2007-09-27
Nytt bakgrundsmaterial till The Lord of the Rings

Parma Eldalamberon 17
har nu utkommit.
I den pågående utgivningen av Tolkiens efterlämnade papper om Ardas språk är Parma Eldalamberon den mest omfångsrika publikationen. Denna tidskrift utkom i september med sitt 17:e nummer, och detta betraktas som det kanske viktigaste hittills. Parma Eldalamberon 17 innehåller Tolkiens text Words, Phrases and Passages in The Lord of the Rings. Grundtexten för denna är Tolkiens utkast till ett språkligt register för den första upplagan av The Lord of the Rings, men texten har kompletterats med andra texter, noteringar och anteckningar som härrör från ungefär samma tid. Tillsammans ger de ett panorama över Tolkiens tankar om högalviska (quenya), gråalviska (sindarin), skogsalviska, adûnaiska, khuzdul och svartspråk under 1950- och 1960-talen, berättar Mellonath Daeron, språkgillet i Tolkiensällskapet Forodrim.
   – Denna språkliga guldgruva kommer troligen att räknas bland de viktigare källtexterna framledes, siar språkgillet.

Mer om Parna Eldalamberon 17 finns på eldalamberon.com, varifrån läsaren också kan beställa det nya numret av tidskriften.

Källa: Mellonath Daeron

Gustav Dahlander

Kommentera (1)


2007-09-27
Alvnytt från Tolkien
Utgivningen av Tolkiens efterlämnade papper om Ardas tungomål fortsätter. Under sommaren utkom Vinyar Tengwar, den ena av tidskrifterna
som ger ut detta material, med ett nytt nummer – det 49:onde i ordningen.
Numret fullbordar utgivningen av de texter som är förknippade med Tolkiens studie Eldarin Hands, Fingers & Numerals. Bland alviska pronomen och verbformer tar Tolkien i detta nummer upp frågan om alvernas ambidexteritet – de var lika skickliga med vänster som med höger hand. Vinyar Tengwar 49 beskrivs som ett högst värdefullt bidrag till kännedomen om Tolkiens värld och dess språk.
   – Det är en mycket matnyttig volym som innehåller åtskilliga nya språkliga upplysningar från Tolkien, berättar Mellonath Daeron, Tolkiensällskapet Forodrims språkgille.

Källor: Mellonath Daeron och Lambengolmor

Gustav Dahlander

Kommentera (2)


2007-09-21
Jubilerande Tolkienböcker
I dag, den 21 september, fyller JRR Tolkiens The Hobbit 70 år! Det är i dag 70 år sedan denna Tolkiens första storsäljare gavs ut för första gången. Jubileumet firas i år med bland annat en ny utgåva av klassikern och med de två volymerna The History of The Hobbit. Här i Sverige firas boken med den nyligen utgivna nyöversättningen Hobbiten.

Här om dagen, den 15 september, fyllde dessutom Tolkiens The Silmarillion
30 år. Författarens läsarskara har dubbel anledning att fira.


Gustav Dahlander

Kommentera (0)


2007-09-19
Tolkienöversättarna gästar årets bokmässa
Erik Andersson, aktuell med dagboken Översättarens anmärkningar och nya Hobbiten, kommer tillsammans med John Swedenmark, översättaren av verserna i Hobbiten, att tala som en av programpunkterna på årets bokmässa i Göteborg den 27–30 september. Paret kommer att gästa mässan under söndagen, enligt programmet,
och seminariet ingår i entrébiljetten. Programpunkten inleds SFF:s Litterära café, A-hallen, klockan 11.15.

Tack till användaren Aucenforumet för tipset!

Källa: www.bok-bibliotek.se

Uppdatering: Korrigering av datum och tid samt tillagd uppgift om plats.

Ylva Styffe

Kommentera (0)


2007-09-15
September den största Tolkienmånaden
När det gäller bokutgivning på svenska torde september 2007 gå till historien som en av de intensivaste Tolkienmånaderna. Inte mindre än tre titlar har nu kommit ut: översättningarna Hobbiten och Húrins barn, samt boken Översättarens anmärkningar.

Hobbiten
I nya Hobbiten – eller Hobbiten eller Bort och hem igen, som den fullständiga titeln lyder – är prosan översatt av Erik Andersson, som också översatte prosan i Ringarnas herre. Därmed har Sverige för första gången samma översättare av The Hobbit som av The Lord of the Rings. Verserna i Hobbiten översätts emellertid inte av Lotta Olsson, som i Ringarnas herre, utan av John Swedenmark, flitigt anlitad översättare av nyare isländsk litteratur. Lotta Olsson utannonserades ursprungligen som Hobbitens versöversättare; skälet till att hon senare lämnade posten uppges vara tidsbrist.

Hobbitens utgåva är påkostad och finns med två olika omslag: ett grönt, med ett utförande som ansluter till Ringarnas herres utgåva, och ett med Tolkiens färgmålning av draken Smaug på sin gyllene bädd, tänkt att vända sig till yngre läsare (bild). Båda utgåvorna innehåller Tolkiens egna illustrationer i färg och svartvitt. Texten har granskats av den internationellt erkände Tolkienspecialisten Beregond, Anders Stenström, som var textgranskare i arbetet med Ringarnas herre. Runorna i boken har transkriberats av Per Lindberg – gillesmästare i Tolkiensällskapet Forodrims språkgille Mellonath Daeron – även detta liksom i Ringarnas herre.

Översättningen efterträder den uppskattade Bilbo: en hobbits äventyr av Britt G Hallqvist från 1962, som i sin tur tog vid efter Hompen, eller En resa dit och tillbaks igen av Tore Zetterholm från 1947. De skäl till att göra en ny översättning som har anförts är dels ambitionen att ha samma översättare – och samma namngalleri – som i Ringarnas herre, och dels förhållandet att översättningen Bilbo inte använde Tolkiens sista version av The Hobbit som källtext, utan den upplaga som gavs ut i början av 50-talet. Till en senare upplaga gjorde Tolkien många betydelsefulla ändringar av texten – i första hand för att göra den mer förenlig med The Lord of the Rings – vilka förtecknas i volymen The Annotated Hobbit. Det är denna den sista versionen av boken som Hobbiten grundar sig på, och därmed innehåller den svenska översättningen också för första gången Tolkiens korta förord till boken.

Húrins barn
Den andra översättningen som har getts ut i september är Húrins barn, som klär The Children of Húrin i svensk språkdräkt. Den engelska boken var en stor framgång när den gavs ut tidigare i år, och utropades av recensenter som en framtida klassiker. Berättelsen skildrar människan Túrin Turambars liv i första åldern. I Silmarillion finns en kort version av samma berättelse, och i Sagor från Midgård finns en längre tappning som ansluter nära till skildringen i Húrins barn. Översättningen av boken är gjord av Öjevind Lång, som är en erfaren översättare av inte minst fantasy och science fiction. Den svenska utgåvan innehåller allt som finns i den engelska versionen, inklusive kartor, släktträd, introduktioner, appendix och namnlista av Christopher Tolkien, samt illustrationer i färg och svartvitt av Alan Lee.

Översättarens anmärkningar
Den tredje nya volymen med Tolkienanknytning är Erik Anderssons Översättarens anmärkningar: Dagbok från arbetet med Ringarnas herre. Här berättar Andersson på dryga 150 sidor i dagboksform om sitt översättningsvärv med Ringarnas herre. Boken innehåller mycket bakgrundsinformation om översättningen som är av intresse för den Tolkienfrälste, men också betraktelser och funderingar kring översättande i allmänhet. Andersson skildrar samröret med förlaget och granskarna – av vilka undertecknad var en
– på ett utförligt sätt, men omtalar också på åtskilliga ställen Tolkiens Arda. Bland annat berättar översättaren om hur han registrerade sig på forumet under täcknamn och var med i översättningsdiskussionerna, och senare följde alla kommentarer som inflöt efter att översättningen getts ut. Flera forummedlemmar omnämns och citeras i boken.

Läs mer på Tolkiens Arda om de nya böckerna:
Hobbiten
Húrins barn
Översättarens anmärkningar

Gustav Dahlander

Kommentera (0)


Upp

Nyhetsarkivet:
Augusti 2007
Juni 2007

Maj 2007

April 2007

Mars 2007

Februari 2007

Januari 2007

December 2006

November 2006

Oktober 2006

September 2006

Augusti 2006

Juli 2006

Juni 2006

Maj 2006

April 2006

Mars 2006

Februari 2006

Januari 2006

December 2005

November 2005

Oktober 2005

September 2005

Augusti 2005

Juli 2005

Juni 2005

Maj 2005

April 2005

Mars 2005

Februari 2005

Januari 2005

December 2004
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Augusti 2004
Juli 2004
Juni 2004
Maj 2004
April 2004
Mars 2004
Februari 2004
Januari 2004
December 2003
November 2003
Oktober 2003
September 2003
Augusti 2003

I NYHETSREDAKTIONEN:

Ylva Styffe
Redaktör
peyl@telia.com

Gustav Dahlander
Verkställande redaktör
gustav@tolkiensarda.se

Henrik Blomqvist
Reporter
henke.blomqvist@telia.com

Alexandra Book
Reporter
thesweetone5@hotmail.com

Timea Jacobsson
Reporter
timjac@telia.com

Cajsa Ljungberg
Reporter
eowyn_shieldmaid@hotmail.com

Mattias Richter
Reporter
mattias@tolkiensarda.se

Jens Zadik
Reporter
batgroda@hotmail.com

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Alster | Faq | Prenumerera | Fråga | Länkar | Om TA