Extranummer
Lördagen den 5 april

Välkommen till ett extranummer av Tolkiens Arda -- Magasinet!
Onsdagen den 2 april besökte Erik Andersson, som nyöversätter Härskarringen, SF-Bokhandelns Stockholmsbutik. Givetvis kräver händelser av denna kaliber ett referat, och sådant kan inte vänta på sig. Därför ger Tolkiens Arda här ut ett extranummer med en rapport från vad som hände under kvällen. Vi hoppas även kunna genomföra en intervju med Erik inom kort, håll utkik på sidorna! Nästa ordinarie nummer kommer den 12 april. Förstasidan finns på adressen http://tolkiensarda.tk/.


Missade du förra numret? Glöm inte att du kan hitta äldre magasin under Arkivet.


Det blir hobbit!
-- Om översättaren Erik Anderssons möte med Tolkienläsarna

Av: Gustav Dahlander

En laddad onsdagskväll i början av april kom han så slutligen för att avslöja sina hemligheter - Erik Andersson, mannen som nyöversätter Härskarringen. Textstycken lästes upp och publikfrågor besvarades under nästan två timmar av öppenhjärtigt samtal. Tolkiens Arda var givetvis på plats...

Nog ser han ut som en översättare alltid. Erik Andersson har mörkt hår och helskägg, med stilfullt insprängda grå strån. Iförd såväl rock som Terry Pratchett-hatt äntrade han SF-Bokhandelns lokaler en dryg timme innan föreläsningen skulle ta sin början. Efter att ha givit en kort intervju samt hjälpt till att bära stolar (!) intog Erik slutligen podiet.

Dryga hundratalet nyfikna hade samlats i bokhandelns filmavdelning, för kvällen omgjord till en provisorisk arena. Denna visade sig i slutändan vara högst otillräcklig för evenemanget - många av åskådarna fick stå och trängseln var påtaglig. Konferencier Maths Claesson, till vardags personalansvarig i ovan nämnda bokhandel, kunde också snabbt konstatera detta, vilket han käckt sammanfattade med att arrangörerna "måhända har underskattat intresset något".

Knepiga namn
Stämningen i lokalen var trängseln till trots god, och den försämrades inte när Erik påbörjade sin föreläsning. Publiken blev snabbt varse att han ännu inte kommit särskilt långt i översättningsarbetet, något som bland annat märktes på att han ännu inte fattat beslut om hur alla komplicerade namnfrågor ska lösas. Erik meddelade att han i dagsläget översatt runt en tredjedel av originalets The Fellowship of the Ring, något som borde innebära att hoberna just nu befinner sig i trakten av Tom Bombadills hus.

Vad gäller berättelsens alla namn så är alltså det mesta ännu höljt i dunkel. Erik har hittills använt sig av originalets begrepp ("Brandywine River", "Bag End") genomgående, förutom i ett par enstaka fall då väl inarbetade försvenskningar fått stå kvar ("Fylke"). Fokuseringen för honom har istället legat på att översätta den övriga texten rekorderligt, för att efter hand bilda sig en uppfattning om hur namnfrågorna bör lösas. Ett kontroversiellt alternativ som han lanserade under kvällen var att behålla samtliga engelska namn i berättelsen, och på så sätt undvika eventuella översättningsmissar vad gäller dessa. Sagan, menar Erik, utspelar sig ju ändå i något som kan ses som England - Fylke - och hobernas perspektiv bibehålls berättelsen igenom.

Detta förslag mötte emellertid svagt gensvar bland åhörarna i lokalen. Någon påpekade klokt att även hobernas engelska namn är översättningar, gjorda av Tolkien från allmänna västlandsspråket i Västmarks röda bok. Hoberna talade ju inte engelska. Erik lyssnade intresserat varpå han levererade följande smått lysande replik:
- Jag undrar om inte vore bäst att få tag på den här Västmarks röda bok istället, det har sagts att den varit utlånad från biblioteket till Forodrims [Stockholms Tolkiensällskaps] språkgille.
I ett mer seriöst ögonblick medgav Erik senare att frågan i slutändan kräver ett beslut. Det kan inte vara både "Bagger" och "The Shire" i samma bok, förr eller senare krävs det att man bestämmer sig - svenska eller engelska namn. För er som inte känner till detta kan för övrigt sägas att Västmarks röda bok är Tolkiens fiktiva källskrift, och således inte mycket att "få tag på"...

Firar 50-årsjubiléet
Efter denna kortare diskussion om namnen fortsatte Erik, som gjorde ett ödmjukt och sympatiskt intryck, med att berätta om hur han fick jobbet som översättare av Härskarringen. Han fick här assistans med bakgrunden till beslutet av Stephen Farran-Lee som förlägger nyöversättningen. Denne kunde från publikplats förklara hur Norstedts förlag ansåg att det kunde vara på tiden med en ny svensk version av Tolkiens verk, då det trots allt förflutit mer än 40 år sedan den gamla översättningen gjordes. Större klassiker som Härskarringen brukar normalt begåvas med nyöversättningar var 40-50 år, så förfarandet är inget ovanligt. Dessutom ansåg man att detta vore ett lämpligt tillfälle, då det år 2004 - den planerade tiden för publiceringen av det första bandet - är 50 år sedan The Fellowship of the Ring publicerades i England. Man kan misstänka att succén kring Peter Jacksons nya filmatisering också påverkade beslutsfattarna...

Norstedts kontaktade Erik tidigt med en förfrågan om att göra en provöversättning. Efter att ha studerat hans arbete med denna, där Erik genomgående valde att behålla Åke Ohlmarks gamla namn, kom man fram till att han var rätt person för jobbet. Erik Andersson valdes dock inte för sitt stora Tolkienintresse - det var ungefär 20 år sedan han läste Härskarringen senast. Man kan istället förmoda att Norstedts lockades av hans språkliga förmåga och meriter som översättare, Erik har tagit sig an verk av så olika författare som Nick Hornby, James Ellroy, Jeff Noon, Zadie Smith, Flann O´Brien och Patricia Cornwell.

Trogen översättning
Nästa steg på programmet var att Erik läste högt ur sin egen nya översättning. Tre passager hanns med denna kväll: från prologen fick publiken höra utdrag från "Angående piptobak" - eller som det i den nya översättningen kommer heta: "Om pipgräs" - och "Om hur ringen blev funnen", dessutom lästes inledningen av det första kapitlet upp. En omedelbar reflektion på Eriks översättning är att den är betydligt "rakare" än Ohlmarks. Det förefaller mer eller mindre vara Tolkiens egna ord fast på svenska, vilket måste ses som ett bra betyg. Språket verkar bli en aning modernare än i Ohlmarks version, men det finns fortfarande utrymme för ålderdomliga uttryck. Namnen var dock vid uppläsandet med några få undantag de engelska, vilket försvårade möjligheterna att bilda sig en uppfattning om Eriks arbete. En rolig detalj är att Sam Gamgis pappa, gubbtjyven, i den nya översättningen istället refereras till som "lillefar". Det kan också konstateras att Erik uttalar namnet på Saurons elaka slavfolk "orker", hans stavning av ordet är dock ännu inte klargjord.

Den sista delen av kvällen ägnades åt en generöst tilltagen frågestund, där det bland annat framkom att tilläggen till Härskarringen, originalets "The Appendices", kommer finnas med i slutet av det tredje bandet i nyöversättningen, precis som i The Return of the King. Erik meddelade också att han för närvarande "stängt" Åke Ohlmarks översättning och undviker att snegla på den. I ett senare skede, måhända när namnen ska börja översättas, kommer han dock att "öppna" den igen, lite försiktigt. Förläggaren Stephen Farran-Lee kunde också meddela att översättningen kommer att faktagranskas av Tolkienexperter så småningom, och att kontakter med sådana redan knutits.

Frågorna från publiken ville aldrig ta slut och till sist var Maths Claesson tvungen att avbryta föreställningen, så att Erik Andersson skulle kunna återgå till sitt arbete. En av de sista frågorna för kvällen fick gälla översättandet som helhet: "är det roligt?" Eriks svar på det är ja, men med en liten reservation - att översätta en bok på över 1000 sidor kan bli enformigt mellan varven. Han delgav åhörarna att han en bra dag kan översätta "hela" 10 sidor, vilket kan ge en vink om proportionerna i åtagandet.

Hob eller hobbit?
Vad gäller namnfrågorna är ännu mycket oklart, men en av de mest omtvistade ämnena bringades det klarhet i denna afton. Detta gäller givetvis den redan nu uttjatade diskussionen om vilket namn som är lämpligast i den svenska översättningen av The Lord of the Rings - hob eller hobbit. Erik Andersson hade här ett tämligen klart besked att ge:
- Det lär bli "hobbit", jag kan inte se någon anledning till att ändra på det ordet från originalet.

Lotta Olsson Anderberg, som översätter dikterna och sångerna i Tolkiens verk, kunde tyvärr inte närvara denna afton. Enligt uppgift var anledningen till frånvaron att hon befann sig på resande fot i Sydafrika - samma land som Tolkien tillbringade sina första levnadsår i. Någon i publiken fascinerades av djupet i hennes grundforskning, då hon till och med valt att besöka författarens födelseort. Om detta verkligen var syftet med resan klargjordes dock aldrig...FRÅGA OM TOLKIEN - LIVE!

Nog har väl du också en fråga kring Tolkien och hans värld som du gått och grubblat på? Nu har du chansen att ställa den och få svar direkt! På onsdag, den 9 april, intar Tolkienläsarna återigen SF-Bokhandeln, när Gustav Dahlander, redaktör för Tolkiens Arda, sitter vid mikrofonen. Evenemanget tar sin början klockan 19:00 och fortsätter så länge det finns frågor kvar att ställa. Det blir även utrymme för diskussion och samtal - har balrogerna vingar? Vilket folk tillhör Tom Bombadill? Vad skulle hänt om Gollum ätit upp Ringen? Ingen fråga är för liten. Missa inte att vara på plats i SF-Bokhandelns lokaler i Stockholm, Västerlånggatan 48, Gamla Stan, onsdagen den 9 april klockan 19:00!


Bilder: Frodo (Elijah Wood) från Sagan om konungens återkomst Foto: Pierre Vinet © New Line Productions
"Tengwar" © Taurrohir
"Horn of Gondor" © Taurrohir
SF-Bokhandeln, Västerlånggatan 48, Gamla Stan, Stockholm  
 Postadress: Box 2300 103 17 Stockholm
E-mail: fragor@sfbok.se   Telefon: 08/21 50 52   Fax: 08/24 77 30
böcker video spel prylar postorder nytt hem hjälp