Nummer 7 2002


Välkommen till nummer 7 av Tolkiens Arda -- Magasinet!
Denna gång bjuds det på en hel del smått och gott. Angående Tolkien ägnas åt språk, nu har du chansen att putsa uttalet på din alviska! Gästskribent är författaren Karin Tidbeck, hon berättar om den där gången då hon gick och såg Peter Jacksons film. I Nyheter gottar vi oss åt prisregnet som ständigt faller över ovan nämnda film samt får en smygtitt in i mjölkpaketens värld.
I en efterfrågad återkomst fägnar sedan De hemliga dagböckerna från Sagan om ringen våra humoristiska sinnen. Omröstningen ställer frågan om vilken fantasyförfattare som intar andraplatsen bland läsarnas favoriter, Jordan? Pratchett? Rowling? Sist men inte minst väntar en ovanligt utförlig insändarsektion där allt mellan himmel och jord diskuteras.

Mycket nöje!
GustavINNEHÅLL

ANGÅENDE TOLKIEN
Språkmagi på hög nivå...

GÄSTSKRIBENTEN
Karin Tidbeck, om ett grymt återfall

NYHETER
MTV, hårdrock och mjölk...

HUMORSPECIAL
De hemliga dagböckerna från Sagan om ringen är tillbaka!

OMRÖSTNINGEN
Vem läser du helst bortsett från Tolkien?

INSÄNDARE
Alver och konstnärer

GRATIS E-POSTSPRENUMERATION

SKRIV INSÄNDARE!
ANGÅENDE TOLKIEN

Det ska sägas med en gång. Denna artikel handlar om språk, alviska, svenska och engelska. Här finns all den torrhet och knappologi som bara den specialintresserade uppskattar, men då desto mer. Om du inte är intresserad av språk, vänligen hoppa över Angående Tolkien och läs vidare längre ner. Om du däremot gillar ämnet - välkommen till språkens förtrollade värld!


Uttal på liv och död

De flesta känner nog till att Tolkien med stor noggrannhet utarbetade regler för hur hans många konstruerade tungomål skulle uttalas. Det är svårt att som insatt läsa hans böcker utan att åtminstone stundtals fundera över hur alviska ord egentligen uttalas. Det finns oräkneliga variationer där ute, men bara ett uttal är det rätta. Anvisningar för detta återfinns bland annat i Silmarillion och tilläggen till SOR, och det är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Det räcker med att memorera ett fåtal regler för att få ett hyfsat alviskt uttal, här följer en rekommenderad sammanställning i fem enkla punkter:

1. C uttalas alltid som K. Man säger alltså inte "Seleborn" om alvkungen i Lórien utan "Keleborn". "Kirith Ungol" och inte "Sirith Ungol". Ni hänger med.
2. TH har ett engelskt uttal, som i "thin cloth" och "death". Ord med denna bokstavskombination dyker upp stup i kvarten: Minas Tirith, Cirith Ungol, Ithilien...
3. Ú låter som två "o":n. Det blir alltså "Toorin Toorambar" och "Loothien Tinooviel". Observera att detta bara gäller "ú" inte "u".
4. CH låter alltid som i tyskans "Bach" och skottskans "Loch Ness". Se namn som Carcharoth och Lossarnach.
5. DH blir alltid ljudet i engelskans "then" och "the", observera skillnaden mot TH ovan och ord som "thin". Detta ljud förekommer lite då och då, som i Maedhros och Caradhras.

Så är det. Lär dig dessa regler och ditt uttal kommer göra föräldrarna stolta. Det finns givetvis mer kunskap att gräva i inom detta ämne, mycket mer. Vetgiriga hänvisas som sagt till Tolkiens egna djuplodande anvisningar i tilläggen till SOR, femte tillägget (Ringens värld, art nr: 13663).

Om du känner att du ändå inte kan få till uttalet rätt finns det en sista åtgärd: lyssna på hur Tolkien själv uttalade orden. En sätt att göra detta är att införskaffa The Tolkien Audio Collection (art.nr: 7824), där den store själv har talat in delar av sina verk.


Den stora bokstavens drama

Enligt svenska regler skrivs varken språk eller folk med stor begynnelsebokstav. Ändå ser man ständigt hur Tolkienintresserade envisas med att skriva Quenya och inte quenya, Valar och inte valar. Är detta helt enkelt fel? Eller finns det kanske någon vettig anledning till företeelsen?

Engelskan och svenskan har olika skrivregler. På engelska skrivs både språk och folk med stor bokstav, på svenska inte. Det var engelska som Tolkien i detta rättade sig efter då han skrev sina fiktiva tungomål , och således (möjligtvis omedvetet) skapade skrivregler för språken. Eller som man kanske snarare ska säga: att han skapade standardiseringar för hur språken ska skrivas med våra bokstäver, i Arda användes ju tengwar och cirth som skriftspråk.

Tyvärr måste svenska Tolkienfans bli besvikna: man bör inte använda stor bokstav när man skriver namnet på ett språk eller ett folk på professorns tungomål. När man ska skriva en fras som "i USA säger de att de talar 'english'", rekommenderar Svenska språknämnden att man skriver "english" med liten begynnelsebokstav, Sveriges skrivregler gäller. Birgitta Bergström i nämnden rekommenderar bestämt att denna princip ska gälla även för Tolkiens fiktiva språk. Quenya kan inte särbehandlas bara för att språket är fiktivt, det är fortfarande ett främmande tungomål och då används den vanliga konverteringsprincipen.

Även Tolkiens Arda tvingas rodna något när dessa uppgifter kommer fram, tidningen har, som den uppmärksamma säkert noterat, mer än en gång använt sig av stor begynnelsebokstav då ord från Tolkiens språk använts. Motiveringen har varit att tidningen ska sträva efter bevarandet av den språkliga särprägeln i Ardas tungomål. Tolkiens grammatik ändrar vi ju inte bara för att orden förekommer i svensk text, inte heller påverkas stavningen, men användandet av stora bokstäver ska alltså begränsas till svenskans strama tyglar. De fullständiga skrivreglerna bevaras alltså inte.

Enligt Svenska språknämndens rekommendationer ovan bör man om titeln förekommer i svensk text alltså också skriva "The lord of the rings" och inte "The Lord of the Rings". Detta är dock ett alltför magstarkt förslag för Tolkiens Arda, här i tidningen skrivs dylika namn som en engelskman skulle gjort det. Om inte annat av kosmetiska skäl. Titlarna är på engelska och därmed basta!

Hur har då fallet med de stora bokstäverna lösts i de svenska översättningarna? Ja, det är en svår nöt att knäcka och det syns i våra böcker. Sneglar vi på Åke Ohlmarks översättning av The Lord of the Rings så finner vi liten konsekvens. Ord som "quenya" och "valar" skrivs i allmänhet med liten bokstav, men inte det rikt förekommande "Uruk-hai", som ju liksom valar är ett folk. Dessutom: enligt svenska skrivregler skulle det skrivas "Cirith ungol" och "Minas tirith" (begynnelsebokstaven är normalt endast stor i det inledande ordet i ett namn), i SOR ser vi formerna "Cirith Ungol" och "Minas Tirith". Med andra ord har Ohlmarks inte helt lyckats med sin uppgift, konsekvensen är bristande. Roland Adlerberth erbjuder inte heller någon pålitlig struktur i sin översättning av The Silmarillion, liknande missar går igen. Med andra ord ska kanske inte böckernas fans skämmas för sina versaler, till och med översättarna begår dessa misstag.

Många är de som nyttjar bruket av stora bokstäver alltför generöst för Svenska språknämndens smak, men det finns faktiskt en fristad för den som föredrar "Quenya", "Maiar" och "Minas Tirith". Man får helt enkelt skriva på engelska. Vi som tycker det ser snyggt ut med stora bokstäver borde kanske byta språk...


Lokala skrivregler

Det kan kanske vara på sin plats att skriva några rader om språkbruket i Tolkiens Arda här. Som du säkert har noterat finns det ord som är kursiva eller feta lite här och där i texten, hur dessa och ett antal andra grepp definieras förklaras nedan.

Fet text
Egennamn (namn på personer) är ju i fet stil, men inte alla. Tolkiens namn skrivs inte med fet stil, det uppträder nästan överallt så det skulle inte bli snyggt. Som värd får också jag, Gustav, finna mig i att stå utan framhävning (jag har ju min bild överallt så det är synd att klaga...). Fiktiva figurer skrivs inte heller med fet stil, Legolas och Frodo får nöja sig med att vara en vanlig del av brödtexten. De namn som ska vara i fet stil är riktiga personnamn, pseudonymer, artistnamn och liknande, inget annat.

Kursiverad text
Kursivering då? Jo, det är så att endast titlar kursiveras: boknamn, albumnamn, låtnamn, tidningsnamn, namn på siter, namn på tavlor, filmnamn... Bokförlag, bandnamn med mera ska inte kursiveras. Det finns några undantag också: rubriken i avdelningen "Recensionen" kursiveras inte heller. Namnet "Tolkiens Arda" är ett annat fall där den kursiva stilen bortfaller, detsamma gäller tidningens fasta rubriker som exempelvis "Angående Tolkien". Vissa namn eller titlar kan istället för att kursiveras förses med citationstecken, ett exempel på detta är kapitelnamn från böcker.

Standardisering av titlar
Det kan vara lite rörigt med verk som av någon anledning har flera olika namn. I dessa fall är det en bra idé att bestämma sig för ett av namnen och sedan hålla sig till det. Sagan om ringen är ett exempel på detta, både denna variant och beteckningen Härskarringen förekommer frekvent. Tolkiens Arda håller sig i detta fall till Härskarringen, denna variant är den klart bäst lämpade då hela boken åsyftas. Ett annat verk där namnfrågan är oklar är appendixet till LOTR:s svenska version, se Recensionen i Tolkiens Arda -- Magasinet nummer 4 för en diskussion om problematiken. Den standardiserade beteckningen i denna tidning är "tilläggen till SOR". När det gäller Peter Jacksons filmer skrivs av tydlighetsskäl oftast den fullständiga titeln ut, "The Fellowship of the Ring/Sagan om ringen", det ska inte råda någon tvekan om att det är filmen och inte boken som åsyftas.

Förkortningar
Det förekommer ofta förkortningar av titlar på olika verk i denna tidning. En uppräkning av dessa finns på Förstasidan under rubriken "Förkortningar". Här kan sägas att grundprincipen är att genomgående använda stora bokstäver, förkortningen av The History of Middle-earth blir alltså HOME, inte "HoME". En anledning till denna princip är att de svenska förkortningarna i annat fall skulle bli alltför otydliga, tidningen skulle tvingas förkorta De förlorade sagornas bok med "Dfsb". Givetvis föredrar Tolkiens Arda "DFSB", och därför representeras även engelska ord som "of" av en versal, i detta fall "O". Några andra grundprinciper för förkortningar finns inte, det viktiga är att det så tydligt som möjligt ska framgå vilket verk som åsyftas. Förkortningarna kursiveras för att det rör sig om titlar (se definitionerna ovan), kursiveringen tydliggör också att det är ett tryckt verk.

Betoning
När det ska läggas särskild betoning på ett eller flera ord understryks det. Varianter med kursiveringar, versaler eller liknande undviks i regel.

Där har ni alltså lite om vad tidningen rättar sig efter. Det kan kanske vara kul att veta, om inte annat för att sätta dit redigeraren någon gång.

Fotnot: Alvskriften ovan är gjord med tengwar, det står "John Ronald Reuel Tolkien".


"If you believe this to be the work of a genious, then you may lose a thousand pounds."

- Stanley Unwin
, chef för bokförlaget Allen & Unwin, till son son Rayner, inför publiceringen av The Lord of the Rings. Först trodde förlaget att boken inte skulle sälja...
Tillbaka till Innehåll


GÄSTSKRIBENTEN

Det grymma återfallet
Hur det kan te sig när ens inneboende tioåring kommer tillbaka för att hemsöka en...

Av: Karin Tidbeck

När jag var nio år satte min far Sagan om ringen i händerna på mig. Jag tror att det var meningen att jag skulle hålla tyst i bilen på semestern. Föga anade han att jag snart skulle plöja resten av trilogin plus allt annat material som då fanns att få tag på. Jag och en Tolkienfrälst klasskompis hade tävlingar på lunchrasterna om vem som kunde mest om Midgårds historia. Jag lärde mig skriva på alviska, recitera Númenors kungalängder och skilja på stoorer, fallohider och harfötter; det var ingen hejd på kalaset. Några år senare ersattes alver av rymdraketer. Fantasy tillhörde barndomen. Det fick vara bra med sånt, förutom möjligen författare som vände och vred lite på genren. Man kunde le lite ömt åt nya konvertiter till Tolkiens världar, och visste någonstans, men kom inte exakt ihåg just vad det var som var så gripande med historien.

Sedan satt jag där i biosalongen den 19 december och grät av rörelse i tre timmar. Jag hör till den lyckliga skara människor för vilka filmen verkligen satt som en smäck. Rollbesättningen var suverän (med undantag för de där alverna med klockan fem-skugga), dramaturgin kalas och specialeffekterna smaskiga.

                   Uppföljaren är på väg! Snart får vi återigen gotta oss åt
                   Peter Jacksons filmmagi när The Two Towers/Sagan om de
                   två tornen
når biograferna.

Något hade hänt. Ett förflutet hade flutit upp till ytan, och det lät sig inte döljas. En best som svultit i mer än tio år slet sig ur sitt fängelse och vrålade efter blod. Ett dygn senare såg jag filmen igen. En vecka senare, igen. Och så vidare. Jag var knappt kontaktbar under årets två första månader. Jag tvingade ändlösa citat på alla som ville höra. Kolleger överfölls med ett "GO BACK TO THE SHADOWS! YOU CANNOT PASS!!!". Jag förvandlades kort och gott tillbaka till den febrila Tolkienfanatiker jag en gång varit. Närhelst jag inte var upptagen med att serva kunder i bokhandeln utkämpade jag blodiga strider i Helms klyfta eller på Pelennors slätt, drack öl med små herrar i väst och smög efter orcher. Mina vänner, misstänker jag, led.
   När jag fick en Aragornbyst på min födelsedag, under vännernas skratt (ömsom ömkande, ömsom i grönaste avund - ety jag var inte den enda som dreglade efter väderbitna númenoraner) reagerade jag inte ens på att det var bland det mest bisarra en människa kan äga. Han var ju så ädel, och passade fint bland hobmuggar och Gandalfbilder i ram.

Aldrig mer kommer jag att fnissa i mjugg åt en vuxen människa som med fullt allvar gör Spockhälsningen. Uppenbarelsen kan drabba vem som helst, när som helst. Sedan sitter man där med huvudet fullt och merchandise upp till knäna, må det vara Star Trek, Babylon 5, Tolkien eller något annat. Besattheten är inte förbehållen tonåringar. Och har du en gång drabbats av giftet, tro inte att det går över för gott. En vacker dag sitter du där i biosalongen och gråter när Boromir dör hjältedöden. Jo, tionde gången också.

---------------

Karin Tidbeck är författare och skribent. Hon jobbade på SF-bokhandeln tills hon bestämde sig för att gå ut i världen. Sedan dess har ingen hört av henne.


Visste du att
det finns en svensk halvkändis vid namn "Anki Bagger"? Det finns också ett volleybollslag som bär den berömda släktens namn.

Tillbaka till InnehållNYHETER

Prisregnet över Jackson fortsätter
The Fellowship of the Ring/Sagan om ringen har åtnjutit ytterligare framgångar på de stora galorna. Då MTV:s 2002 Movie Awards gick av stapeln nyligen erhöll Peter Jacksons anhang två utmärkelser, filmen prisades som den bästa under året och samtidigt vann Orlando Bloom (Legolas) kategorin "Breakout performance, male". Tolkiens Arda sållar sig till gratulanterna.


Tolkienbandet framför andra på besök
Sedan förra numret kom ut har det tyska power metal-bandet Blind Guardian, känt för sina Tolkieninspirerade texter, hunnit med att besöka Sverige, för första gången på många år. Hansi Kürsch och grabbarna levererade en strålande konsert, och visst fanns även utrymme för Tolkienreferenser. Här följer några citat från mellansnacket på scenen:

"And now we are gonna return to the blessed realms of Arda, where the Noldor has comitted a horrible treachery..."

"Are there any Tolkien maniacs here?"
(Givetvis följt av ett rungande "YEEES!" från publiken.)

"The next song is about the great elven king Fingolfin, who is in trouble with The Black Lord Morgoth, When Time Stands Still at the Iron Hill!"

Vilka nördar va?


Tolkien på mjölkpaketen
Arla har nyligen producerat tre nya baksidor till sina produkter. Låter det inte så spännande? Vänta bara. Det trevliga är att baksidorna pryds av texter och bilder med anknytning till allas vår favoritprofessor, JRR Tolkien. En variant inriktar sig på personen Tolkien, en annan på hans konstruerade språk och en tredje på geografin i Midgård. Dessa vackra mjölkpaket kommer dyka upp i handeln i slutat av november, totalt kommer 14 miljoner exemplar tryckas. Undertecknad är en av de personer som varit med och producerat baksidorna, så nu vet ni vart ni ska vända er med klagomål...

Tillbaka till Innehåll


DAGBOKSSPECIAL:

De hemliga dagböckerna från
Sagan om ringen


Efter förra numrets omröstning är det bara att konstatera: ni läsare vill se fler "Hemliga dagböcker från Sagan om ringen"! Som ni befaller - i detta nummer avslöjar Tolkiens Arda vad Merry och Pippin "egentligen" hade för sig under brödraskapets äventyr i filmen.
PEREGRIN TOOKS VÄLDIGT HEMLIGA DAGBOK

24 september:
Sprang på Sam och Frodo när jag var ute och pallade grönsaker. Tumlade runt lite med Frodo och hade det mysigt innan Sam slet bort mig. Måste prata med Frodo om att låta tjänarna bli alltför familjära...

Ramlade ner från kulle. Merry mkt. besviken över att ha brutit sin morot. Just när han hade hittat en med rätt form också.

24 oktober:
Mkt. trevligt i Vattnadal. Är visserligen rätt trött på att dela rum med Sam. Han är jämt sjöblöt och stinker av jordgubbsparfym eftersom han badar Frodo stup i kvarten. Är också trött på alla alver som tar mig för en ovanligt välgjord trädgårdstomte.

26 december:
Gick med i ringbrödraskap, lite på skoj. Alla mkt. trevliga bortsett från Legolas. Han verkar vara lite lättstött. Höll mig upp och ner över ett stup igår tills jag erkände att han var den snyggaste alven i brödraskapet. Ville inte påpeka att han är enda alven i brödraskapet, stupet var väldigt brant.

27 december:
Det har gått flera månader sedan jag träffade Aragorn och han har fortfarande inte tvättat sitt hår. Det börjar faktiskt bli störande.

10 januari:
Sam hade helt fel om Boromir. Verkligen en jättetrevlig man. Vi ska ta en promenad ikväll och han har sagt att han ska låta mig blåsa i hans Gondors horn.

Senare

Jag som alltid trott att blåsa i Gondors horn skulle åkalla västerns arméer.

Tydligen inte.

Väldigt lärorikt, i vilket fall.

13 januari:

Mkt. mörkt i Moria. Ändå lite av en lättnad då det betyder att Boromir inte kan hitta mig och klaga över hur okänslig Aragorn är, B måste ha fått pervers hobböjelse. De är nog lika goda kålsupare båda två förresten, Aragorn är ju uppenbarligen helt såld på Frodo. Sam kommer döda honom om han försöker något.

14 januari:
Kom på Legolas då han vaxade in sulorna på Aragorns stövlar. Det förklarar varför Aragorn kollapsar i hans armar hela tiden.

Sluga alv.

Aragorn har fortfarande inte tvättat håret.

15 januari:
Gandalf död. Alla deppiga. I ett försök att muntra upp brödraskapet tog Legolas av sig naken och uppträdde med scener från Silmarillion: The Musical. Alla fortfarande deppiga. Legolas tjurade.

19 januari:
Lothlórien mkt. vackert. Råkade se Gimli ta ett bad. Nu förstår jag vad Gandalf menade när han sa att det finns hemskare ting än orcher i världen. Och var det där Aragorn som gömde sig under bubblorna? Kommer ha mardrömmar i veckor.

20 januari:
Aragorn har tvättat håret. Hurra.

22 februari:
Boromir tillägnade mig en dikt. Merry säger att jag bjuder in honom. Självklart, Merry säger också att jag gråter som en flicka. Faktum är att Merry är en riktig jäkel, större delen av tiden.

Dikten var inte så bra, rimmade inte. Känner mig förbisedd.

26 februari:
Sa till Boromir att jag inte är redo för att binda mig, så han gick och fick sig skjuten av orcher. Ärligt talat. Människor är så överkänsliga ibland.

Har kidnappats av Uruk-hai. Inte så vänskapliga typer. Merry säger att vi kan tvingas nuppa oss ur fångenskapen. Misstänker att Merry ser fram emot det, den slampan. Orcherna stinker. Saknar plötsligt Boromir.
MERIADOC VINBOCKS VÄLDIGT HEMLIGA DAGBOK

22 september:
Hamnade i trubbel när jag och Pippin drog iväg fyrverkerier på en fest. Misstänker att Gandalf inte var så förnärmad som han låtsades, det var nog bara en ursäkt för att få oss små hobpojkar blöta och löddriga. Blev ännu mer misstänksam när "diska tallrikar"-straffet blev till "putsa Gandalfs stav"-straffet och "massera Gandalfs fötter"-straffet och "hoppa bock naken i potatislandet"-straffet, jag menar, vem försöker han lura? Egentligen? Särskilt med det där med fötterna...

24 september:
Fick mkt. lovande start på dagen när jag hittade en morot med precis rätt form. Dagen blev ännu mer lovande när Pippin pallade sex kålrötter, två säckar potatis och tre påsar säd, men jag kan inte hjälpa att jag ser Pip som lite överentusiastisk. Jag menar, nog skulle jag klara av att trycka ner sex kålrötter, men inte före frukost.

Dessvärre gick allt åt skogen när vi sprang på Frodo och en bit gammal trogen säckväv, hrrm, och en lojal tjänare, Sam. Pippin stoppades från något längre kelande med Frodo av Sam, som i ett överraskande ögonblick kastade ner Pip från en klippa. I det efterföljande tumultet gick moroten av. Är mkt. ledsen.

25 september:
Knallade på genom landskapet med Frodo, Sam och Pippin. Blir förföljda av en överklädd och mkt. lättretlig samling ryttare i omoderna svarta kappor. Som jag sa till Gandalf tidigare: den svarta looken är så ute. Undrar om Frodo försöker undvika ett gammalt ex eller något? Har hört att partnerbyten skapat stor förtret i Hobsala på sistone (skulle aldrig ge mig in på något liknande själv).

29 september:
Allt går från dåligt till värre. Stoppet i Bri resulterade i att vi fick en orakad människa med konstiga dragningar på halsen, han har uppenbarligen pervers hobböjelse. Inte för att någon lyssnar på mig. Han insisterade på att alla skulle dela säng i hans rum istället för att gå tillbaka till våra egna sängar, sedan satt han bredvid hela natten. Antagligen hoppades han på en vild hobfyrkant under lakanen. Hände inte, men jag fick spendera hela natten med att hålla i Pippins bälte så att han inte skulle klättra över Sam och hoppa på Frodo. Har Pippin dödslängtan?

4 oktober:
Väcktes på ett högst obehagligt sätt när jag blev kittlad av människan med hobböjelsen. Sa till honom att dra och han sa: "det var inte vad du lovade igår natt". Efter ett ögonblicks förvirring insåg jag att han trodde jag var Pippin. Det förklarar allt. Människan dröp generad iväg efter att ha förklarat sig med ett "jag ska faktiskt bli kung". Säkert, och jag är alvdrottningen av Mörkmården.

30 oktober:
I Vattnadal. Har hamnat i kammaren närmast badrummet. Plaskande ljud hela natten och jordgubbstvål som gör hela golvet halkigt. Vaknade igår natt av att Elrond krupit ner i sängen bredvid mig. Han avlägsnade sig förläget efter insikten att hoben han trevat efter under lakanen inte var Pippin. Har bestämt mig för att investera i en namnskylt.

6 november:
Har lagat moroten med alvernas speciallim. Hurra!

25 december:
Har sagt ja till att följa med på en resa, måste hålla ett öga på Pippin. Jag är också lite nyfiken på vad som kommer hända med Frodo eftersom Aragorn uppenbarligen är attraherad. Sam kommer döda honom om han försöker något.

Hoppas han försöker något.

8 januari:
Boromir lärde oss fäktas. Det var ganska osubtilt av honom att släppa ner sitt svärd i byxorna och be oss "små" hämta det, typiskt människor. Boromir började rufsa Frodos hår idag, Aragorn högg nästan huvudet av honom. Människor är så fascinerande.

Kom på Pippin med att spana på Legolas när han gjorde sin morgongymnastik, som tur var lyckades jag distrahera med en aubergine. Vet inte vad jag ska göra när grönsakerna är slut.

10 januari:
Boromir frågade om jag ville gå på en promenad. Jag tänker inte falla för det där gamla "Gondors horn"-tricket.

Äh, för tusan. Bara den här gången.

11 januari:

Är på dåligt humör. Boromir kallade mig Pippin vid ett mycket olämpligt tillfälle. Påpekade att jag är Merry och att vi har haft ett seriöst förhållande i tre veckor, men han bara skrattade och klappade mig på huvudet. Börjar inse att han inte heller kan skilja mig från Pippin. Är dömt till att vara en identisk reservhob i all evighet, även när det gäller romantik. Överväger att skaffa mig en dramatisk frisyr, kanske någon mohikan-variant.

14 januari:
Har skaffat mohikanfrisyren nu men ingen kan se det, det är mkt. mörkt i Morias gruvor. Svårt att se efter Pippin ordentligt. Vaknade av att Legolas smög sig in under min filt. Upplyste om att jag inte är Pippin. Legolas sa: "inte särskilt stor skillnad, va?" I det efterföljande tumultet gick moroten av igen. Bad Gandalf laga den. Gandalf sa: "Took-dåre! Jag har bättre saker för mig än att lappa ihop dina grönsaker." Rättade inte Gandalf eftersom jag är rädd för den spetsiga hatten.

15 januari:
Gandalf föll ner i skuggan. Tog med sig moroten. Är mycket förargad.
Gjorde mitt bästa för att trösta Pippin, men han blev mycket mer upplivad av Legolas tolkning av Silmarillion: The Musical. För egen del vågade jag inte ens titta. För många höga sparkar.

7 februari:
I Lothlórien Fick besök av inte mindre än 50 alver och ett murmeldjur igår kväll, alla övertygade om att jag var Pippin. Pippin var förstås omöjlig att hitta, antagligen iväg någonstans med Boromir. Något måste göras. Murmeldjuret var hemskt ihärdigt.

Jag tror jag har en plan...

26 februari:
Kidnappad av orcher. Allt enligt planerna. Har sagt till Pippin att vi kan tvingas nuppa oss ur fångenskapen. Pippin verkade nöjd. Vänta bara tills han inser att det är mig han måste nuppa för att komma ur fångenskapen. Och inte nog med det, orcherna har gett mig en helt ny morot som belöning för att ha målat stora gula måltavlor på Boromir när han inte tittade. Allt i allt en mkt. bra dag.
Publicerat med tillåtelse av Alison M Wilgus och Cassandra Claire.

Detta var de sista hemliga dagböckerna i Tolkiens Arda, för er som inte fått nog rekommenderas sidan Secret Diaries of Cassandra Claire. Ni har väl inte missat Aragorns och Boromirs dagböcker i nummer 5? De hittas här.

Tillbaka till Innehåll


OMRÖSTNINGEN

Smaken är olika. Vi vet att Tolkien är nummer ett
, men vilken fantasyförfattare kommer egentligen tvåa på listan? Välj det namn nedan som du förespråkar varmast, till skillnad från senast kan du bara rösta en gång. Om du har någon annan än just dessa namn som din personliga favorit så får du gärna maila Tolkiens Arda och tala om vem det är.

webvoter-omröstning
Vilken fantasyförfattare läser du helst?

David Eddings
Neil Gaiman
Robin Hobb
Robert Jordan
Katharine Kerr
Astrid Lindgren
George R R Martin
Terry Pratchett
J K Rowling
Annan

Se resultat
I förra numret frågade tidningen efter vilken Tolkienkonstnär som var läsarnas favorit. Resultatet kan inte sägas vara annat än intressant. När detta skrivs leder Alan Lee och, hör och häpna, Angus McBride, tätt följda av Ted Nasmith. Att kampen skulle stå mellan Lee och Nasmith var knappast oväntat, McBride är däremot närmast en sensation. Denne har som främsta merit att ha illustrerat en uppsjö av omslag till rollspelet MERP, det är allt. Ska man tolka detta som att det är många rollspelare som läser Tolkiens Arda? Längre ner på listan hittar vi John Howe på plats nummer fyra, det verkar som om läsarna håller med mig om att han är något överskattad. Vår svenska representant Inger Edelfeldt fick många röster, är det mer än patriotism som ligger bakom? Vi kan vidare konstatera att bröderna Hildebrandt inte är särskilt populära, Roger Garland är däremot kanske inte tillräckligt känd. Stackars Pauline Baynes, en av Tolkiens egna favoriter, intar överraskande listans bottenposition, helt utan röster. Omröstningen om bästa Tolkienillustratören är innu inte stängd, så passa på och lämna din röst om du inte redan gjort det. Du hittar den i Tolkiens Arda -- Magasinet nummer 6.


Visste du att tilldragelserna under den 22 september i Merrys hemliga dagbok ovan i själva verket utspelade sig den 22 september 17 år tidigare? Bilbos 111 års-fest ägde ju rum år 3001, Frodo lämnade Fylke år 3018...

Tillbaka till InnehållINSÄNDARE

Snabb-FAQ:
Vad betyder "Arda"? Arda är det alviska ordet för "världen", platsen för Tolkiens sagor.
Om alviska språk: Se fråga 14 i FAQ:en på Förstasidan och specialen i nummer 1.
Om Tolkiens liv och de böcker han skrev: Se fråga 1, 2 och 3 i FAQ:en, eller kolla in en biografi eller en bibliografi.
Vad betyder SOR, LOTR, HOME och alla andra förkortningar? Se avdelningen "Förkortningar" på Förstasidan.


Synpunkter på FAQ:en

Hejsan!
Efter att ha läst ert svar på fråga 14 i FAQ:en skulle jag vilja påpeka att ni inte bör rekommendera Ruth S. Noels The Languages of Tolkien's Middle-earth. Den innehåller direkta felaktigheter som kan leda den oinsatta på villovägar. Frågan brukar komma upp ett par gånger om året (åtminstone) på elfling (se bland annat meddelandena #15951, #14058 och #14014, samt elflings FAQ). Nämn då hellre Jim Allans Introduction to Elvish - den är visserligen väldigt gammal, men fortfarande användbar i flera avseenden. Nancy Martchs
Basic Quenya funkar också, om man får tag på den, även om forskningen också sprungit ifrån Nancy på vissa områden.

För den seriösa studenten rekommenderas fanzinen Parma Eldalamberon, Vinyar Tengwar och Tyalie Tyalieva, samt mailinglistorna elfling, tolklang och lambengolmor.

Vidare förtjänar det att nämnas att Ohlmarks översättning av tilläggen till LOTR lämnar mycket i övrigt att önska - ska man få något vettigt ur texten om de midgårda alfabetena, exempelvis, så måste man läsa det engelska originalet (Forodrims språkgille Mellonath Daeron har också gjort en egen översättning, som går att köpa från dem). Jag kan inte på rak arm säga om det är några större fel eller luckor i styckena om uttal eller om språken och deras översättning, men generellt sett bör man nog kolla det mesta mot originalet innan man använder det. Materialet i Silmarillion och Sagor från Midgård tror jag har skötts bättre, dock.

Slutligen så kan språksidan Ardalambion numera även nås på http://www.ardalambion.com/.

Med vänliga hälsningar,
Olov Winstrand

PS. I FAQ:ens fråga 3 kallar ni Gillis Bonde från Ham för "Bonden Gillis från Ham". Ni bör dessutom kunna lägga till Herr Salig (Mr Bliss) och Blad av Niggle (Leaf by Niggle) i listan över icke Arda-böcker. Den senare ingår tillsammans med essän Om sagor (On Fairy-stories, IIRC) i samlingen Träd och blad (Tree and Leaf) som i Sverige ibland ingår i Ringens värld, men också har sålts separat. DS.

Svar:
Hej Olov, och tack för mycket värdefull information! Den främsta anledningen till att The Languages of Tolkien's Middle-earth rekommenderas, för att börja från början, är att den fortfarande finns i handeln. Om verkets kvalité har jag ingen uppfattning, så detta är välkommen information. Jag ska se till att rekommendationen tas bort vid nästa uppdatering av huvudsidan, det kan dröja någon månad.

Problemet med Jim Allans An Introduction to Elvish är att den precis Basic Quenya är mycket svår att få tag på, se frågan "An Introduction to Elvish" i nummer 4. Jag tackar dock för tipsen om fanzines och mailninglistor, de kommer säkert att vara till stor nytta.

Att tilläggen till SOR inte är helt tillförlitliga är en viktig poäng, jag var själv inne på det spåret i min recension av Ringens värld i nummer 4. En viktig tumregel när det gäller Tolkien (och allt annat också, för den delen) är att alltid läsa originalet när man är ute efter faktauppgifter - citera aldrig från den svenska översättningen - det är originalet som gäller. Silmarillion och Sagor från Midgård översattes av Roland Adlerberth, denne var i allmänhet noggrannare än sin kollega Åke Ohlmarks, men det finns ändå ingen anledning att lita på att varje rad är perfekt.

I FAQ:ens fråga 3 har jag medvetet utelämnat vissa titlar av Tolkien som inte behandlar Arda, därav avsaknaden av Herr Salig och herr Niggle. Det kan kanske vara en bra idé att skriva in även dessa. När det gäller titeln på Gillis Bonde från Ham har det helt enkelt slarvats, ett ganska pinsamt klavertramp måste jag säga, inte minst för att det stått kvar i nio månader. Du ska ha stort tack för din skarpsynthet och dina i allmänhet lysande språkkunskaper inom Tolkieniana! Jag är övertygad om att många läsare kommer ha användning för tipsen...


Alvernas åldrar

Hej!
Jag läste Härskarringen första gången när jag var 10 år. Nu är jag 17 och har läst böckerna flera gånger till, men jag har ändå några frågor:

A: Hur blir alver till? De är ju klart att de har föräldrar, men föds de som vi människor? Jag har läst att de inte åldras, men någon gång måste de väl göra det, för dom föds väl inte gamla? Eller åldras de bara till en viss ålder om du förstår vad jag menar?

B: Hur gamla är alla i brödraskapet (Frodo har jag koll på men inte resten)?

C: Hur blir orcher till? Finns det några kvinnliga orcher? Jag har letat men aldrig hittat något om det.

D: Är Honmonstret och Ungoliant samma monster?

E: Hur kan man göra alvöron, om man inte har lust att köpa dem?

Maria

Svar: Hej Maria! Här kommer svaren på dina frågor, hoppas att de är tillfredsställande:

A: De föds nästan helt säkert som människor. De åldras bara mycket långsamt, vid mycket hör ålder kan de få skägg. Deras år syns på dem, men bara svagt och mättat. De ser ändå unga ut... Antagligen är det bara de första åren som de utvecklas fort, från spädbarn till vuxna. Tolkien har inte sagt mycket om saken.

B: Här är uppgifterna du söker, åldern gäller för år 3019 i tredje åldern:
Gandalf: är i grund och botten ainu och skapades därmed innan världen och kommer finnas kvar efter dess undergång.
Aragorn: 88 år.
Frodo: 51 år.
Sam: 39 år.
Merry: 37 år.
Pippin: 29 år.
Boromir: 41 år.
Legolas: gissningsvis mellan 500 och 3000 år (många hävdar 3000 men hittills har jag inte sett några bevis).
Gimli: 140 år.

C: Orcherna skapades från alver så det lutar mot att de föds och förökas på vanligt sätt. Frågan om orchkvinnor är omdiskuterad, Tolkien skrev aldrig något om saken.

D: Nej, Honmonstret är en av Ungoliants avkomma.

E: Det vet lajvsammanslutningen Syskonskapet, kolla in deras hemsida.


Är Aragorn och Arwen släkt?

Hej Gustav!
A: Jag undrar om Aragorn och Arwen är av samma släkt. Arwens farfar är ju Eärendil. Númenors kungar härstammar från Eärendils son Elros. Men eftersom varken Elendils far eller mor var regent på Númenor inställer sig frågan om Aragorn var i rätt nedstigande led släkt med Elros.

B: Om Aragorn härstammar från Elros så undrar jag hur många generationer det är mellan dem. Jag gjorde en amatörmässig beräkning och kom fram att det är cirka 60 mellan Aragorn och Eärendil.

Tomas Bergström

Svar:
Hej där!
A: Aragorn är släkt med Elros i rakt nedstigande led. I släktträdet "The descendants of Olwë and Elwë" i The Silmarillion beskrivs de medlemmar av ätten som skiljer de båda celebriteterna åt så här:

"Kings of Númenor, Lords of Andúnië, Kings of Arnor, Chieftains of the Dúnedain in direct descent through the Second and Third Ages"

Aragorn är alltså också släkt med Arwen, men det är nog ingen risk för inavel...

B: Det är många generationer emellan. Alla Númenors regenter finns i Sagor från Midgård, se också Ringens värld... Ett försök att räkna generationerna resulterar i numret 64, men då har jag kopplat ihop Amandil (Elendil och Isildurs far) med Ar-Phârazons generation. Jag kunde för närvarande inte hitta Amandils föräldrar så detta får duga. Jag kanske ska poängtera att jag nu varken räknat Elros eller Aragorns generation, 64 är antalet generationer som åtskiljer de båda.


Gollums irrfärder och sju andra frågor

Hej
Här är några frågor jag har funderat över:

A: Varför tror du att hober var så tåliga mot ringens kraft? En teori skulle kanske kunna vara att hober aldrig har haft något större begär för makt och rikedomar. Kan det stämma?

B: Vilken av filmerna ser du mest fram emot?

C: Kan du redogöra för Gollums färd i Midgård? Från början av Sagan om de två tornen och framåt förstår jag, men allt det innan... Ena sekunden är han i ett fängelse, sedan är han i Mörkmården...

D: Det finns ju en häxmästare (tror jag att han hette). Ingår han i De nio (ringvålnaderna) när de jagar Frodo och hans kompisar mellan Fylke och Vattnadal? Eller är han en slags ”ledare” över dem som stannar i Mordor? För det är ju ett stort ståhej när han går ut från Mordor i Sagan om de två tornen , om han redan har varit ute så ska ju ”de mörka portarna” redan ha öppnats, i Sagan om ringen?

E: Vad tror du Tolkien skulle tyckt om filmen om han hade levt?

F: Vilket är ditt favoritkapitel i hela Härskarringen?

G: Aragorn och Arwen fick väl barn, vad heter dem?

H: Finns det något släktband mellan Legolas och Galadriels ätter?

Erika


Svar: Hejsan Erika! Du ger frågorna, och jag ställer svaren:

A: Det står lite om det där i prologen till Härskarringen. De är så "jordbundna" och så främmande för allt vad magi heter att de inte heller påverkas av det. Detta handlar som synes om lite filosofiska funderingar, man är självklart fri att utveckla resonemangen.

B: Jag såg nog mest fram emot den första filmen som kom i julas. Den av de två resterande som jag ser mest fram emot är nog den sista delen, den stora finalen...

C: Saken beskrivs utförligt i Sagor från Midgård. Han släpptes ut av Sauron med ont syfte och tillfångatogs utanför Mordor av Aragorn. Från fångenskapen hos Mörkmårdens alver rymde han under ett orchanfall, han smet då iväg till Moria. Där strök han omkring vid Västporten när Ringens brödraskap kom förbi... Läs också insändaren "Hur kom Gollum ut ur Moria?" i nummer 4.

D: Ja, Häxmästaren av Angmar är en av de nio som följer efter Frodo och kompani på vägen till Vattnadal. "Det stora ståhejet" vid Minas Morgul kom sig av att han då drog ut i kriget med sina trupper...

E: Han hade nog klagat på all ny teknologi och varit ännu petigare än jag med avvikelser från böckerna... Den stora mängden action hade nog inte heller helt fallit honom i smaken. Men vissa delar hade han nog gillat.

F: Svår fråga. Kanske det sista, "De grå hamnarna". Eller något i början då de är i Fylke.

G: Deras son och enda barn var Eldarion.

H: Alla alver är ju givetvis avlägset släkt med varandra, men det finns inte någon speciell relation mellan de båda annars. Legolas tillhör sindarerna och Galadriel noldorinerna.


Alver med kattögon


Hejsan!

Jag har en fråga som jag gärna skulle vilja få besvarad: Har alver kattögon enligt Tolkien? Om det är så, varför har de då inte det i Jacksons The Fellowship of the Ring/Sagan om ringen?

Anledningen till att jag undrar är att jag spelat en del rollspel, Drakar & demoner, och där har alver kattögon, som du kanske känner till. Jag läste att du har spelat en del Tolkienbaserade rollspel och Drakar & demoner är säkert ett av dem.

Ringversen:

Neldë Cormar Eldaron Aranen nu i vilya,
Otso Heruin Naucoron ondeva mardentassen,
Nertë Firimë Nérin yar i Nuron martyar,
Minë i Morë Herun mormahalmaryassë Mornórëo Nóressë yassë i Fuini caitar
Minë Corma turië të ilyë, Minë Corma hirië të,
Minë Corma hostië të ilyë ar mordossë nutië të Mornórëo Nóressë yassë i Fuini caitar


En alvälskare

Svar:
Mmm... mycket vackert. Jodå, jag har spelat lite Drakar & demoner i mina dagar. Tolkiens alver har dock med all säkerhet inte kattögon, då hade han nog talat om det. Däremot så beskrivs Saurons öga med kattlik pupill.


Uppföljare till LOTR

Hej!
Jag har skrivit en uppföljare till Sagan om ringen. Den heter "Sagan om krigsherrens återkomst". Där har Samwise Gamgis son Frodo "Kyle" Gamgi huvudrollen. Här följer delar av persongalleriet:

Frodo "Kyle" Gamgi
Samwise Gamgis första son. Huvudperson i min berättelse. Blir förälskad i Jeanie Nedomkull.

Samwise "Sam" Gamgi
Far till Frodo och Elanor Gamgi han har också en andra massa barn fast de kommer jag inte räkna upp nu.

Jeanie Nedomkull
Dotter till Anton Nedomkull, blir senare förälskad i Frodo.

Kung Aragorn av Gondor
General i inbördeskriget. Blev kung efter ringens krig och äktade sedan Arwen av Vattnadal, som är drottning. Var med i Ringens brödraskap. Är prins Isildurs rättmätige arvinge

Kolras Storfot
Mycket mystisk och sur hob. Blir i slutet dödad.

Drottning Arwen av Gondor
Elrond av Vattnadals dotter. Var från början alv men valde mänskligheten och Aragorn istället för ett långt ensamt liv. Äktade senare Aragorn

Tsavong Lai
Skurken i min berättelse. Byggde en ny borg ovanpå Barad-Dürs ruiner. Startar inbördeskriget som nästan tar kol på hela Midgård. Är ny härskare över Mordor. Var en av Saurons "vänner".

Handlingen är såsom följer:
Frodo Gamgi och hans far Sam följer med Aragorn och Arwen för att förgöra Mordor för evigt men en ny krigsherre vid namn Tsavong Lai invaderar Midgård. Ett inbördeskrig startar. Nu måste Frodo göra allt för att stoppa Lai och hans stora orch/vätte armé...

Lät det bra?!? Förresten, var det i Ringens värld som Tolkien hade påbörjat en uppföljare till LOTR?


Sauron X


Svar: Hejsan! Stort tack för materialet, det var intressant att ta del av det. Jag tycker att du verkar göra ett bra jobb, även om det inte passar in i vad Tolkien skrev om händelserna efter Härskarringens slut. Det lutar väl åt att storyn blir ganska actionbetonad, kanske något som ligger närmare Dragonlance-böckerna, men det är ju inte fel. Upplägget låter inspirerande.

Några småsaker: Det stavas "Barad-dûr". Om man ska skriva på svenska så heter Sam i översättningen Samuel ("Sam, vismannen" i förordet) och inte Samwise. Arwen var från början halvalv, inte alv, se frågan "Balins grav, halvalver och en sak till..." i nummer 6.

Tolkiens inledning av en uppföljare till LOTR hittar du i The History of Middle-earth 12: The Peoples of Middle-earth (art. nr: 30899, 168:-).

Känner du till sidan Henneth Annûn? Där samlas väldigt mycket av den Tolkienrelaterade fan-fiction som skrivs. Den kan vara värd ett besök.

Bra jobbat! Får man kanske se på hela berättelsen snart?


Tolkiens Arda som papperstidning

Tjena!
Är själv intresserad av Tolkiens mytologi även om jag inte är speciellt påläst. Idén om ett fanzine med Tolkienmytologi förtydligad (som i dina spalter) var en mycket bra sak som jag tycker du skall fullfölja!

Med vänliga hälsningar,
Oskar Ringdahl


Svar: Hej! Planerna på att revidera och sammanställa gamla nummer av Tolkiens Arda, och ge ut det hela tillsammans med välsorterade frågor och svar från frågespalterna, har ingalunda gått i graven. Jag tänker mig att till början av nästa år ha sammanställt en preliminär version som kan erbjudas till bokförlag. Den färdiga produkten ska komma ut i handeln lagom till The Return of the King/Sagan om konungens återkomst, är det tänkt. Om det är svårt att få ett förlag att nappa, går det alltid att trycka upp det hela själv i form av ett väldigt tjockt fanzine, och sedan sälja. Det blir säkert en bra bok i vilket fall, hoppas bara att det finns en marknad för den.


Diskussionsforum

Skulle ni inte kunna sätta upp en posting board eller ett diskussionsforum för Tolkien på er sida? Speciellt nu med filmerna vore det säkert populärt. Nu är vi fans så desperata att vi diskuterar på siter som http://www.tellusfilm.com/ (se TTT-kommentarer)...

Jag vet inte vad det kostar, men jag tror att det vore ekonomiskt genomförbart. Genom att Tolkienfans diskuterar på er hemsida blir det naturligt att beställa böcker, filmer med mera från SF-Bokhandeln...

Man orkar inte hålla 100 siter i huvudet, så jag har ungefär 3-5 bra siter per intresse. Exempel: Tolkien - http://www.theonering.net/index.shtml, http://www.tolkienonline.com/, Tolkiens Arda, plus att jag ibland besöker något Tolkiensällskap. Film/musik/böcker - Amazon, Ginza, CDON, SF-Bokhandeln, SF.

Så fungerar de flesta, tror jag. Genom diskussionsforum kan ni "binda upp" kunderna (i positiv bemärkelse)...

Jonas Westberg


Svar: Jag har funderat en del på att öppna ett diskussionsforum på Tolkiens Arda-sidorna, det finns dock ett problem: personalen som administrerar www.sfbok.se vill nämligen inte ha den sortens funktioner på sidorna. Om man har en gästbok så är man ansvarig för vad som skrivs i den, alltså skulle avlönad personal tvingas ägna tid åt att granska innehållet och ta bort mindre lämpliga inlägg, man bedömer att det inte är värt besväret. Personligen har jag dock inget emot att ett diskussionsforum startas här, tvärtom. Det finns inga ekonomiska hinder just för att starta upp ett, det kan jag fixa gratis. Jag har vidarebefordrat din insändare till ansvariga, så får vi se vad som händer.

Finns det fler läsare som känner att ett diskussionsforum vore trevligt? Maila gärna in och tala om det i så fall, ju fler som anmäler sitt intresse desto lättare är det att påverka makthavarna...


Insändardelen avslutas med några funderingar kring temat i nummer 6, Tolkienkonst. Therese Larsson är först ut:

Tolkienillustratörer

Hej!
Som inte allt för insatt i ämnet skulle jag vilja att det fanns länkar till respektive konstnär så man kan få se exempel på deras Tolkien-tolkning. Jag har mina favoritbilder, men jag har liksom ingen aning om vilka som målat dem...
Skulle det gå att ordna?

Tack på förhand från Therese i Kalmar!


Svar: Hejsan Therese! Det finns exempel på olika konstnärers verk i Angående Tolkien i förra numret. Kolla också in sidan Rolozo Tolkien som omtalas på samma plats, där finns nästan alla målningar av de största...


Illustrationer på fel ställen i lyxutgåvan

Tjenare Gustav!
Hörde någonstans att i den gamla (?) illustrerade utgåvan av Härskarringen är illustrationerna i helt fel ordning. Funderar på att köpa en, har dom rättat till felet i den nya utgåvan med filmomslaget?

När det gäller Tolkienkonst tycker i alla fall jag väldigt bra om Alan Lees illustrationer. Visst,
The Scouring of the Shire är inte en av de bästa, men jag tycker att han fångar det "bitterljuva" i Midgård bra på många av sina bilder. Mina favoriter är The Battle of the Pelennor Fields, The Council of Elrond (Gollum borde bort, ja), The Mirror of Galadriel (okej, hon har fel hårfärg!), Tol Brandir, Edoras, The Battle of the Hornburg, Morannon, The Ringbearers Sails West med flera.
   Annars gör Inger Edelfeldt mycket fina bilder också (exempelvis En länge efterlängtad fest, Elessars kröning, Svarta ryttaren, Boromirs sista ord, Olifanten och Fylke rensas) även om de är helt olika jämfört med Lees eller Nasmiths. På tal om din favorit Nasmith så tycker jag att han gör alldeles fantastiska landskapsvyer, och han passade mycket bättre som Silmarillion-illustratör än exempelvis Lee, men en anledning till att jag inte gillar hans konst mest är, att nästan alla människor han målar är så fula. Se på avbildningen av Stegrande ponnyen - en jättebra bild av värdshuset och allt, men Sam ser ungefär ut som en karikatyr av en tjock gammal bagare med pinoccio-näsa! Då är Howes och Lees snyggare. Och håll med om att John Howes Ulmo and Tuor är mycket mer midgårdsk och realistisk än Nasmiths målning av samma gubbar. Det är i alla fall min åsikt...

Olle Burman


Svar: Hej Olle! Jag börjar med din fråga om lyxutgåvan. Nej, felet är inte tillrättat. Illustrationerna är inte placerade i fel ordning, men det är ju lite synd att man får en bild på Morias västport mitt under Elronds rådslag... En anledning till att målningarna sitter fel skulle kunna vara att det krävs ett visst mellanrum mellan varje illustrerad sida i tryckningen. Det har med de olika "arken" att göra... I den engelska versionen sitter dock illustrationerna nästintill perfekt. I Sverige upphör målningarna att komma med över 100 sidor kvar av boken, i originalet fortlöper de med jämna intervaller under hela verket. Då en översättning nästan alltid blir något längre än originalet finns det fog för att frukta att en rejäl tabbe begåtts av förlaget. Man kan helt enkelt ha greppat illustrationerna och smällt in dem i boken med samma frekvens användes för originalspråket, utan att tänka på att vi i Sverige har en annan version. Om du vill veta exakt hur det ligger till så rekommenderar jag att du mailar Norstedts och tar reda på saken...

Du har en poäng i att Nasmith har svårt med avbildandet av personer. Jag nämnde saken i min krönika senast, argumentet är svårt att vifta bort. Men han är ändå bäst! Howe fick till det ganska bra på sin Ulmo and Tuor medan Nasmith inte gjorde någon av sina toppnoteringar, så att den förstnämndes version kan vara bättre är inget jag bestrider. Men Ted är ändå bäst!

Tillbaka till Innehåll


GRATIS E-POSTSPRENUMERATION

Välj att prenumerera på spalten så riskerar du inte att missa något. Skicka bara ett mail med ordet "prenumeration" i textfältet till tolkien@sfbok.se så informeras du varje gång det hänt något, det är viktigt att du också skriver in din mailadress. Självklart kommer du som prenumerant inte behöva drabbas av diverse obskyra nyhetsbrev eller direktreklam till din mailbox, du får bara det du bett om. Prenumerationen kan lika lätt avbrytas genom att skicka ett meddelande med texten "avbryt prenumeration". Att prenumerera på denna spalt är givetvis helt gratis.

Tillbaka till Innehåll


SKRIV INSÄNDARE!

Var med och skapa nästa nummer! I Tolkiens Arda finns det stora möjligheter att få sina åsikter och frågor publicerade, så passa på och skriv till tolkien@sfbok.se. Du meddelas alltid via mail om du kom med eller inte, det är viktigt att du också skriver in din mailadress för att detta ska fungera. Ett annat välkommet bidrag är tips om nyheter. Vet du några Tolkienrelaterade aktualiteter som du skulle vilja se här? Har en tidigare outgiven skrift på Quenya av "den store professorns" hand offentliggjorts? Händer det intressanta saker inför nästa film? Ska du arrangera ett rollspelsäventyr i Midgård? Tipsa samtidigt som du skriver din insändare!

Tillbaka till Innehåll


Det var allt för den här gången. Nästa nummer ligger redan på ritbordet och det ser ut att bli en special om Tolkienmusik, håll utkik lördagen den 9 november! Tiden fram tills dess kan ägnas åt att studera tidigare Tolkienskriverier på SF-Bokhandelns sidor. I väntan på The Two Towers/Sagan om de två tornen och alla de frågor som kommer publiceras då filmen närmar sig, finns det nämligen gott om gamla texter att läsa på Förstasidan. Fortsätt att skriva in!

På återseende,
Gustav Dahlander
tolkien@sfbok.se


Bilder: "Glamdring" © The Encyclopedia of Arda 2002
Inlag i De hemliga dagböckerna från Sagan om ringen © Secret Diaries of Cassandra Claire 2002
SF-Bokhandeln, Västerlånggatan 48, Gamla Stan, Stockholm  
 Postadress: Box 2300 103 17 Stockholm
E-mail: http://213.80.60.99/sfbok/filer/newmail.jsp?p_to=fragor@sfbok.se   Telefon: 08/21 50 52   Fax: 08/24 77 30
böcker video spel prylar postorder nytt hem hjälp