GRUNDKURS I QUENYA -
SVAR PÅ ÖVNINGARNA


Av: Helge Fauskanger
Översättning: Jimmy Mårdell

Lektion 1

Den vokal eller diftong som ska betonas är understruken och markerad med fet stil.

 1. Alcar

 2. Alcarë

 3. Alcarinqua

 4. Calima

 5. Oronti

 6. Únótimë

 7. Envinyatar

 8. Ulundë

 9. Eärui

 10. Ercassë

Vad gäller Christopher Lees betoning nai yarVAXëa RASSelya TALTuva notto-CARinnar så uttalar han orden yarvaxëa och taltuva korrekt. Ordet rasselya borde dock ha betonats rassELya och inte RASSelya, och notto-carinnar borde ha varit notto-carINNar, inte notto-CARinnar. Ska vi kanske anta att "Saruman" här brukar ett special versmått som används vid magiska åkallelser, som struntar de vanliga betoningsreglerna?

 1. Ohtar: C (ach-ljud)

 2. Hrávë: D (hr markerade ursprunligen ljudlöst r, som senare blev vanligt r)

 3. Nahta: C (ach-ljud)

 4. Heru: A (engelskt andnings-H, även fast det i valinor-quenya hade blivit ach-ljud)

 5. Nehtë: B (ich-ljud)

 6. Mahalma: I tidig exil-quenya troligen C (ach-ljud), men under tredje åldern hade det blivit A (andnings-H).

 7. Hellë A (andnings-H)

 8. Tihtala: B (ich-ljud)

 9. Hlócë: D (gruppen hl markerade ursprungligen ljudlöst l, men blev senare normalt l)

 10. Hísië: A (andnings-H)

Lektion 2

 1. Hästar

 2. Antingen enbart "kung", eller "en kung" med obestämd artikel, beroende på vad den svenska grammatiken kräver i det sammanhang ordet förekommer.

 3. Hästen

 4. Hästarna

 5. Kungar

 6. Ett folk under en kung

 7. Kungen och drottningen

 8. Flickor

 1. Tasari

 2. Eldar

 3. I arani

 4. Lier

 5. I rocco nu i tasar

 6. Vendë ar tári

 7. I tári ar i vendi

 8. Anar ar Isil (antagligen inte i Anar ar i Isil eftersom quenya-ord för himlakroppar verkar betraktas som egennamn, och därför inte kräver en bestämd artikel)

Lektion 3

 1. (Två) ögon, (naturligt par av) ögon

 2. Två ögon (= atta hendi, som syftar på "två ögon" endast flyktigt relaterade, som två ögon tillhörande två olika personer, ett öga från var och en. Dualformen hendu syftar istället på ett naturligt par av ögon.)

 3. Två träd

 4. Två träd (= atta aldar, som syftar till två godtyckliga träd. Aldu syftar istället på två närbesläktade träd, som de Två träden i Valinor i Tolkiens mytologi.)

 5. En man och en kvinna

 6. Stenarna

 7. Golv (plural)

 8. Berg (plural)

 1. Atta ciryar

 2. Ciryat

 3. Rancu (om exemplet peu "par av läppar" stämmer så är dualändelsen för kroppsdelar -u och inte -t, även fast inget d eller t förekommer i substantivet.

 4. Orontu (eftersom oron "berg" har stammen oront- dyker ett t upp i ordet och dualändelsen blir då -u och inte -t)

 5. Andu (ändelsen blir -u snarare än -t eftersom d förekommer i ordet)

 6. Aiwet

 7. Atta aiwi

 8. Neri ar nissi

Lektion 4

 1. En svart häst

 2. Ljusa ögon (hendu = ett naturligt par av ögon)

 3. Tre döda män

 4. Vackra fåglar

 5. En drottningen är en mäktig kvinna

 6. Bergen är stora

 7. Tolkas antagligen bäst som "en kung [är] mäktig", med kopulan utelämnad och underförstådd, men kan också betyda "en mäktig kung" med en något ovanlig ordföljd (ett attributivt adjektiv kommer vanligtvis före substantivet det beskriver: taura aran snarare än aran taura.)

 8. Mannen och kvinna är visa

Teoretiskt sett kan övningarna 1, 3 och 4 också översättas "svart [är] en häst", "ljusa [är] ögon", "vackra [är] fåglar" med kopulan utelämnad precis som i övning 7. Men när adjektivet kommer direkt framför substantivet det beskriver, bör vi normalt sätt anta att det används attributivt och inte predikativt. Men om ordföljden är substantiv + adjektiv, som i övning 7, kan kopulan "är" utelämnas.

 1. I ninquë ando

 2. Alta cirya

 3. I talan ná carnë

 4. Minë morë sar ar neldë ninqui sardi

 5. Sailë arani nar taurë neri

 6. I taura nér ar i vanya nís nar úmië.

 7. Eldar nar vanyë

 8. Eldar nar vanya lië (Notera här att adjektivet överensstämmer i antal med det singulära substantivet lië "ett folk", som det beskriver attributivt. Det överensstämmer inte med pluralsubstantivet "alver", som i den förra övningen.)

(I övningarna 3, 5, 6, 7 och 8 kan kopulan /nar utelämnas.)


Upp
Tillbaka till Språkhörnan

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare