LATHUND FÖR ÖVERSÄTTARE

Av: Jimmy Mårdell

å Tolkiens Arda försöker vi se till att texterna håller hög kvalitet vad gäller det svenska språkbruket, och för att en översättning ska kunna publiceras på Ardangolé måste den ha godkänts av någon av redaktörerna. För att det inte ska bli alltför många rödmarkeringar i dokumenten följer här en sammanställning av saker att tänka på.

  • Förkortningar. På TA skrivs förkortningar företrädelsevis ut, så "d v s", "t ex", "o s v" blir "det vill säga", "till exempel" och "och så vidare".
  • Stor/liten bokstav. Många ord som på engelskan skrivs med stor bokstav skrivs på svenska med liten bokstav. Exempel på sådana ord är namn på månader, språk och folk. Det som på engelska heter "September", "Quenya", "Elves", "Vanyarin Elf" heter på svenska "september", "quenya", "alver", "vanyar-alv" (såvida ordet inte är först i en mening förstås!). Andra termer där stor bokstav ska ändras till liten är till exempel "The New Shadow", som på svenska blir "Den nya skuggan". I egenskap av titel så behåller det första ordet stor bokstav, de andra orden ska inledas med liten bokstav.
  • Referenser. Referenser till böcker görs i samma format som i ursprungstexten, men där publicerad svensk översättning finns bör referensen göras till den svenska boken. Se Tolkien Ardas bokförkortningar för mer information. Om boktiteln -- förkortad eller fullständig -- anges ska den kursiveras.
  • Sammansatta ord. I svenskan sammansätts ord i regel där engelskan i stället skriver dem isär. Bindestreck ska dock användas om minst ett av delorden är från ett främmande språk, vilket till exempel gäller namn på saker och ting i Tolkiens värld. Sålunda blir "Quenya course" till "quenya-kurs" och "Vanyarin Elf" till "vanyar-alv". Detta görs för att öka tydligheten.
  • Citat. Om något citeras från en publicerad Tolkienkälla som finns översatt till svenska, ska den svenska texten citeras exakt. Undantaget till denna regel är om den publicerade svenska översättningen är väldigt dålig (Åke Ohlmarks har som bekant gjort en del grodor) och kan ge läsaren felaktig information -- under dylika omtständigheter bör originalets text nyöversättas. Citeringar av undermåliga Ohlmarks-passager är okej om de bara rör sig om en beskrivning, men om den svenska översättningen används för att jämföra med motsvarande text på ett av Tolkiens språk så är det extremt viktigt att en ord för ord-översättning görs, eftersom det annars blir fel.
  • Citattecken. För citat används enligt svensk praxis dubbla citattecken ( " ); för citat inom citat används enkla citattecken ( ' ).
  • Kommatecken. Överkonsumera inte kommatecken! I allmänhet innehåller engelska meningar betydligt fler kommatecken än svenska, på grund av den annorlunda meningsbyggnaden.
  • -ing-ord. Ord som "going", "looking" bör nästan aldrig översättas till "gående", "tittandes" eller dylikt -- det låter klumpigt och onaturligt. Ändra hellre meningens struktur, men försök att behålla den ursprungliga betydelsen och stilen.
  • Språkbruk. Skriv "ska", inte "skall". "Ned", inte "ner". "Ge", "delge", inte "delgiva".

Några engelska begrepp och deras översättningar

EngelskaSvenska
Sindarin sindarin
The Eldar eldar (en elda, flera eldar)
"Appendix E" "Appendix E"
The Lord of the Rings Ringarnas herre (använd inte den felaktiga benämningen "trilogi")

Upp
Tillbaka till Översättningar

© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare