I DETTA NUMMER
INNEHÅLL | ANGÅENDE TOLKIEN | NYHETER | "JAG SER STJÄRNOR – TRE STYCKEN!" TOLKIEN OCH DAGENS FANTASYFÖRFATTARE: EXEMPLET JORDAN
DE HEMLIGA DAGBÖCKERNA | OMRÖSTNINGEN

Tolkien och dagens fantasy-författare exemplet Jordan

Av: Marcus Rönnegard


Tolkien har format stora delar av dagens fantasy, något som märks tydligt om man synar moderna verk inom genren. Våra dagars mest framgångsrike författare inom skrået är utan tvekan Robert Jordan, som med sin Sagan om Drakens återkomst tagit världen med storm. Jordan har medgivit att hans berättelser har Tolkien att tacka för en hel del ...


En av dagens stora fantasyförfattare är amerikanen Robert Jordan, vars epos om Rand al´Thors öde som den återfödde Draken, rönt stora framgångar världen över. Han är nu uppe i tio böcker i serien, och ingen kan väl med säkerhet veta när sagan ska nå sitt slut. Det märks att Jordan lånat idéer från Tolkien -- vissa mindre tydliga, andra mer framträdande. Inte så mycket i språk och stil, för där skiljer sig de båda författarna åt drastiskt: där Tolkien använde ett högtidligt språk där man endast kan ana vad personerna i berättelsen tänker och känner, är Jordans språk mer modernt, och huvudpersonernas kontakter till varandra kan mer liknas vid ett enda stort relationsdrama, med mängder av inre konflikter och känslostormar, vilket yttrar sig i att karaktärerna ofta är egoistiska och drivs av egna intressen.

Farornas väg -- den första delen i Robert Jordans Sagan om Drakens återkomst.

Efterapningar?
Det märks tydligast att amerikanske Jordan inspirerats av engelske Tolkien, på aspekter som likheten mellan specifika nyckelpersoner och hur de utvecklas genom historien, hur platser och historiska händelser som ska anses viktiga för sagan beskrivs och så vidare. Vad den sistnämnda aspekten beträffar så kan den nästan sägas innehålla (hårt uttryckt) direkta efterapningar. Exempelvis så kan man se tydliga paralleller mellan Aragorn och Lan Mandragoran. Bägge är av kunglig börd och har ärvt rätten till forna riken, men genom ödet har deras liv kommit att handla om andra mödor som de måste ta hand om. De är dessutom båda duktiga svärdskämpar och beskyddare av de svaga. Tufloden i Sagan om Drakens återkomst har inte så få likheter med Fylke i Härskarringen -- det rör sig om två grönskande landskap långt borta från krig och elände, som huvudpersonen härstammar ifrån. Trollockerna och orcherna har samma roll: att dräpas i otal av våra hjältar, trots att de i båda berättelserna ofta beskrivs som extremt farliga och svårslagbara. De förlorade i Jordans epos kan liknas vid nazgûlerna i Härskarringen, då bägge väsen tidigare var högtstående karaktärer av kunglig eller magisk börd, som nu förfallit till ondska och är den mörka sidans farligaste och mest skräckinjagande agenter. Listan kan göras lång. En väsentlig skillnad är dock att Jordan har utvecklat sina karaktärer -- de flesta hjältar och skurkar har en egen agenda till skillnad från hos Tolkien, där det hela är enkelt uppdelat i ont och gott.

Annorlunda kvinnoroller
Inom ett stort område inom världarna de skapat finns dock en genomgående skillnad mellan de båda författarna: männens och kvinnornas roller. Robert Jordan skildrar ett matriarkatiskt samhälle, där kvinnorna inte bara har större makt än männen i mångt och mycket, utan även får betydligt större plats berättelsen än i JRR Tolkiens saga. Aes Sedaiernas betydelse kan nog ingen förneka, och ämbetet klokfru (originalets "Wise"), beskrivs ju som någonting värt att högakta i Sagan om Drakens återkomst. Tolkien, å andra sidan, skriver ju som bekant om ett klassiskt patriarkaliskt samhälle, där kvinnornas roll är ytterst undanskymd i berättelserna. De står undanskymda i hemmet i rollen av ljuva mör och prinsessor, medan männen går ut till strid och äventyr i rollen av dugliga krigare och beskyddare av godheten.

Naturligtvis måste de bägge berättelserna betraktas mot tiden de skrevs. Hade Tolkien levt i dag är nog sannolikheten stor att även han påverkats av tidens politiska korrekta medvetenhet och feminism som idag råder. Utan att lägga några värderingar i följande så är Jordan helt enkelt en mer "modern" författare, vilket märks i både struktur och substans i hans författarskap.

---------------

Kommentera (9)Visste du att Åke Ohlmarks svenska översättning av The Lord of the Rings var bland de allra första? Endast Holland var före oss.

Upp
Tillbaka till Innehåll


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Alster | Faq | Prenumerera | Fråga | Länkar | Om TA