ed utgivningen av översättningen Ringarnas herre 2004–2005 inleddes en ny epok i de tolkienska texternas liv på svenska. Sedan tidigare fanns Härskarringen (även kallad Sagan om ringen) från 1959–1961, men den nya översättningen av The Lord of the Rings har inneburit att de svenska läsarna nu själva kan välja tolkning av professorns framgångsrikaste midgårda verk. Denna nya situation tycker vi ger anledning till att uppmärksamma de officiella svenska översättningarna i en särskild avdelning här under Ardangóle.

I denna avdelning kommer vi att kunna visa material från arbetet med Ringarnas herre som bidrar till att öka kännedomen om översättningen, men vi kommer också att uppmärksamma den äldre översättningen Härskarringen. Dessutom kommer vi att ge utrymme åt de svenska översättningarna av andra Tolkienböcker, inte minst The Hobbit, med sina tre språkdräkter Hobbiten (2007), Bilbo (1962) och Hompen (1947).

Namnlistor
Namnlista för de svenska översättningarna av The Lord of the Rings
Denna förteckning listar de vanligaste namnformerna från The Lord of the Rings och samtliga av deras översättningar i Ringarnas herre och Härskarringen.

Månadens namn
Månadens namn
Betydelsen bakom namnen i Tolkiens värld är inte alltid uppenbar vid en första anblick. I denna avdelning presenterar vi varje månad ett nytt namn från Ringarnas herre tillsammans med sin engelska originalform.

Studier
Hedershobbitar i utländska områden – en översättningsanalys av hobbitspråk i Ringarnas herre
Ringarnas herre mottogs väl av kritikerna, men en aspekt som läsare har funnit mindre tillfredsställande är översättningen av hobbitarnas vardagliga talspråk. Det här arbetet använder textanalys för att undersöka i vilken grad översättningen i det avseendet har motsvarat originalet.

Bild: Taurrohir

Tillbaka till Ardangóle


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare