I DETTA NUMMER
INNEHÅLL | ANGÅENDE TOLKIEN | NYHETER
INTERVJU: ERIK ANDERSSON | TOLKIENS VÄRLD -- DEL II
RINGARNAS HERRES HISTORIA: MERRY | OMRÖSTNINGEN

RINGARNAS HERRES HISTORIA

Merry

Av: Daniel Möller och Gustav Dahlander
Redigering: Gustav Dahlander


Här fortsätter vi studien av nyöversättningen Ringarnas herres historia, som påbörjades i förra numret. Stoffet till denna artikelserie är framtaget av expertis som deltagit i arbetet och varit översättarna tillhanda. Dessa texter utgör således en del av översättningens evolution, men kan givetvis lika gärna läsas som ren underhållning.


Bild: Taurrohir
Fredegar "Fatty" Bolgers smeknamn har blivit "Bullen" -- men Meriadoc "Merry" Brandybuck då?
n fråga som man vid översättandet av The Lord of the Rings måste ta ställning till är hur smeknamnet på Meriadoc Brandybuck -- "Merry" -- ska behandlas. Det rådde inte full enighet bland sakkunskapen som bistod översättarna, och även i Tolkiens Ardas diskussionsforum var debatten intensiv. Majoriteten förespråkade att behålla det engelska namnet från originalet; vi var emellertid av annan uppfattning. Till slut formulerades det en text om saken, som här för första gången görs tillgänglig. I slutändan valde dock som bekant översättarna att behålla karaktärens engelska namn.

Vald för sin betydelse
Under en långt tids övervägande har vår ståndpunkt gått från att vilja behålla namnet "Merry" oöversatt till att anse det högst inkonsekvent att inte översätta det. Om man översätter bokens namn, hur kan man då försvara att detta -- ett namn som till på köpet är fullkomligt genomskinligt och till formen väldigt engelskt -- lämnas orört? På svenska har vi dessutom privilegiet att kunna tillgripa ordet "munter", som har stora likheter med originalnamnet; mer om detta nedan.

Namnen i familjen Brandybucks släktträd har en keltisk prägel, och "Meriadoc" förekommer bland annat i legenderna om kung Arthur. "Merry" är en förkortning av detta namn och är som bekant hobbitens smeknamn, som tilldelats honom på grund av hans karaktärsdrag.

Vid en första anblick känns det kanske helt naturligt att lämna "Meriadoc" oöversatt. Namnet är dock i själva verket en översättning av det genuint väströna "Kalimac"; för att citera Tolkien själv (ur "Appendix F", The Lord of the Rings): "Meriadoc was chosen to fit the fact that this character's shortened name, Kali, meant in the Westron 'jolly, gay', though it was actually an abbreviation of the now unmeaning Buckland name Kalimac." Namnet "Meriadoc" valdes alltså av Tolkien på grund av att hobbitens smeknamn skulle ha den korrekta innebörden -- "glad, munter"!

Den vanligaste översättningen till svenska av engelskans "merry" är ju "munter", som troligen också fungerar bäst som smeknamn av alla tänkbara synonymer. Det går naturligtvis att tycka att svenska smeknamn vanligen inte har former som "Munter", men helt ovanligt är det inte. Historiskt sett har ju många soldatnamn bildats på just detta sätt ("Stolt, Lång", etcetera) och ur ett modernare perspektiv låter öknamn i stil med "dummer" tämligen likt, och det går även att associera till de sju dvärgarnas namn ("Kloker, Glader, Blyger", etcetera). Dessa namn har ju visserligen bildats på annat sätt, men ljudlikheten gör ändå troligen att man köper "Munter" som smeknamn. Om detta likväl inte duger kan man förstås vidta åtgärder: allt som krävs är att man justerar formen en aning, och får exempelvis "Munti", eller möjligen det -- tyvärr -- något hästklingande "Munte". Det är rimligen mellan dessa två lösningar som valet står -- antingen översätter man "Merry" rakt av, eller så påvisar man en skillnad i namnbildningsskick mellan språken och "namnifierar" formen. Men om man väljer att översätta "Merry" till "Munter" eller liknande, måste man åtminstone överväga att på något sätt tackla även "Meriadoc".

Namn från Arthur-legend
Den främsta invändningen mot detta är att man naturligtvis får svårt att hitta ett existerande keltiskt namn som innehåller det svenska ordet "munter", eller liknande. Man blir hänvisad till att fabricera ett namn i keltisk stil. Det innebär dock inget större avsteg från Tolkiens eget förfaringssätt. Visserligen är "Meriadoc" ett äkta keltiskt namn, men Brandybuckarnas släktträd innehåller även av Tolkien påhittade namn i samma stil. Översättningsförslag som kommit fram är "Munteric", "Munteriadoc" och
"Muntriadoc". Av dessa ligger de två sistnämnda närmare det ursprungliga "Meriadoc", men upplevs av många som klumpiga och konstlade. "Munteric", däremot, känns som ett betydligt mer trovärdigt namn, som på ett naturligare sätt införlivar det svenska ordet "munter". Visserligen byter man då ut Tolkiens

Bild: Wargen
Namnet "Meriadoc" kommer från en kung Arthur-legend.
"adoc"-ändelse, men "Munteric" knyter i stället an till andra existerande namn i Tolkiens Brandybuckska namnlista, som "Ilberic" och "Doderic".

En annan invändning skulle kunna vara att man går miste om en av Tolkiens små fyndigheter genom att ändra namnet "Meriadoc": I ovan nämnda Arthur-legend är Meriadoc son till Caradoc, kung av Wales, och om man undersöker hobbitarnas släktträd finner man att Merrys far hette just Saradoc. Vi anser dock att smeknamnets betydelse, som troligen alla engelsktalande läsare omedelbart begriper, är av större vikt än en för de flesta tämligen obskyr lustighet från Tolkiens sida; särskilt som Tolkien själv säger att "Meriadoc" valdes för att ge en korrekt innebörd hos smeknamnet.

Ett alternativ är förstås att behålla "Meriadoc", men likväl översätta "Merry". Det bör noteras att stor likhet mellan namn och smeknamn på intet sätt är ett krav i Sverige. Heter man "Alexander" kan man kallas "Salle" utan att något höjer på ögonbrynen. Att "Munter" skulle bildas med avstamp i "Meriadoc" är med andra ord inte omöjligt. Om kamraterna sedan inte ansåg "Munter" vara ett dugande smeknamn så ligger en omvandling till "Munti" nära till hands.

Konsekvens
Det hela tycks också delvis handla om vilken grundsyn man har på översättningen. Ska man översätta namnen eller inte? Kan man översätta vissa namn och inte andra? På den andra frågan skulle vi vilja svara nej. När svenska namn används är den kanske allra främsta fördelen att en svenskspråkig kuliss uppförs som ersätter den engelska. Ett namn som bryter detta mönster skapar en stor reva i kulissen, som drabbar långt mer än de enskilda sammanhang där det figurerar. The Lord of the Rings förtjänar en fullständig översättning.

Frågan om "Merry" bör knappast vara jämförbar namn som "Sam" (vars fullständiga namn "Samwise" ju blivit "Samvis", emedan det moderna engelska ledet "-wise" tarvar översättning) och "Ham", vilka i så fall skulle översättas till "Halv" och "Hem". "Merry" är ett betydelsebaserat smeknamn på ren och skär engelska och inget annat; varje engelskman förstår dess innebörd. Detsamma kan knappast sägas om "Sam" och "Ham". Dessa namn ligger väl ungefär lika långt ifrån modern svenska som modern engelska och kan alltså behållas utan dåligt samvete. Man kan också jämföra med Rohans namn, där fornengelska element lämnas orörda medan moderna ordled översätts och till exempel "Westemnet" blir "Västemnet" ("Västra Emnet" i Ringarnas herre).

Att lämna "Merry" oöversatt med hänvisning till att det är för svårt att finna på en svensk motsvarighet torde alltså inte vara hållbart. Tvärtom så erbjuder ju svenskan alldeles utmärkta förutsättningar, då vi har ordet "munter" att tillgripa. Ett användande av det engelska namnet bör inte vara ett alternativ, då svåröversatta ord -- till exempel "quest" -- eller namn -- som "Strider" -- aldrig behandlas så.

---------------

Kommentera (64)

---------------

Tidigare del i Ringarnas herres historia:
Ringversen

Upp


© Tolkiens Arda
Publikationer | Nyheter | Forum | Ardangóle | Alster | Arkivet | Faq | Om | Främjare